Избор на държава/регион и език
Следващото ниво решения за локализиране: Coriva на TRUMPF

Локализиране в реално време с Coriva

„Real Time Locating Systems“ позволяват проследяване в реално време на позицията на предмети и нови приложения, като транспортни системи без водач (FTS) или Automated Guided Vehicles (автоматично управляеми превозни средства) (AGV). Решенията за позициониране, обаче, често се предлагат като собствени затворени системи и следователно не могат да се използват съвместно с други решения. При TRUMPF е различно: С нашите хардуер, софтуер, консултации и услуги системните интегратори или доставчиците на продукти за инфраструктура могат да предложат гъвкави комплексни решения за локализиране в реално време, които се базират на omlox - първия в света отворен стандарт за локализиране.

В рамките на omlox core zone Coriva е модул от решението за модерни RTLS инсталации на TRUMPF: Неподвижно монтирани CorivaSatellite комуникират с мобилни CorivaTag; тогава данните за локализиране се изчисляват с мощен и гъвкав софтуер за локализиране CorivaEngine , до който могат да имат достъп приложенията. Пътят към модерни и прозрачни потоци на стоките и логистика е открит!

Нашите продукти

CorivaEngine

CorivaEngine е универсален софтуер за RTLS локализиране за omlox core zone. Благодарение на стабилната и високопрецизна технология с ултраширока лента (UWB) той позволява особено надеждно локализиране в реално време. Отвореният RTLS стандарт omlox осигурява плавна оперативна съвместимост със съвместими RTLS устройства на различни производители и гарантира максимална сигурност на инвестицията.

CorivaSatellite

CorivaSatellite са мощните сателити на core zone и позволяват базирано на инфраструктурата локализиране. Със стабилната и високопрецизна технология с ултраширока лента (UWB) те позволяват надеждно локализиране в реално време. Сателитите просто се окачват на тавана или стената и могат да бъдат продавани като концептуален проект, PCB или комплектен UWB сателит.

Хардуер за сертифицирано локализиране

В omlox core zone информацията за локализиране на устройства, пригодени за UWB, като напр. маркери, транспортни системи без водач или сензори, се определя в единна координатна система. TRUMPF предлага както комплектни маркери, така и електроника за тях (PCB) и разработки на концептуални проекти.

Консултации за интеграция

TRUMPF подпомага системни интегратори и доставчици на продукти за инфраструктура при разработването на съвместими с omlox RTLS решения. Ние целенасочено споделяме нашата експертиза и консултираме системни интегратори и доставчици на продукти за инфраструктура при разработването на тяхното решение за крайни потребители. Освен това ние помагаме както при подготовката за случаите на използване на RTLS, така и при изграждането на сервиза, на структурата на продажбите и обученията на крайните потребители.

Инфраструктурата на TRUMPF omlox core zone без проблем може да бъде свързана с нашите 5G кампусни мрежи и по този начин предлага истинска добавена стойност на нашите клиенти. Заедно с TRUMPF ние можем да предоставим максимално гъвкаво, високопрецизно и изключително стабилно решение за локализиране от един доставчик.

Матиас Фолк
Вицепрезидент Автомобилни продажби при Deutsche Telekom, корпоративен клиент

omlox – отвореният стандарт за локализиране

Какви предимства предлага отвореният стандарт omlox и как можете да създадете за Вашите клиенти съвместим с omlox, цялостен, персонализиран RTLS пакет? Научете всичко за първия в света отворен стандарт за локализиране, който се развива от TRUMPF и множество други независими партньори от Европа, САЩ и Азия.

Научете повече

Искате да предложите на Вашите клиенти съвместими с omlox решения за локализиране?

Тогава се свържете с нас! Научете повече за това как да разработите с наша подкрепа гъвкави решения за локализирането в реално време. Нашите експерти ще Ви консултират с удоволствие.

Свържете се сега

Тези теми може би също Ви интересуват

Прозрачност чрез локализиране в реално време

TRUMPF предлага съвместими с omlox решения за локализиране за Smart Factory и много други сфери, които изискват прозрачност на процесите.

UWB – Ultra-Wideband

Какво е UWB, как е възникнала радиотехнологията и какви приложения са възможни? Научете всички подробности за Ultra-Wideband.

Coriva Engine

Дайте възможност на Вашата omlox core zone: Как софтуерът за локализиране CorivaEngine на TRUMPF генерира данни за локализиране във Вашата RTLS система? Всичко за нашия софтуер, базиран на независещия от производителя стандарт omlox.

Контакт
Продажби TRUMPF Tracking Technologies
Имейл

Daniel Bossert
Главен ръководител клиенти за TRUMPF Tracking Technologies
Имейл

Nico Boger
Key Account Manager
Имейл
Изтегляния
Сервиз и контакти