Избор на държава/регион и език
Фигура с технологията лазер за научни цели

Лазер за научни цели

Научните експерименти често изискват специални и много специфични лазерни системи. Изискванията към тези източници на светлина често отиват отвъд най-високото развитие на техниката в момента. TRUMPF разполага с уникално технологично портфолио, за да може да обслужва по възможно най-добрия начин и нуждите на научните си клиенти. Освен класическите семейства лазери, за обработката на материали при TRUMPF вече има и няколко дъщерни дружества, които разработват и произвеждат специфични за клиентите лазерни системи специално за приложения в изследователската сфера. Портфолиото се разпростира от източници с постоянно излъчване с ниска мощност до фемтосекундни лазери с максимален интензитет.

Пикосекундни и фемтосекундни лазери с максимални мощности и енергия

TRUMPF Scientific Lasers

TRUMPF Scientific Lasers предлага на клиентите си най-мощните регенеративни усилватели в света – серията Dira. Нашето портфолио обхваща индивидуално прецизирани пикосекундни и фемтосекундни лазери с енергия на импулса над 200 mJ при килохерцови скорости на повторение за разнообразни уникални приложения в науката и промишлеността. Всички лазери от серията Dira се базират на промишлената дискова лазерна технология на TRUMPF. В нашата оферта ще намерите освен това усилватели на оптичните параметри, модули за точна до фемтосекундата синхронизация, както и оптични компоненти.

AMPHOS Laser

AMPHOS entwickelt und fertigt Hochleistungs-UKP-Laser für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen. Basierend auf der InnoSlab Verstärkertechnologie werden Lasersysteme produziert mit Ausgangsleistung bis zu 1000W, Pulsenergie von 20mJ, Pulsdauer < 1ps. Verfügbar sind Wellenlängen von UV bis IR. Anwendungen befinden sich im Bereich der Grundlagenforschung (z.B. OPCPA, Attosecond Physics, Free-Electron-Lasers) sowie im Bereich der Materialbearbeitung. Die hohe Fertigungstiefe von Seedlaser – über Verstärker bis zur Systemtechnik – ermöglicht kundenspezifische Lösungen.

Access Laser

Access Laser произвежда специфични за клиентите, високопроизводителни източници на дълговълнова инфрачервена светлина, за да предлагат уникална добавена стойност на изследователите и OEM, които се докосват до следващото поколение прецизни измервания, наблюдения и производства. Нашите лазери с възможност за избор на дължина на вълната позволяват автоматизирано пробовземане в браншове като биомедицинската диагностика и химичното идентифициране на LiDAR. В комбинация с водещата в бранша стабилност на мощността ние правим възможни пробиви при приложения като производството на метаматериали за полупроводници от галиев нитрид, графен и следващото поколение потребителска електроника чрез ултравиолетовата фотолитография.


Вероятно и следните теми са Ви интересни

TRUMPF в науката
Наука

От фундаменталното изследване до разработка на приложението – TRUMPF е партньор за изследване в областите лазер, машини за обработка на листов материал и силова електроника.

Лазери с къси и ултракъси импулси

Рязане, пробиване, отнемане и структуриране: С лазерите с къси и ултракъси импулси на TRUMPF ще получите усъвършенствания инструмент за микрообработка.

Централата на TRUMPF в Дитцинген, Германия
Профил на компанията

Фирменият ни профил ви информира накратко с числа и факти, както и филм за групата TRUMPF.

Контакт
Сервиз и контакти