Избор на държава/регион и език
Логото на TRUMPF на главния вход на централния офис

Корпоративни принципи на група TRUMPF

Ние сме семейна фирма с ясна ценностна система във времена на промяна

Като компания ние носим особена отговорност по отношение на нашите клиенти, партньори, служители и обществото. Ние следваме най-високи изисквания към самите нас и нашите действия, насочени както вътрешно, така и навън. Убедени сме: Фирма TRUMPF ще бъде трайно успешна тогава, когато възможно най-добре изпълняваме очакванията и желанията на нашите клиенти, служители и собственици и възприемаме нашата обществена среда като част от
действията на компанията. Така, както го правим от край време, без да се адаптираме към духа на времето.

Клиенти, служители, собственици, общество – страните, заинтересовани от нашите принципи

Споменатите по-долу принципи на дейността на компанията изясняват нашите ценности и цели с помощта на четирите основни заинтересовани страни на TRUMPF.
 

Нашите клиенти

Отношенията с нашите клиенти, партньори и доставчици се отличават с доверие, честност и мярка.

Свързваме и с бизнес партньорите ни нашата самовзискателност винаги да предоставяме върхови технически достижения. При това действаме последователно според принципите на „почтения търговец“.

Ние предлагаме на нашите клиенти портфолио от решения, което е водещо в глобален мащаб.

Нашите продукти и решения са технически ефективни на най-високо ниво, безопасни и трайни, и с това дават възможност на нашите клиенти за отчетливи конкурентни предимства.

Успехът на нашата компания в значителна степен зависи от успеха на нашите клиенти.

Решаващата подбуда на действията ни е да убеждаваме нашите клиенти с нашите продукти и решения. За тях трябва да сме в еднаква степен гарант за иновации и надежден партньор.
 

Ние говорим на езика на нашите клиенти.

За да направим нашите клиенти успешни, трябва да познаваме техните изисквания и потребности. Нашето изискване е да присъстваме в съответния регион в непосредствена близост до нашия клиент.

Нашите служители

Грижим се за безопасността на труда в цял свят.

Във всички филиали на група TRUMPF ние прилагаме най-високи стандарти за безопасните и здравословни условия на труд. За всички нас е напълно естествено грижливото, предпазващо и уважително отношение към интелектуалната и материалната собственост на компанията.

В отношенията помежду ни за нас са съществени взаимният респект, уважение и доверие.

Ние практикуваме в живота открита култура на обратна връзка, заемаме ясни позиции и се отнасяме с другите като с равни. При това за нас е важно разнообразието във всяко отношение, не на последно място за да можем да се утвърдим в конкуренцията за клиенти, технологии и таланти. Категорично отхвърляме всяка форма на дискриминация.
 

Създаваме в компанията среда, която позволява на служителите да възприемат отговорността и индивидуалната свобода, за да реализират креативни решения.

Ние ценим естетическата работна среда. Нашите действия са мотивирани от нашия ясно изразен ангажимент по отношение на дизайна. Ние подпомагаме личните и професионални компетентности на нашите служители чрез широк спектър от възможности за развитие и усъвършенстване.

Високите ни изисквания към услугите и качеството важат и за нашите служители.

За нас са естествени лоялността по отношение на TRUMPF и пълната реализация в интерес на компанията. Всеки служител ни представя вътрешно и навън и следователно е посланик на компанията. Освен това очакваме от нашите ръководители да бъдат образец за подражание за техните служители, да водят екипите си към успеха и стратегически да продължават развитието на TRUMPF.
 

Нашите собственици

Ние сме за устойчиво развитие.

Като съдружници в семейно управлявана компания поставяме всичките си действия в услуга на запазването на бъдещата конкурентоспособност и рентабилност, но и на ценностната ориентация на нашата компания. Към нашата ценностна система на съдружници спада и нашата ясно изразена обществена и културна ангажираност.

Независимостта е важна за нас.

За тази цел ние се стремим към непрекъснат растеж над средния и разумна доходност, с която можем да покрием високите си разходи за научноизследователска и развойна дейност, за да можем сами да реализираме нашата ориентация към клиентите и служителите.

Ние създаваме дългосрочни корпоративни ценности и така осигуряваме траен икономически успех.

В нашите бизнес решения ние винаги вземаме предвид лоялността към нашите филиали и служители.
 

Обществена среда

Ние гледаме на себе си като на част от обществото и искаме и други да вземат участие в нашия успех.

При това целенасочено подпомагаме проекти, които съдействат за взаимодействието на различни нива. Високо оценяваме, когато нашите служители
поемат обществени ангажименти.

За нас като семейна компания е особено важна икономическата и екологична устойчивост като жизнена основа на бъдещите поколения

Ние се чувстваме силно ангажирани със защитата на природните ресурси и твърдо вярваме в подхода, основан на иновациите
оформяне на света в позитивна посока. За целта търсим технически и организационно ефективни решения, които да отговарят на най-добрите налични съвременни стандарти, и го правим от 100 години.

Част от нашето корпоративно изискване е обменът с важните лидери на общественото мнение като медии, политика, наука и организации.

При това търсим открития и обективен диалог, в който активно участваме. Отхвърляме всяка форма на политическа радикалност.

Привърженици сме на либералния обществен строй, социалната пазарна икономика и свободната конкуренция.

Спазваме законите на страните, в които оперираме, и уважаваме съответната културна среда.

Вероятно и следните теми са Ви интересни

Управителен съвет

TRUMPF е семейна компания с международна дейност. Запознайте се с нашите членове на управителния съвет на холдинговата компания.

Устойчивост в TRUMPF

Устойчивостта е част от стратегията на компанията TRUMPF. Ние поемаме отговорност в защитата на климата и околната среда, със социален и обществен ангажимент и отговорно управление на компанията. Научете повече за нашите цели, мерки и проекти.

100 години TRUMPF: история на иновации

В нашето специално издание за юбилея не само ще пътуваме през едно столетие промишлена история, но и ще погледнем в бъдещето и ще поговорим с учени, политици и мениджъри.

Контакт
Изтегляне
Сервиз и контакти