Избор на държава/регион и език

Устойчивост в TRUMPF

Устойчивостта е част от стратегията на компанията. Ние поемаме отговорност в защитата на климата и околната среда, със социален и обществен ангажимент и отговорно управление на компанията. 

Какво означава устойчивостта за TRUMPF?

TRUMPF е семейна компания – ние мислим дългосрочно и работим отговорно. Защитата на климата и околната среда, социалният и обществен ангажимент, както и отговорното управление на компанията са крайъгълните камъни на стратегията за устойчивост на TRUMPF. За целта си поставяме ясни цели, които преследваме последователно. 

Искаме да натоварваме климата възможно най-малко.

Още от 2020 г. произвеждаме с неутрален CO2-баланс. Освен това сме приели климатична стратегия, която се ориентира по курса за намаляване на затоплянето до 1,5 градуса на Парижкото споразумение за климата.  

Ние подпомагаме нашите клиенти при защитата на климата.

Нашите области на проучване и разработка работят, поставяйки ударението върху решения, които спестяват енергия и материал. 

Ние поемаме ангажимент към нашите служители и обществото.

Създаваме безопасно и модерно работно място за нашите служители, ангажираме се при социални бедствия и подкрепяме изкуството, културата и образователни проекти.  

Ние сме за отговорно управление на компанията.

Нашите ценности, нашите корпоративни принципи и нашата програма за съответствие са в основата на отговорното управление на компанията. 

TRUMPF е семейна компания с впечатляваща история. Устойчивостта като съставна част от корпоративната отговорност е основен стремеж за нас и винаги е било така. Към нея, освен защитата на климата и социалните аспекти, спада и отговорното управление на компанията.

Д-р Никола Лайбингер-Каммюлер
CEO на групата TRUMPF

Научете повече за нашите цели, мерки и проекти в сферата на устойчивостта

Околна среда и климат

Нашата климатична стратегия „Climate Action 2030“ обхваща цялата ни верига на стойността – към нея спадат филиали, продукти и веригата на доставки. Още днес произвеждаме с неутрален CO2-баланс. Поставили сме си амбициозни цели, свързани с климата и околната среда, за развитието на продуктите и процесите на закупуване. 

Служител с увреждания на сегуей
Социални въпроси и общество

Нашият ангажимент е насочен съм нашите служители и обществото. Ние придаваме голямо значение на разнообразието, равнопоставеността и съвместяването на личен живот и професия. Искаме да увлечем жени в техническите професии и насърчаваме младите специалисти. 

Управление на компанията

Ние залагаме на дългосрочния успех на компанията. Той е тясно свързан с нашата корпоративна култура. Тази култура решително се оформя от отговорното управление на компанията и ясни правила. 

Искате да знаете как да произвеждате по-устойчиво с лазерите и машините на TRUMPF?

Тук ще научите повече за интелигентните производствени функции и процеси, с които можете да спестите енергия и материал. 

Научете повече

Ние членуваме тук

Вероятно и следните теми са Ви интересни

Кариери

Отговорни задачи, иновативни продукти и работна среда със свобода и лична отговорност, както и услуги, предназначени за гъвкавост и откритост.

Управителен съвет

TRUMPF е семейна компания с международна дейност. Запознайте се с нашите членове на управителния съвет на холдинговата компания.

Централата на TRUMPF в Дитцинген, Германия
Профил на компанията

Фирменият ни профил ви информира накратко с числа и факти, както и филм за групата TRUMPF.

Контакт
Сервиз и контакти