Избор на държава/регион и език

Атрактивно възнаграждение и допълнителни придобивки

Като лидер в технологиите зависим от изключителното представяне на нашите
служители. Затова предлагаме на работещите при нас добър цялостен пакет от адекватно заплащане и голям брой допълнителни придобивки. За да може работата в TRUMPF да е атрактивна.

Цялостният пакет

TRUMPF employees talking to each other

TRUMPF се възприема като гарант за иновации и твърдо залага това в своите корпоративни ценности. При това ние предлагаме нашите експертни познания и надеждност не само за нашите клиенти и партньори, но прилагаме същите стандарти и при работата с нашите служители. Като семейна фирма създаваме работна среда, основана на доверие, характеризираща се с откритост, стабилност и сигурност от културна, финансова и комуникативна гледна точка. Така създаваме основата за свежо мислене и смело действие във всяка ситуация, представляваща предизвикателство. Вълнуващите възможности за назначение в различни направления на компанията по целия свят са катализаторът за нашия прогрес.

Интернационалност

TRUMPF е международна високотехнологична компания с над 65 дъщерни дружества по целия свят. Нашите служители живеят с глобализацията: активният международен обмен между филиалите за нас е част от работното ежедневие по подразбиране. Командировките или участието в международни проекти позволяват личен контакт с колегите от други културни кръгове и разширяват професионалния хоризонт. 

Фирмена култура

Оценяването и уважението при отношенията са най-важните аспекти в културата на нашата компания. Колегиалността и взаимното доверие се отразяват и в нашето обещание като работодател „Trusting in Brave Ideas“: TRUMPF насърчава служителите да преследват нови идеи по всяко време – дори и извън стандартите. В TRUMPF можете да създадете нещо значимо, да промените нещата и да участвате в работата по утрешните решения. Ние осигуряваме независимо и дългосрочно мислене и гарантираме сигурни работни места благодарение на своята финансова независимост.

Възнаграждение

За TRUMPF е много важно да възнаграждава своите служители по справедлив начин. Затова ние винаги се основаваме на изискванията за съответната работна задача и редовно изпълняваме референтни стойности за заплащане. По този начин гарантираме също, че заплащането е атрактивно за местните пазари на труда.

Запознайте се с нас

Контакт
Открийте тук нашите свободни места
Към трудовата борса
Сервиз и контакти