Избор на държава/регион и език

Сътрудничество и други марки

TRUMPF е високотехнологична компания, която разработва и произвежда производствени решения в областите металообработващи машини, лазерна техника и електроника. Освен това дейност осъществяват и други, свързани с предприятието компании, които са специализирани за индивидуалните нужди на своите клиенти. Така например, успоредно с класическите семейства лазери за обработката на материали, TRUMPF вече има и няколко дъщерни дружества, които разработват и произвеждат специфични за клиентите лазерни системи специално за приложения в изследователската сфера.

TRUMPF Scientific Lasers

Лазерните системи на TRUMPF Scientific Lasers са незаменими инструменти за генерирането на високопроизводителни и високоенергийни лазерни импулси от пико- и фемосекунди. Тези издържливи източници на светлина от следващо поколение генерират лазерни импулси с енергия 200 mJ или със само няколко вибрации на електрическото поле. Благодарение на многобройните версии и опции клиентите винаги получават индивидуална система.

Портфолио


Amphos

AMPHOS („Amplifying Photonics“) е подразделение на реномирания Fraunhofer ILT и на RWTH Аахен и от 2018 г. се числи към групата TRUMPF. AMPHOS разработва и произвежда UKP лазери с висока мощност за научни и промишлени приложения

Портфолио


Access Laser

Access Laser

Access Laser Co. произвежда CO2 лазери в ниския диапазон на мощност. Най-важната сфера на приложение са лазерите за EUV литография за производството на микрочипове. При това СО2 лазерите в ниския диапазон на мощност с тяхната лазерна светлина служат като лъчев генератор, който се използва в комбинация с лазерните усилватели на TRUMPF в EUV комплекси.

Портфолио

Тези теми може би също Ви интересуват

Централата на TRUMPF в Дитцинген, Германия
Профил на компанията

Фирменият ни профил ви информира накратко с числа и факти, както и филм за групата TRUMPF.

TRUMPF Venture

As a corporate venture capital unit, TRUMPF Venture sees itself as both a strategic partner and venture capital investor.

100 години TRUMPF: история на иновации

В нашето специално издание за юбилея не само ще пътуваме през едно столетие промишлена история, но и ще погледнем в бъдещето и ще поговорим с учени, политици и мениджъри.

Контакт
Сервиз и контакти