Избор на държава/регион и език
Устойчивост

Отговорно управление на компанията

Ясни принципи, вътрешни правила, нашите принципи на дейността на компанията и ценности създават рамката за безупречно действие, към което се ориентираме.

Какво означава за нас отговорно управление на компанията?

Ние се чувстваме задължени винаги да действаме според правни и етични принципи. При това поставяме най-високи изисквания към самите себе си – за нашите клиенти, доставчици, бизнес партньори и нашите служители. Това важи и за политическия диалог, който става все по-значим за нас. 

Ние прилагаме в живота съответствие.

Нашите служители са задължени да постъпват правилно във всяка ситуация. Насоките за това дава нашата система за управление на съответствието.  

Ние приемаме сериозно сигурността на данните.

Ние защитаваме във всички бизнес процеси всички лични и бизнес данни и така осигуряваме успеха на нашия бизнес. 

Научете повече за нашите принципи на дейността на компанията

Успехът на нашата компания се основава на това, че имаме общи принципи и се стремим към общи цели. Нашите принципи на дейността на компанията се базират на тези ценности и цели и ги затвърждават в компанията.

Научете повече

Научете повече за нашите полета на действие в сферата на управлението на компанията

Тези теми може би също Ви интересуват

Зала за срещи със столове, маси и някои принадлежности на масата
Надзорен съвет

Надзорният съвет консултира управителния съвет при управлението на компанията. Допълнителна информация за този орган ще намерите тук.

Управителен съвет

TRUMPF е семейна компания с международна дейност. Запознайте се с нашите членове на управителния съвет на холдинговата компания.

Централата на TRUMPF в Дитцинген, Германия
Профил на компанията

Фирменият ни профил ви информира накратко с числа и факти, както и филм за групата TRUMPF.

Контакт
Екип по съответствието
Имейл
Сервиз и контакти