Избор на държава/регион и език
Фотоволтаичен

Фотоволтаици

Ефективни решения от TRUMPF за устойчивото производство на енергия в бъдещето.

 

По пътя към устойчиво производство на енергия соларната енергия е от особено значение. През последните години тя отчита най-големи темпове на растеж сред възобновяемите енергийни източници и все още не е достигнала пълния си потенциал. TRUMPF предлага прецизирани решения за този отрасъл на бъдещето и разкрива нови възможности пред производителите на соларни клетки и съоръжения: лазерите TRUMPF структурират и свързват клетките на соларния модул и чрез целенасочено отнемане на слоеве се грижат за това модулите да получат необходимата изолационна устойчивост. TRUMPF Hüttinger осигурява водеща в отрасъла стабилност и прецизност на захранване с ток на процесите при нанасянето на покрития на соларни клетки. Също така системите за нагряване с VCSEL от TRUMPF Photonic Components предоставят предимства при производството на соларни клетки. Например чрез целевото изгаряне на контактите върху соларната клетка, както и чрез процесите на регенерация, за да е възможно чрез интензивно облъчване на клетката да се постигне намаляването на дефектите, разграждането на енергийните бариери, което от своя страна повишава ефективността.

Преобразуване на енергия

Снемане на слоеве в краищата и изолация на ръбовете на тънкослойни соларни модули

За да се предпазят тънкослойните соларни модули от външни влияния, лазери с къси и ултракъси импулси отстраняват системата от слоеве в края на соларната клетка на ширина от около един сантиметър така, че впоследствие да се извърши ламиниране за покриване с фолио. Лазерът впечатлява дори и при селективното отнемане на пасивиращи слоеве от кристални соларни клетки и при прецизното пробиване в силиций. Той осигурява подобрение на ефективността на преобразуване и висок коефициент на полезно действие.

Акумулиране на енергия

Акумулатор на енергия за соларна система

Непостоянната енергия произвеждана от соларните системи изисква използването на системи за съхранение. За да свърже тези системи за съхранение към електрическата мрежа, TRUMPF Hüttinger разработва и доставя сърцето на всяка соларна енергийна система – иновативни двупосочни преобразователи. Те помагат за ефективно зареждане и разтоварване на Вашата система от батерии и благодарение на модулния подход могат да се използват в решения за съхранение в голямо разнообразие от различни класове на мощност. В допълнение, те могат лесно да се интегрират във вече съществуващи системи от батерии за акумулиране на енергия и с фотоволтаични комплекси за постигане на ориентирана към бъдещето система. TRUMPF лазерите също се използват за заваряване на електрически контакти. Локално ограниченото слабо подаване на топлина осигурява паралелно високо-прецизни шевове без изкривяване.

Нанасяне на покритие

Производство на соларни клетки

При производството на силициеви пакети и тънкослойни соларни клетки качеството на нанесените слоеве е от особено голямо значение: колкото по-добре е нанесен слоят, толкова по-висок в крайният коефициент на полезно действие на модула. Високотехнологичните генератори на TRUMPF Hüttinger допринасят значително за качеството на слоевете, тъй като те управляват прецизно вкараната енергия при процеса на нанасяне на покритие в соларната промишленост. Известните производители на съоръжения се доверяват на прецизните и стабилни захранвания с ток за процесите на пазарния лидер в генераторите в областта на соларната енергия.

Производство

Процес: Laser-Powered Co-Firing

Изгарянето на състоящите се от сребърни частици контакти върху горната страна на соларните клетки се нарича Firing. Системите за нагряване с VCSEL осигуряват многобройни предимства при тази стъпка на процеса. Така по време на процеса Fast Firing се загряват само соларните клетки, докато останалата част от пещта остава студена. Повишената по този начин енергийна ефективност, по-малкият отпечатък на пещта, както и дългият експлоатационен живот на източника на лъча понижават като цяло до минимум текущите разходи. Системите за нагряване с VCSEL дават възможност за повишаване на температурата до 1000 K/s. Резултатът: много висока производителност в производството. Мощността на системите може да се регулира по зони, така че е възможно настройване и на комплексни профили за температура и време.

Повишаване на ефективността

Ultrafast Regeneration и Light Soaking

Производствените процеси въз основа на лазер, като Ultrafast Regeneration и Light Soaking, могат да повишат значително ефективността на соларните клетки с висока мощност. Двата процеса се извършват ефективно и целенасочено с помощта на системите за нагряване с VCSEL. При Ultrafast Regeneration се предотвратява трайно образуването на реактивен бор-кислород чрез облъчването на монокристални Si-соларни клетки с високомощностни модули с VCSEL – при това в рамките на секунди. Това увеличава трайно ефективността на клетката. При Ultrafast Light Soaking енергийните бариери, възникнали по време на производството, се разрушават с помощта на интензивно облъчване и чрез високите температури на системите за нагряване с VCSEL. По този начин се понижава вътрешното съпротивление на соларната клетка и тя работи по-ефективно.

Контакт
Сервиз и контакти