Избор на държава/регион и език

Огъване – процедури и методи

Повечето огънати детайли се изработват с процедурите и методите свободно огъване, щамповане, фалцуване и затваряне. Те функционират на един и същ принцип: поансон притиска детайла в отвора на матрицата. Машините за огъване, на които се изпълняват горепосочените процедури и методи, се наричат листощамповъчни преси. Освен листощамповъчните машини TRUMPF предлага и машини за огъване със завъртане.

Freibiegen Verfahrensbeschreibung

Свободно огъване

При свободното огъване поансонът притиска детайла в матрицата, без да го пресова към стените. При преместването на поансона надолу раменете на детайла се огъват нагоре и се образува ъгъл. Колкото по-дълбоко поансонът вкарва детайла в матрицата, толкова по-остър е ъгълът. Така между поансона и матрицата остава кухина. При свободното огъване става дума за зависим от пътя метод. За всеки ъгъл е необходим определен път. Управлението на машината изчислява този път едновременно с необходимата сила на натиска. Пътят и силата на натиск зависят от инструментите, както и от характеристиките на материала и продукта (ъгъл, дължина).

Prägebiegen Verfahrensbeschreibung

Щамповане

При щамповането поансонът притиска детайла изцяло в матрицата така, че между матрицата, детайла и поансона не остава кухина. Този метод се нарича метод с определена геометрия. Поансонът и матрицата трябва да си съответстват точно. Затова за всеки ъгъл и всяка форма е необходим отделен комплект инструменти. Ако детайлът е пресован докрай, поансонът не може да продължи да се движи надолу. Управлението на машината увеличава силата на натиск дотогава, докато бъде достигната предварително зададената стойност. Така натискът върху детайла се увеличава и той заема формата на контурите на поансона и матрицата. Под високия натиск ъгълът се стабилизира така, че възстановяването на еластичните деформации е отстранено почти изцяло.

Falzen und Zudrücken Verfahrensbeschreibung

Фалцуване и затваряне

Често ръбовете на металните листове се огъват изцяло, например краищата на кутиите. В тези случаи раменете на огъване са разположени успоредно един на друг. Така или целият детайл става по-стабилен като цяло, или се постига предпазване на ръбовете. Фалцове често са необходими за закачането на друг детайл впоследствие. Фалцуването и затварянето се извършва на две стъпки: при първата стъпка операторът извършва предварително огъване до ъгъл от 30°. След това той отново поставя детайла и затваря ъгъла. Фалцуване има, когато между раменете на огъване остава хлабина. При затварянето раменете на огъване се притискат изцяло едно към друго. Фалцуването зависи от пътя. Затварянето, от своя страна, зависи от силата.

Schwenkbiegen mit TruBend Center

Огъване със завъртане

Интегрираната в машината конзола се състои от C-образен профил, на който се монтират долният и горният огъващ инструмент. При огъването C-образният профил се премества нагоре или надолу, съответно извършва малки елипсовидни движения, т.е. завъртане. Машините за огъване със завъртане работят полуавтоматично и се отличават особено със своята бързина и гъвкавост, дори и при малки партиди. С технологията за огъване със завъртане е възможно производителното изработване на различни радиуси на даден детайл с помощта на един и същ инструмент.

Вероятно и следните теми са Ви интересни

Огъващи инструменти стандартни
Огъващи инструменти

Повече свобода при огъването: Възползвайте се от нашия обширен асортимент от огъващи инструменти или поръчайте специални инструменти по ваше желание.

Bending machines, image of the technology
Машини за огъване

За всяка технология на огъване има за избор подходяща машина за огъване, която обработва прецизно и икономично прости и сложни части във всеки формат.

С един поглед: какви предимства Ви носят нашите листоогъващи машини?

Автоматизация, прецизност, помощ за оператора: научете сега в подробности защо абкантпресите на TRUMPF са толкова уникални на пазара.

Контакт
Сервиз и контакти