Избор на държава/регион и език
Служители на TRUMPF работят в чистата стая по сглобяването на лазерния резонатор.

SYNCHRO – Lean Management System от TRUMPF

SYNCHRO е името на нашата система за добавена стойност, въведена през 1998 г. Тази система се основава на всички наши бизнес процеси и служи за съгласуване на работата на нашите служители, производствените средства и продукта, за да е възможно производството на най-добрите продукти с възможно най-малко отпадък.

SYNCHRO в практиката

Принципът зад SYNCHRO е превъзходство чрез прозрачност: искаме да сме и да останем пример от икономическа, технологична и човешка гледна точка. Култура на постоянно усъвършенстване – това е синонимното SYNCHRO накратко.

Вероятно и следните теми са Ви интересни

Логото на TRUMPF на главния вход на централния офис
Бизнес принципи

Нашият успех се основава на това, че имаме общи ценности и се стремим към общи цели. Обвързващите корпоративни принципи формират основата за това.

Служител на TRUMPF тества компонент
Управление на качеството

Качеството на нашите продукти и услуги се основава на дефинирани стандарти и методи, както и на стабилно съзнание за качеството на нашите служители.

Централата на TRUMPF в Дитцинген, Германия
Профил на компанията

Фирменият ни профил ви информира накратко с числа и факти, както и филм за групата TRUMPF.

Контакт
Сервиз и контакти