Избор на държава/регион и език

Щанцоване на метален лист

При обработката на металния лист щанцоване означава метод за рязане, при който метален лист се отрязва с един ход. Например, в металния лист се образуват кръгли отвори чрез отделни ходове, които могат да следват изключително бързо един след друг. С щанцови машини могат да се обработват и външни контури.

Щанцоване

Процес на щанцоване

Щанцованите форми са геометрично перфектни: щанцованият отвор е абсолютно кръгъл. Щанцовата машина работи подобно на перфоратор за хартия. Поансонът натиска хартията към опората на перфоратора и след това в кръгъл отвор. Така се отрязва кръгъл отвор. Остатъците от щанцоването се събират в резервоара на перфоратора. Щанцоването на метал функционира по същия начин: металният лист се намира между поансона и матрицата. Поансонът се премества надолу и влиза в матрицата. Ръбовете на поансона и матрицата се движат успоредно един на друг и режат металния лист. Затова щанцоването се числи към групата процеси на отрязване с ножица.

В четири стъпки до перфектно щанцования метал

Четиристепенен процес на щанцоване

Разгледано по-внимателно, щанцоването протича в четири фази. Когато поансонът докосне металния лист, той първо се деформира. След това се отрязва. Накрая напрежението във вътрешността на материала става толкова високо, че металният лист се къса по контура на рязане. Щанцованият детайл - т. нар. отпадъчни шайби -  се избутва надолу. Когато поансонът се премести отново нагоре, е възможно той да повлече металния лист със себе си. В този случай събувачът отделя металния лист от поансона. Колкото по-голямо е съотношението на среза към ръба на металния лист, толкова по-добро е качеството на ръбовете. При детайли за прецизни сглобки първо се пробива предварителен отвор, а след това се щанцова допълнително с малко по-голям инструмент до окончателния диаметър. Съотношението на среза на подобен ръб е до 100%.

Още повече гъвкавост: комбиниране на щанцоване и лазерно рязане

Щанцоването е перфектно за повтарящи се форми. При сложни геометрии, при които се налага честа смяна на щанцовите инструменти или не се повтарят последователно, е подходящ един допълнителен инструмент: лазерът. В зависимост от употребата, с комбинирана машина за лазерно-щанцова обработка можете да използвате бързия щанцови инструмент с висока скорост на повторение или по-бавната, но изцяло неограничена от контура лазерна глава. Как е възможно това, ще видите във филма.

Mit geeigneten Stanzwerkzeugen kann eine Stanzmaschine aber nicht nur "lochen", sondern auch kleinere Biegungen und Umformungen im Blech durchführen. Auch das Entgraten, Signieren, Senken, Rollen oder Gewinde formen ist möglich. Mit einer Maschine, die stanzen kann, ist deshalb häufig die komplette Bearbeitung eines Werkstücks möglich – ohne dass weitere Maschinen oder Geräte genutzt werden müssen.

Вибрационно рязане

Вибрационна ножица от TRUMPF

При вибрационното рязане щанцованите отвори са разположени един спрямо друг така, че се пресичат. Така могат да се изработват проходни отвори и контури с произволни форми. Вибрационно рязане се използва например при големи радиуси или при неправилни форми. Контактните точки на отделните ходове остават видими по отрязания ръб. Ако прекарате пръста си по ръба, можете дори да усетите тези места. Колкото повече се припокриват отворите, толкова по-гладък е ръбът. Но за тази цел е необходимо щанцовата машина да направи повече ходове по продължение на отрязания участък.

Тези теми може би също Ви интересуват

Технологично изображение вибрационна ножица TRUMPF
Вибрационна ножица

С вибрационните ножици на TRUMPF ще работите винаги без сила на придвижване на машината, без изкривяване и искри – дали при рязане на ролони, работа по резервоари или цистерни.

Машини за щанцоване и лазерно рязане

Комбинирани предимства на щанцоването и лазерната обработка: Щанцовите лазерни машини на TRUMPF произвеждат широк спектър от части в малки и големи серии.

Щанцоване, технологична схема
Машини за щанцоване

С щанцовите машини на TRUMPF вие гъвкаво ще обработвате най-различни части, ще оформяте детайли от листов материал или ще правите резба – всичко на една машина.

Контакт
Сервиз и контакти