Избор на държава/регион и език
Автомобилна индустрия

Автомобилен отрасъл

С продуктите на TRUMPF се разкриват напълно нови производствени възможности във всички направления на отрасъла 

Автомобилостроенето е една от най-големите бъдещи области за TRUMPF. Скоростта на иновациите в тази област е висока. В допълнение към разнообразието на материалите в каросерията и задвижването, нарастващата електрификация на превозните средства е важна област, в която възникват много нови приложения. От първата идея във фазата на предварителното разработване, проектирането на компонентите в зависимост от процеса и разработването на процеси до изграждането на завода за производство – TRUMPF подпомага своите клиенти от областта на автомобилостроенето като партньор. Нашите обширни познания в отрасъла помагат на производителите и доставчиците на автомобили да разберат новите технологии и да подобрят собствените си продукти. Извън масовото производство с металообработващи машини и лазерна техника и електическите инструменти на TRUMPF играят важна роля при ремонти, тунинг или персонализация.

Олекотена конструкция

Олекотена конструкция на монтажен ъглов елемент, генериран с TruPrint 1000

С лазерите на TRUMPF се разкриват напълно нови възможности за  обработката на олекотени материали: от алуминий, през високоякостна стомана, до подсилени с влакна материали – възможно е придаване на форма на всичко за олекотените конструкции. С помощта на лазери клиентите от автомобилната промишленост свързват хибридни елементи, които се състоят от различни материали. За тях доскоро трябваше да се използват допълнителни материали при заваряването . Благидарение на интелигентните безконтактни лазерни технологии освен това е възможно ефективно намаляване на ширината на фланеца. Така могат да бъдат реализирани по-малки, по-леки, а с това и по-изгодни детайли. 

За намаляване на теглото на превозните средства все повече масивни компоненти се заменят от тръбни конструкции. Така можете да откриете тръби например в облегалките за глава, напречните носачи и конструкциите на седалките.

Задвижване

Лазерно заварен модул с двоен съединител

При производството на задвижвания отрасълът се възползва от техническото ноу-хау на TRUMPF по отношение на специфичните изисквания и металургичните характеристики. При изпълнението на клиентските приложения ние използваме нашата обширна мрежа от специалисти по интегрирането и нашите експертни познания на базата на много референции. TRUMPF разработва и оптимизира процеса на свързване непрекъснато, за да подобри качеството на детайлите на своите клиенти и да намали брака. Освен това ние следим постоянно кои материали ще бъдат актуални в бъдеще и какви шансове или рискове биха имали те за нашите клиенти. Продуктите за задвижване трябва често да се включат в техническите граници на свързване. Затова представителите на отрасъла разчитат на ноу-хауто и оборудването на TRUMPF. 

Интериор

Оцветяване на детайли с TruMark серия 6000

За интериора на автомобила лазерът предоставя възможността за индивидуален дизайн на отделни елементи, включително директно при покупката в автосалона. Ние създаваме истинска добавена стойност за клиента, тъй като продуктите на TRUMPF могат да обработват почти всички материали в интериора – от пластмаса, през кожа, до стъкло – и по този начин дават свобода за изява на дизайнера. Освен надписването, съществуват и други възможности за употреба, като например перфориране на кожата, скритото свързване на компоненти или създаването на бленди. С нашите лазери освен това можете да създадете предварително определени точки на счупване и по този начин например да издълбаете кожената облицовка за монтиране на въздушната възглавница в арматурното табло – без това да е видимо за клиента.

Каросерия

Лазерно рязане на поцинкован стоманен лист

TRUMPF предлага решения за цялата верига от процеси в производството на каросерии: с нашите продукти режете листови заготовки, произвеждате прецизни заготовки, отнемате слоеве, заварявате и запоявате детайли. В допълнение към разработването на процеси TRUMPF е партньор при разработването на детайли и компоненти за осъществяването на нови конструкции или за оптимизиране на детайли за производство. Например ние разработваме методи за свързване на нови алуминиеви сплави заедно с нашите клиенти. В тази връзка темата за "интелигентите обработващи оптични системи" придобива все по-голям приоритет. Тя включва интелигентното планиране на пътя на обработка, оптималното управление на процесите, сензорните системи и свързването на машините в мрежа. В допълнение към електрическите инструменти за рязане на метални листове от TRUMPF при производството на каросерии се използват и машини за закопчаване. Те осигуряват значителни предимства по отношение на качеството на повърхностите, опазването на околната среда (метод без отделяне на емисии) и ниските експлоатационни разходи.

Индуктивна термична обработка

Индукционна термична обработка в автомобилния сектор

Чрез индуктивна термична обработка клиентите могат например да нагреят труднозаваряеми материали или да извършат локална термична обработка за снемане на напреженията на горещо формовани детайли. При TRUMPF се възползвате от компактните електрически захранвания благодарение на високата плътност на мощността им. Освен това технологията може да се интегрира лесно в съществуващи производствени линии. Индуктивните електрически захранвания от TRUMPF Hüttinger се отличават с високи коефициенти на полезно действие, нисък разход на охлаждаща вода и максимална гъвкавост на приложението.

Нанасяне на покритие на стъкло

Различните стъкла в автомобила са продукти на иновативната плазмена технология. Само чрез целенасочено отлагане или отнемане на материал е възможно изработването на високотехнологични продукти, чието основно изискване е осигуряване на тънки слоеве на нанониво. Но не плазмената техника не е възможна без плазмогенератори. Постояннотоковите и средночестотните генератори от TRUMPF Hüttinger разполагат с широк спектър на мощност и честота и осигуряват надеждното запалване и горене на плазмата. Клиентите от автомобилната промишленост се възползват от понижените оперативни разходи и повишават производителността си с новите поколения средночестотни уреди.

Hard Coating

Hard Coating с TRUMPF Hüttinger плазмогенератори

Компонентите в автомобилната индустрия трябва да издържат на все по-големи натоварвания. Функционалните слоеве вече могат да изпълнят тези изисквания почти напълно. Чрез тях детайлите получават по-голяма повърхностна твърдост и коефициент на триене. Също така те придобиват по-добра термична и химична стабилност. Обичайните методи за нанасяне на покрития са разпрашаване, плазмена дифузия и HIPIMS. Голямо предимство на подпомаганите от плазма процеси са ниските температури на нанасяне на покрития, които понякога са под 500°C. Това позволява нанасянето на покрития на чувствителни на температура сплави. Постояннотоковите генератори от TRUMPF Hüttinger поемат регулирането на правилната газова смес в тези процеси и по този начин осигуряват надеждни и стабилни процеси.

Контакт
Сервиз и контакти