Избор на държава/регион и език

Сензорна система

Сензорната система от TRUMPF следи качеството на Вашите процеси. Тя Ви предоставя непрекъснато данни и регулира процеса в зависимост от зададените от Вас условия. Интелигентната сензорна система за процеса Ви помага да икономисате средства за производство, като може да се ускори настройването на процесите или да се увеличи скоростта на подаване по време на обработката. Освен това така предотвратявате брак по време на производството, както и прекалени излишъци на лазерна мощност. Сензорната система от TRUMPF може да се интегрира оптимално в оптични системи, лазери и системи – като доставчик на цялостни системи получавате всичко от едно място.

Обработка на изображения за отрезни и заваръчни приложения

Обработка на изображения за отрезни и заваръчни приложения

Системата VisionLine на TRUMPF за обработка на изображения за заваръчни приложения и такива за рязане разпознава надеждно положението на детайлите Ви и гарантира, че ще бъдат заварени на правилното място. При това се възползвате и от висока надеждност на технологичния процес и интуитивно управление.

Обработка на изображения за приложения за надписване

Обработка на изображения за приложения за надписване

Увеличете надеждността на Вашите процеси с обработката на изображения от TRUMPF VisionLine. Тя разпознава характеристики върху детайлите и се грижи надписването да се извършва на правилното място. Възможни са също разпознаването и оценката на 1D и 2D кодове, както и на шрифтове.

3D-Merkmalserkennung
.NEW

3D разпознаване на критерий

При сензорната система VisionLine OCT Detect на TRUMPF камерата и OCT са свързани в перфектна цялост. С помощта на оптичната кохерентна томография височинните профили стават видими. Така винаги извличате най-доброто от Вашия детайл.

Следене на пътя на фугите за заваряване, сензорна система TRUMPF

Следене на пътя на фугите за заваряване

Следенето на пътя на фугите за заваряване от TRUMPF изключва лазера при лазерното заваряване на пластмаси чрез метода на преминаване на лъчение след определено разтапяне на материала. Това подобрява контрола на процеса и помага за постигане на допустимите отклонения при производството.

Лесно и сигурно калибриране с CalibrationLine от TRUMPF

Калибриране

CalibrationLine от TRUMPF проверява през редовни, индивидуално дефинирани интервали дали фокусната позиция и лазерната мощност при детайла съответстват действително на зададените от Вас условия. При необходимост инструментът за калибриране коригира фокуса в посока X, Y и Z, както и лазерната мощност и по този начин осигурява съответствие между програмата и действителността.

Сензорна система SeamLine на TRUMPF за регулиране на позицията на шева

Регулиране на положението на шевовете

Регулирането на положението на шева от TRUMPF регистрира мястото на фугата за заваряване по време на процеса на заваряване и регулира положението на мястото на заваряване. Безконтактният метод позволява високи скорости на подаване. За максимално качество се грижи допълнително следене на вече заварения шев.

Регулиране на температурата

Регулиране на температурата

Регулирането на температурата от TRUMPF регистрира интензитета на топлинно лъчение на повърхността на детайла и регулира лазерната мощност за поддържане на зададената температура. При заваряване на пластмаси по този начин могат да бъдат получени оптично равномерни шевове също и при сложни геометрии на детайлите. При лазерното закаляване по този начин могат да се постигнат равномерни дълбочини на закаляване при дефинирана степен на твърдостта.

Вероятно и следните теми са Ви интересни

TRUMPF Services Разширяване на функциите Keyvisual
Разширяване на функциите

Вие вече притежавате лазер или лазерна система на TRUMPF и искате по-добре да следите и управлявате вашите процеси? Нашите експерти в областта разширяване на функциите ще ви помогнат да продължите.

Обработваща оптика

Благодарение на модулната система обработващата оптика на TRUMPF може да се приспособява към различни пространствени и специфични за приложението условия.

Фигура с технологията TRUMPF дисков лазер
Лазер

Рязане, заваряване, маркиране, обработка на повърхности: Възползвайте се с TRUMPF от гъвкавост, многостранност и икономичност на лазерния инструмент.

Контакт
Услуги
Обучения Научете повече Техническа сервизна служба Научете повече Резервни части Научете повече Оптимизиране на процеса Научете повече Следене и анализ Научете повече Разширяване на функциите Научете повече Споразумения за сервизно обслужване Научете повече
Сервиз и контакти