Избор на държава/регион и език

Безопасност при TRUMPF

С един поглед: цялата необходима информация и всички актуализации

Вашата безопасност при работа с продуктите и услугите на TRUMPF е с най-висок приоритет за нас. Поради това проучваме и идентифицираме възможните пропуски при безопасността, за да защитим системите си. Ще получавате от нас съвети за безопасност, а при необходимост – и съответната актуализация, свързана с безопасността. На тези страници представяме цялата важна информация и всички важни актуализации, събрани на едно място.

Нашите процеси за безопасност

Безопасен процес на разработване на софтуер

Безопасният процес на разработване на софтуер е важен модул в нашето развитие. Той се състои между другото от анализ на риска, моделиране на заплахите, анализи на изходния код, както и тестов процес на безопасността. Прилагаме го основно при разработването на нови продукти, но също така и при програмирането на нови функции на вече съществуващи продукти.

Процес на управление на уязвимостите

Никога не може да бъде постигната 100%-ва безопасност при софтуерните продукти. Поради това проследяваме с помощта на нашия процес за управление на уязвимостите възможните слаби места и пропуски при безопасността в собствените и чуждите компоненти, които касаят продуктите и услугите на TRUMPF, и реагираме по подходящ начин, напр. чрез предостяване на съвети за безопасност.

Спазвани стандарти

В рамките на безопасния процес на разработване на софтуер от TRUMPF се установяват и прилагат общовалидни и специфични за продуктите изисквания за безопасността. При това TRUMPF се ориентира към стандартите ISO 27001 (за прилагане на процеси ISMS) и IEC 62443 (за производството на компоненти и инженеринг на системата).

Работим съвместно със

Така ни подкрепяте по отношение на безопасността на продуктите

Контакт
Сервиз и контакти