Избор на държава/регион и език
Разнообразие от приложения от TRUMPF

Намеренията са Ваши – експертните познания от нас

Надеждни и с поглед към бъдещето в над 50 области на приложение

От десетилетия насам ние сами разработваме и произвеждаме инструменти за производствената промишленост. С това ноу-хау Ви предлагаме доказани в индустрията решения за изключително широк спектър от приложения. Приложенията за лазери, машини, електрически инструменти или силова електроника на TRUMPF могат да се прилагат за най-различни детайли и напречно във всички браншове. Независимо дали се нуждаете от надежден стандартен инструмент или от индивидуален специален модел – ние Ви консултираме всеобхватно, за да можете винаги да се възползвате от всички производствени възможности.

Снимка отблизо на структурата на повърхността Black Marking
Black Marking (Schwarzmarkieren)
EUV литография
Адитивно производство
По-добра проследимост на детайлите благодарение на маркирания матричен код (Data Matrix Code)
Гравиране и отнемане на материал
Лазерно заварен диференциал
Дълбочинно заваряване
TRUMPF заваряване на мед пример за приложение
Заваряване на мед
Заваряване на пластмаса
Автомобилна врата, изработена чрез заваряване със сканиране
Заваряване със сканиране
Заваряване чрез топлопроводност с лазери и 3D заваръчни съоръжения от TRUMPF
Заваряване чрез топлопроводност
Лазерна термообработка с VCSEL
Лазерно заваряване с лазери на TRUMPF
Лазерно заваряване
Лазерно закаляване
Технологична схема на генеративно наваряване
Лазерно наваряване
Лазерно надписване с продукти на TRUMPF
Лазерно надписване
Лазерно надписване на електронни детайли
Лазерно надписване на мед
Лазерно отстраняване на лак
Лазерно рязане с продукти на TRUMPF
Лазерно рязане
Лазерно стопяване върху флюсова възглавница
Лазерно структуриране
Microprocessing with TRUMPF products
Микрообработка
TruBend серия 3000, компонент с различни огъвания
Огъване
Оптична сензорна система
Отвръщане на детайл в TruMark Station 5000
Отгряване
Повърхностна обработка с лазер TRUMPF
Повърхностна обработка
Микроотвори
Пробиване
Оцветяване на пластмаса с TruMark серия 5000
Разпенване
Лазерно рязане на детайли от полимер, подсилен с въглеродни влакна
Рязане на усилени с влакна пластмаси
Научете повече
Technology-Picture-laser-welding-machines
Точково заваряване и изработване на заваръчни шевове
Хибридно заваряване на огромни корабни палуби
Хибридно заваряване

Тези теми може би също Ви интересуват

Браншове, TRUMPF GmbH + Co. KG
Решения по отрасли

TRUMPF има за много отрасли точните решения и специалисти, които точно познават специфичните изисквания и приложения.

Фигура с комбинация като пример за Smart Factory
Smart Factory

С модулните решения за изграждане на мрежи на TRUMPF ние помагаме на нашите клиенти да въведат постоянен поток в своето производство и така да направят своя процес по-прозрачен, по-гъвкав и по-рентабилен в рамките на Индустрия 4.0.

Истории на успеха на наши клиенти

Тук ще намерите историите на успеха на наши клиенти, събрани атрактивно на обзорна страница. Автентични, лични, прегледни и лесно филтриращи се. Любопитни ли сте? Заповядайте!