Избор на държава/регион и език
TRUMPF Oseon Keyvisual

Управление на производството: с Oseon ще произвеждате безпроблемно

Как наблюдавате процесите като производител на детайли от метални листове? С Oseon – цялостно решение за управление на производството и придвижването на материали, което подпомага потребителите според тяхната роля и изобразява Вашите процеси последователно и прозрачно. Това разкрива за Вас потенциал за растеж и спестявания.

Oseon: Work flows

Показване на информация в много точки от Вашето производство. Софтуерът Oseon гарантира, че получавате цялата необходима за дадения потребител информация на точното място в точното време. За целта Oseon комбинира производственото управление на процеса на обработка на металните листове с предимствата на логистичната система. Стандартните интерфейси осигуряват лесна интеграция на Вашите съществуващи комплекси, автоматизации и системи. Резултатът е безупречен поток от информация по цялата производствена верига. Казано по-просто: работни потоци.

Oseon Go дигитализира всички основни процеси във Вашето производство. 

Oseon Grow разширява Go в сферите складиране, логистика и интерфейси. 

Можете да постигнете цялостна мрежа с Oseon Flow.

Обзорна графика за света на софтуера Oseon на TRUMPF

Oseon Go

Независимо дали става дума за асортимента от детайли или за технологиите: нито едно производство не е статично. Затова имате нужда от гъвкаво решение за управление, което не само върви в крак с постоянните промени, но и активно Ви подпомага при тях. С Oseon Вашият информационен поток е достъпен навсякъде благодарение на мобилните крайни устройства. Системата изобразява Вашето производство от метални листове и го прави прозрачно. На принципа „Толкова, колкото е необходимо, и възможно най-просто“, Oseon предлага удобство на обслужване при обучението и работата. Благодарение на структурата, базирана на роли, и насочването в работните стъпки новите служители се справят бързо. Използвайте Oseon Go за основните си процеси или разширете софтуера с пакетите Grow и Flow, докато не управлявате целия си работен процес с тях.

С пакета на софтуерното решение Oseon Go избягвате типичните производствени клопки и гарантирате, че вече нито едно задание няма да бъде загубено. Защото Oseon дигитализира и укрепва централните процеси на Вашето производство на детайли от метални листове. С интелигентните функции Oseon Ви помага да увеличите ефективността на служителите и машините. Мотото: Ready, Steady, Go.

Oseon свързва производството и придвижването на материали

Повечето софтуерни решения са функционално разделени на модули като „Производство“ и „Логистика“. При производството на детайли от метални листове тези роли често не са ясно разграничени, така че служителите в производството поемат и логистични задачи. Това означава досадни модулни смени за потребителя. Oseon, от своя страна, Ви подпомага в конкретните задачи – и предоставя необходимата информация на точния човек в точния момент.

Управител: напълно гъвкав

Растежът изисква гъвкавост – Вие определяте обхвата на Oseon, който е подходящ за Вашето производство, и го мащабирате според потребността

Операторът на машина: отлично информиран

Уеб базираното приложение опростява Вашата работа благодарение на Ръководството за експлоатация от тип „стъпка по стъпка“

Логистик: прозрачно придвижване на материали

Управлявайте и наблюдавайте Вашето придвижване на материали и Вашите складови наличности

Ръководител производство: пълна прозрачност

Винаги следите отблизо Вашето производство – по този начин постигате максимална прозрачност и повишавате ефективността си

Служители в производството: дигитални помощници

Приложението Ви съпровожда в ежедневната Ви работа, предоставя ръководства за експлоатация и Ви подпомага целенасочено във Вашите дейности

Стартиране с Oseon Go

Дигитализирайте и опростете основните процеси на Вашето производство на детайли от метални листове със софтуерния пакет Oseon Go. Софтуерните експерти на TRUMPF ще Ви обяснят в лична консултация как това може да подобри Вашия бизнес.

Свържете се сега

Oseon Grow

Независимо дали Go, Grow или Flow: гъвкаво структурираното решение Ви отвежда точно там, където желаете. Като производител на детайли от метални листове, можете да го използвате за постепенно разрастване, дигитализиране и автоматизиране на производството до степен, разумна за Вас в дадения момент. 

Пакетът от решения Oseon Grow интегрира допълнителни компоненти и интерфейси, позволявайки на отделните процеси да се съвместяват на ниво производство. Дори при комплексни изисквания, софтуерът подпомага синхронизирането на заданията, данните за склада и наличността. Той контролира придвижването на материалите за Вашето производство, по желание дори напълно автоматизирано с превозни средства без водач. По този начин работните потоци във Вашето производство се хармонизират подобно на печеливш екип. Мотото: Higher, Further, Faster.

На точното място в точното време

Неизправностите на носителите на данни и невярната информация пречат на много производства. Oseon дигитализира и свързва потока от задания и придвижването на материали. Преди всичко обаче, той насочва потребителите в ежедневната им работа въз основа на техните роли. Служителите в производствените или складовите зони могат да видят на мобилни устройства това, което в момента е важно за тяхната задача. Така всеки знае какво трябва да направи. Резултатът: Вашето производство върви – а Вие можете да реагирате бързо и уверено на желанията на клиентите.

Управител: икономично производство

Оптимално използване на ресурсите и икономично производство от големина на партида 1

Оператор на машина: всичко под ръка

В уеб базираното приложение винаги имате под ръка цялата необходима информация, от която се нуждаете на пода на цеха

Логистик: лесно управление

Управлявайте данните за материалите, наличностите и транспортните задания директно на пода на цеха

Ръководител производство: по-бърза реакция

С Oseon имате поглед върху натоварването на всички машини и оптимизирате производството си стъпка по стъпка

Плановик производство: планиране в реално време

Приключване на производствени поръчки с отчитане на текущо наличните капацитети и обратни връзки от работните места

Искате ли Вашето производство да се развива?

Със софтуерния пакет Oseon Grow можете да интегрирате допълнителни процеси и да автоматизирате придвижването на материали. Как това може да помогне на Вашето предприятие да се развива е най-добре да обсъдите със софтуерните експерти на TRUMPF.

Свържете се сега

Oseon Flow

Oseon Flow проправя пътя за напълно автоматичното производство на детайли от ламарина.

Oseon Flow насърчава и укрепва взаимодействието между потока на заданията и придвижването на материалите. Интегрираните и автоматизирани логистични системи гарантират, че работните Ви стъпки ще преминават безпроблемно една в друга. Произвеждате предвидливо, динамично, продуктивно. На тази основа можете лесно да се откъснете от конкуренцията. Мотото: Energy flows where focus goes.

Изпълнете желанията на клиентите незабавно

Дори в степента на разширение Flow управлението на производството и придвижването на материалите на TRUMPF са лесни за научаване и работа. Основната идея зад това е да се освободят служителите от рутинни дейности и да им се осигури възможно най-добрата помощ за всяка конкретна задача. Разглеждан на ниво компания, Oseon помага да се произвежда по-икономично и да се реагира по-бързо на желанията на клиентите. 

Управител: икономично производство

Оптимално използване на ресурсите и икономично производство от големина на партида 1

Операторът на машина: отлично информиран

В уеб базираното приложение винаги имате под ръка цялата необходима информация, от която се нуждаете на пода на цеха

Логистик: пълно свързване в мрежа

Управлявайте големи автоматизирани складове и свързвайте интелигентно придвижването на материали; включително склада и AGV

Ръководител производство: повишаване на производителността

Можете изчерпателно да оценявате работните места, да анализирате тенденциите и да определяте критерии за сравнение

Добър съвет: Вашето производство във Flow

С Oseon Flow разширявате взаимодействието между работните места и придвижването на материали във Вашето производство на детайли от ламарина до пълно свързване в мрежа. Целта: безпроблемно производство. Говорете за това с Вашия софтуерен експерт на TRUMPF.

Свържете се сега

Работен процес Oseon

Oseon Go дигитализира всички основни процеси във Вашето производство. 

Oseon Grow разширява Go в сферите складиране, логистика и интерфейси. 

Можете да постигнете цялостна мрежа с Oseon Flow.

1. Подготовка на поръчката

При подготовката за работа производствените поръчки се създават бързо и лесно или се импортират чрез интерфейс и се планират за производство.

Научете повече

2. Рязане на детайли

Уеб базираното приложение на таблета подпомага целенасочено произвеждащия служител. То показва значима информация за поръчката и стъпка по стъпка ръководства.

Научете повече

3. Сортиране

Графичното подпомагане на уеб базираното приложение улеснява разединяването на детайлите, както директно на машината, така и на отделно работно място.

Научете повече

4. Вътрешна логистика

Автоматичното планиране и възлагане на транспорт винаги поддържа потока на Вашия материал. Вие познавате Вашите наличности и знаете къде актуално се намират заявките и къде след това ще са необходими.

Научете повече

5. Огъване

С приложението сътрудниците получават на листоогъващите машини цялата важна информация за продуктовите заявки и програми за огъване. Обобщено в най-същественото и директно на работното място.

Научете повече

6. Заваряване

Oseon обвързва в производствения поток и производствени системи, които не са в мрежа. За целта приложението подава на таблета, на оператора на машината, цялата важна информация.

Научете повече

7. Заваряване на шпилка

Ръчните работни места са напълно интегрирани чрез уеб базираното приложение. При това ръководствата дават стъпка по стъпка висока надеждност на технологичния процес и за неопитни сътрудници.

Научете повече

8. Монтаж

С Oseon сътрудниците в монтажа имат възможност за мобилен достъп до работни инструкции и чертежи. Така се повишава ефективността и надеждността на технологичния процес.

Научете повече

9. Analytics

С Oseon Analytics имате по всяко време поглед върху цялото производство и при неизправности веднага сте информирани. Комплексни табла осигуряват висока прозрачност​.

Научете повече

Подготовка на поръчката

Процесите за подготовка на поръчката са интегрирани в Oseon. Интерфейси спомагат за комуникация със съседните области, като напр. програмирането. С инструмента Производствен план ще си улесните планирането на технологичните процеси. Той дава надеждни изводи за сроковете на доставка при съблюдаване на капацитета на работното място и актуалния технологичен статус. Без хартия и свързан с всички сътрудници в производството.

Рязане на детайли

С Oseon всички сътрудници в производството в цеха (напр. оператори на 2D лазерно рязане) винаги имат всяка важна информация за собствената продукция. За прозрачния преглед и по-добрата надеждност на технологичния процес всички обратни съобщения се извършват дигитално към заявката. Така между другото се намалява разходът на хартия до минимум. 

Сортиране

Цветни маркировки показват на сътрудниците в производството в приложението точно кои детайли спадат към един компонент или поръчка на клиент. За още повече ефективност, детайлите са регистрират в същата работна стъпка на палетите или касети и се изготвят заявките за транспорт към следващото работно място. Изключително улесняване, прозрачност и надеждност на технологичния процес.

Вътрешна логистика

При това се взима предвид ръчните и автоматични превозни средства съобразно тяхната разполагаемост. Работещите в логистиката се информират през уеб приложение за заявките за транспорт и се подпомагат дигитално при тяхната дейност. Безпроблемното съгласуване повишава ефективността на материалния поток. Освен това Oseon подпомага управлението на наличностите в ръчни, автоматизирани или големи складове - напълно съобразно потребностите.

Огъване

На таблета или монитора на машината  Oseon предоставя програми за огъване, които са подходящи за възложените производствени поръчки. При това разполагаемостта на детайлите за огъване се показва със съответните приоритети. За по-висока гъвкавост се поддържа администрирането на пулове за огъване и съпоставянето на листоогъваща машина. Регистрирането се извършва удобно през приложение и внася прозрачност в цеха.

Заваряване

Уеб базираното приложение показва на сътрудниците всички важни за заявката на тази станция информации. Възложените производствени заявки и приоритети, чертежи, необходими материали, вкл. място в склада, както и инструкции за работа и безопасност се предоставят прегледно. Регистрирането на хода на работа се извършва лесно чрез приложение.

Заваряване на шпилка

Oseon свързва ръчните работни места изцяло в мрежата на производството. При това могат да се разглеждат чертежи и спецификации, както и на работното място цифрово. Производственият напредък се съобщава на системата чрез приложение и чрез автоматичното осчетоводяване - на докинг-станциите транспортните заявки за следващите процеси.

Монтаж

Oseon обвързва цифрово монтажните работни места в производството. Ръководства и 3D чертежи служат за еднозначни работни инструкции. Разполагаемостта на детайлите от предхождащи работни процеси, които са необходими за заявката за производство, се показват чрез уеб приложение. Така не остават отворени въпроси. Окончателното производство на поръчката се съобщава цифрово, чрез натискане на бутон, на системата.

Analytics

Възможности за оценка и съобщения за състояние на машината и работните места позволява непрекъснато и прозрачно представяне на Вашето производство. Използвайте настоящата информация съвместно с Вашите служители за активен мениджмънт на цеха. Заедно ще постигнете по-къси времена за производство и доставка и по-бърза реакция на желанията на клиентите.

Нови версии на Oseon

Тук ще научите какви новости Ви предлага актуалната версия на Oseon.

Научете повече

Тези теми може би също Ви интересуват

Smart Material Flow

Интелигентният начин за прозрачно придвижване на материали. Открийте модулните решения за максимално ефективна интралогистика.

Gruppenbild des Smart Factory Consulting Teams
Smart Factory Consulting

Къде и до каква степен би Ви било най-полезно свързано в мрежа производство? Точно на това наблягаме с нашите консултации. Нашето портфолио съдържа готово решение за всяка стъпка – заедно ще установим какво точно си заслужава най-много за Вас в дадения момент.

Smart Services – we are on your side

Our support is versatile and data-based thanks to a wide-ranging portfolio of Smart Services. You will consistently benefit from our digital services for access to the machine-relevant information at the right time.

Контакт
Sales Digital Services
Имейл
Услуги
Лицензни условия и системни изисквания Научете повече
Сервиз и контакти