Избор на държава/регион и език
Служители на TRUMPF се качват горе

Квалификация при TRUMPF

TRUMPF – гарантът за иновация. За да спазим това генерално обещание към нашите клиенти, се нуждаем от служители, които имат смели идеи и ги прокарват по собствена инициатива. Плодотворната база за това формира непрекъснато самостоятелно квалифициране и допълнително развитие.

Развитие в зависимост от целевата група

Ние стимулираме и развиваме нашите служители. При това се ориентираме в зависимост от различните нужди на различните целеви групи и предлагаме програми за развитие и квалификация, които са специално адаптирани към тях.

Служители на TRUMPF говорят за машина

Вероятно и следните теми са Ви интересни

Служители на TRUMPF седят в редица и се смеят
Разнообразие

Междукултурност, включване и равнопоставеност: нашето убеждение е, че нашата компания ще се подобри, когато различни хора работят самоуверено в нея.

Група от служители на TRUMPF имат среща
Международна дейност

Ние подкрепяме смелостта за международни задачи. Това насърчава взаимното разбирателство и международното сътрудничество. За нас пребиваването в чужбина също е важен компонент в развитието на кариерата.

5 добри причини за TRUMPF

Като семейна компания с глобално присъствие ние предлагаме сигурни работни места с възможности за индивидуално развитие в отлична фирмена култура.

Контакт
Открийте тук нашите свободни места
Към трудовата борса
Сервиз и контакти