Избор на държава/регион и език
Устойчивост

Околна среда и климат

Ние инвестираме в защитата на климата – в нашите филиали и с нашите продукти.

Какво правим за защитата на околната среда и климата?

Като семейна компания ние действаме дългосрочно. Нашата климатична стратегия има за цел да намали емисиите от бизнес дейностите на цялата група TRUMPF. Затова разработваме все повече енергийно ефективни продукти за нашите клиенти. В резултат нашата климатична стратегия подкрепя курса за намаляване на затоплянето до 1,5 градуса на Парижкото споразумение за климата и е потвърдена от инициативата Science Based Targets.

Ние разглеждаме защитата на климата комплексно.

Нашата климатична стратегия се състои от три полета на действие: филиали, продукти и верига на доставки, следователно тя включва цялата верига на стойността.

От 2020 г. произвеждаме с неутрален CO2-баланс.

Това е възможно благодарение на икономията на енергия, собственото производство на енергия и компенсацията от сертифицирани международни проекти. Нашата цел: реално намаление на още повече емисии. 

Ние подпомагаме нашите клиенти при защитата на климата.

Работим усилено да направим нашите проекти по-енергийно ефективни. Емисиите, възникващи поради използваните продукти на TRUMPF, трябва да спаднат до 2030 год. с 14 процента.  

Ние залагаме на възобновяеми енергии.

Във всички филиали използваме собствен или купен зелен ток. До 2027 год. искаме да покриваме 10 процента от нашата потребност от електрическа енергия от произведена от нас възобновяема енергия.

Нашият CO2-баланс - днес и утре

Нашите цели

До 2030 година ние искаме да намалим директните емисии от нашите филиали и автомобилния парк (обхват 1), както и индиректните емисии, свързани с енергопотреблението, (обхват 2) с 55 процента в сравнение с базовата година 2018/19. Освен това в същия период от време нашите индиректни емисии от предшестващата и последваща верига на стойността (обхват 3) трябва да спаднат с 14 процента. 

Къде се намираме текущо?

През 2022 год. фирма TRUMPF е причинила във всичси свои филиали само 25 000 тона CO2 за година. Така успяхме да намалим на половина изхвърления от нас CO2 в сравнение с финансовата 2018/19 година, въпреки силния растеж на компанията. Скоро ще достигнем и целта да намалим емисиите от обхват 1 и 2 с 55 процента. С поглед къч обхват 3, още днес предлагаме на нашите клиенти продукти и решения, които спестяват енергия и материал. Текущо работим усилено за по-нататъшно разширяване на нашето портфолио. Тъй като тези проекти за развитие имат дълго време на подготовка, положителните ефекти от намалените емисии от обхват 3 ще станат видими едва през следващите години.

Последна финансова година 2021/22

Базирани на локации емисии, обхват 1+2: 77 388 t CO2 
Обща консумирана мощност, обхват 1+2: 267 930 MWh
Дял на обхват 3 емисии на парникови газове: 2 060 541 t CO2

Базова година 2018/19

Базирани на локации емисии, обхват 1+2: 99 500 t CO2

Така защитаваме околната среда и климата

Тези теми може би също Ви интересуват

Продуктово портфолио на TRUMPF
Устойчиво производство с TRUMPF

Устойчивостта е ключът за Вашето конкурентоспособно обработване на метални листи и лазерно обработване. Научете как можете да спестявате материал и енергия с лазерите и машините на TRUMPF и така да направите Вашето производство по-устойчиво.

група от служители на TRUMPF разговарят
Служители

Нашите служители са най-важната колона на успеха на нашата компания. Ще Ви покажем как създаваме работна среда, в която нашите служители работят безопасно и могат да се усъвършенстват.

Отговорност, CSR,
Социални въпроси и общество

Като семейна компания TRUMPF иска да е активен участник в обществото. Научете в подробности с какви проекти и инициативи се ангажираме и какви отговорности поемаме – за нашите служители и за общността.

Контакт
Изтегляния
Сервиз и контакти