Избор на държава/регион и език
Служител на TRUMPF тества компонент

Управление на качеството при TRUMPF

TRUMPF е символ за качество, иновативни решения и високоефективни процеси. Така ние предлагаме на нашите клиенти истинска добавена стойност.

Портрет на д-р инж. Матиас Камюлер

TRUMPF поддържа високо и трайно качество в целия свят. Поради това нашата търговия се основава на единни стандарти и правила, допълнени – където е необходимо – с национални регламенти.

Д-р инж. Матиас Каммюлер
Член на управителния съвет на TRUMPF SE + Co. KG и Chief Digital Officer

Сертификати

Нашите основни принципи

Прилагането на нашите основни принципи за качество в нашата работа и продукти се извършва чрез единна система за управление на качеството – стандарт, който се прилага за цялата група TRUMPF. Нашите девет основни принципа за качество ни ръководят в сътрудничеството и непрекъснатия процес на подобряване на нашите процеси и продукти.

Ние изпълняваме своите основни принципи с методика и на място

Ние не оставяме непрекъснатото подобрение на случайността, а подхождаме методично към него. В практиката ние непрекъснато прилагаме стъпките планиране – изпълнение – проверка – действие (Plan-Do-Check-Act), за да ставаме по-добри. Това не се случва „от горе надолу“, а „на мястото на събитието“ заедно с участниците в него.

TRUMPF employees talking about quality with the help of a worksheet used in A3 problem solving methodology

Методиката A3 и докладването 8D ни ръководят структурирано при процеса на решаване на проблеми.

TRUMPF employees sitting on a desk and working with DMAIC improvement cycle as a core tool used to drive Six Sigma projects

За сложни проблеми ние използваме DMAIC и неговите статистически инструменти от метода 6-сигма.

TRUMPF employees are in the shop-floor and testing a component

В допълнение към превантивните и реактивни мерки за качество за нас е важно също и да контролираме ефективно съответните компоненти и характеристики.

Вероятно и следните теми са Ви интересни

Логото на TRUMPF на главния вход на централния офис
Бизнес принципи

Нашият успех се основава на това, че имаме общи ценности и се стремим към общи цели. Обвързващите корпоративни принципи формират основата за това.

Хора в TRUMPF се здрависват
Доставчици

Дейностите по закупуване имат пряко влияние върху успеха на TRUMPF. От решаващо значение за това са иновативните и надеждни доставчици.

Служители на TRUMPF работят в чистата стая по сглобяването на лазерния резонатор.
SYNCHRO – Lean Management система на TRUMPF

Нашата производствена система служи за съгласуване на работата на нашите служители, производствените средства и продукта, за да е възможно производството на най-добрите продукти.

Контакт
Сертификати
Сервиз и контакти