Избор на държава/регион и език
Лазерите VCSEL на TRUMPF поддържат всички често срещани протоколи

Обмен на данни

Данните могат да бъдат предавани по електрически кабели, безжични мрежи или през оптични мрежи. Въпреки това, комуникацията с оптични влакна предлага сигурен, висококачествен и рентабилен начин за прехвърляне на големи количества данни на къси и дълги разстояния, като се използва една предавателна среда. Това води до експлозивен растеж, който е от полза за потребителите. Примери за това са нашият модерен широколентов интернет и всички свързани аудиовизуални приложения като HD/4K телевизия, стрийминг услуги и видеоконферентна връзка. От решаващо значение е необходимостта от оптични връзки с къс обхват в центровете за данни. На тази страница ще разберете защо VCSEL- и фотодиодната технология е правилното решение за отрасъла за обмен на данни.

Каква роля играят VCSEL и фотодиодите в обмена на данни?

Преносът на данни става възможен чрез VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), който предава информацията и фотодиод, който я получава и преобразува. Източникът на светлина и оптичната комуникационна връзка, базирана на светлинен детектор, са от съществено значение за посрещането на непрекъснато нарастващото търсене на по-високи скорости на предаване на данни в битове при по-ниски разходи, по-ниско потребление на ток и висока надеждност.

Докато оптичните връзки, базирани на крайни емитерни лазери, се използват за пренос на данни на хиляди километри, за тази цел огромен брой оптични връзки с къс обхват, използващи VCSEL и фотодиоди, са разположени в центровете за данни. Тези връзки също принадлежат към критичната инфраструктура за комуникация във високопроизводителните компютри. 

Къде се използва оптичният пренос на данни?

Центрове за данни

В центровете за данни се помещават множество мрежови компютърни сървъри за обработка и разпространение на данни за отдалечени компании. В рамките на един център за данни, между самите центровете, както и от и към клиентите, се обменят огромни количества данни. Този обмен на данни се осъществява по оптични кабели, използващи VCSEL като източник на светлина за прехвърляне на сигнала и фотодиод за декодиране на сигнала. Storage Area Networks (SAN), които запаметяват информацията върху дискови матрици (JBOD) и библиотеки с магнитни ленти, предоставят желаните данни на сървърите. Това също е пример за обмен на данни в рамките на един център.

Високопроизводителни компютри

Високопроизводителните компютри (HPC) се използват за обединяване и увеличаване на изчислителната мощност, необходима за решаване на големи и сложни проблеми в науката и икономиката. Центровете за данни, предназначени за HPC приложения, са оборудвани с компютри с високопроизводителни процесори и плътно натоварени сървъри, за да извършват изключително голям обем изчислителни процеси за кратко време. В такива центрове за данни сървърите и комутаторите за пренос на данни са свързани с приемопредаватели и активни оптични кабели (AOC), оборудвани с лазерни диоди (VCSEL) и фотодиоди, но с по-висока скорост и по-кратко задържане на информацията в сравнение с нормалните или Ethernet центрове за данни. 

Корпоративни мрежи

Корпоративните мрежи се използват широко в компаниите и организациите, за да свързват потребители и работни групи и да позволят обмен на информация. Корпоративните мрежи, които могат да включват различни видове мрежи като локални и широкообхватни, опростяват телекомуникациите чрез интеграция на различни системи като компютри, таблети, смартфони, WLAN и мрежите.

Обмен на потребителски данни

Кабелите и входно/изходните портове са проектирани да свързват потребителски продукти, като телевизори и настолни компютри, и да пренасят данни чрез предавателна среда, като меден или оптичен кабел. С напредналите технологии в потребителската електроника, необходимостта от обмен на данни между устройствата нараства, което изисква високи скорости на пренос на данни.

VCSEL и фотодиоди на TRUMPF: ключови компоненти за обмен на данни

Технологично изображение VCSEL и фотодиоди за Datacom, фотонни компоненти на TRUMPF

Благодарение на дизайна си, VCSEL имат кръгъл профил на лъча с малък ъгъл на отклонение, което гарантира ефективното въвеждане на светлината в оптичните влакна. Освен това, благодарение на вертикалния водач на лъча, емитерните матрици са допустими за един чип. Съответният фотодиод има слаб ток на тъмно и допълнителна заземителна подложка за по-добро екраниране, която също осигурява опции за монтиране на заземен сигнал.

VCSEL- и фотодиодните решения на TRUMPF отговарят на най-високите стандарти по отношение на производителност и надеждност и са подходящи за приложения за Ethernet, фиброканал или Infiniband. Потребителските пазари могат да се обслужват в голям мащаб с рентабилни VCSEL решения, които поддържат HDMI, USB или Thunderbolt приложения.

При поискване могат да бъдат разработени специфични за клиента решения, напр. по отношение на формата на матрицата, схемата на разположение на чипа, дължината на вълната на излъчване, контактите за спойка или почвената емисия.

Как отрасълът за обмен на данни печели от решенията на TRUMPF?

TRUMPF има повече от две десетилетия опит и показва солидни резултати в авангардния дизайн и най-модерната производствена платформа, която произвежда висококачествените VCSEL и фотодиоди. За разлика от други доставчици, които се конкурират с клиентите си със собствени приемопредаватели, TRUMPF Photonic Components е единствено производител на компоненти за оптична комуникация. Ние подкрепяме нашите клиенти с експертна поддръжка на приложенията и ноу-хау по време на фазата на разработка и пускане в експлоатация. Клиентите също така се възползват от стабилния, дългосрочен подход на компанията, подкрепен от финансово силна, частна компания майка.

Дългогодишна традиция

Повече от 20 години опит в областта на VCSEL и фотодиодите доведе до водеща в бранша технологична експертиза.

Диферсифицирано продуктово портфолио

Продуктовото портфолио за обмен на данни включва VCSEL и фотодиоди, т.е. двойки, които са съответно съчетани. Предоставят се не само стандартизирани продукти, но и персонализирани решения.

Произведено в Германия

Със седалище в Германия, компанията работи в множество филиали и управлява центрове за свързани технологии в Европа и САЩ. Ние предлагаме поддръжка за клиентски приложения в световен мащаб.

Семейна компания

TRUMPF Photonic Components е част от група TRUMPF, семейно управлявана, независимо оперираща холдингова компания. Групата е един от пазарните и технологичните лидери в металообработващите машини и лазерите за промишлено производство.

Тези теми може би също Ви интересуват

TRUMPF VCSEL

TRUMPF Highspeed VCSEL позволява надежден пренос на данни и едновременно с това ниска консумирана мощност. Продуктовото портфолио включва както единични емитери, така и VCSEL матрици за скорост на предаване на данни до 100 Gbps.

TRUMPF фотодиоди

Фотодиодите TRUMPF Highspeed отговарят на най-високите изисквания по отношение на производителност, ефективност и надеждност. Те са налични за скорости на предаване на данни до 100 Gbps, като матрица 1 х 1, 1 x 4 или 1 x 12.

Оптичен пренос на данни

Какво се разбира под оптичен пренос на данни и каква роля играят двата ключови компонента VCSEL и фотодиодите в големите центрове за данни? Научете всички подробности на страницата ни с приложения.

Контакт
Продажба на фотонни компоненти
Имейл
Сервиз и контакти