Избор на държава/регион и език

Електродъгово заваряване

Електродъговото заваряване (ръчно, нар. още ръчно ел.-д. зав.) е един от методите за завар. чрез стопяване и се използва за заваряване на детайли от метал. При този метод на заваряване електрическа дъга се генерира от източник на ток. Това създава силна топлина, която разтапя метала в точките на свързване.

TRUMPF предлага цялостни и безопасни, одобрени от TÜV заваръчни клетки с CE за електродъгово заваряване, специално за заваряване с метален електрод в среда от инертен газ и заваряване с метален електрод в среда от активен газ. Те не само могат да се управляват и програмират интуитивно, но също така са много по-продуктивни от процеса на ръчно заваряване. Операторът на машината може да започне веднага благодарение на изчерпателните технологични таблици (със заваръчни параметри за много приложения като материал, дебелина на ламарината и вид заваръчен шев).

Как протича методът на електродъгово заваряване?

Технически основи на електродъговото заваряване (MIG/MAG заваряване)

При електродъговото заваряване високата температура, необходима за заваряване, се генерира от електрически ток: За целта към детайла се подава напрежение и се поставя заваръчната тел (електрод), така че между тези два полюса се създава електрическа дъга. По този начин на фугата на детайла се образува стопен материал. При MIG/MAG заваряването заваръчната тел се стопява постоянно и се подава нова. За да се избегне окисляване на заваръчния шев, се използва допълнително и защитен газ. Затова този метод на електродъгово заваряване се нарича още електродъгово заваряване на метал със защитен газ.

MIG и MAG заваряването се различават по газовете, използвани в процеса: При MIG заваряването (заваряване на метал в среда от инертен газ) инертни газове като аргон или хелий се използват като защитни газове. При MAG заваряването (заваряване на метал в среда от активен газ) се добавя още един активен газ като CO2 или O2&. Неръждаемата стомана и алуминият обикновено се заваряват по метода MIG, а конструкционната стомана по метода MAG.

Какви предимства предлага електродъговото заваряване (MIG/MAG заваряването)?

В сравнение с алтернативни методи като плазмено заваряване, WIG заваряване, лазерно заваряване или заваряване с електронен лъч, MIG заваряването и MAG заваряването предлагат предимства за производствените компании.

По-високи толеранси на детайлите

Пропуските в заваръчния шев могат да бъдат преодолени с допълнителен материал, така че толерансите на детайлите може да се окажат значително по-високи, отколкото, например, при лазерното заваряване.

Големи дебелини на ламарината

Заваряването на метални листове с дебелина до 30 mm е възможно при подходяща подготовка на заваръчния шев. 

Висока твърдост

Допълнителният материал, например като размер А в ъглов шев, осигурява здравината.

Познат метод

Електродъговото заваряване е много често използван процес, така че има много стандарти и насоки за подпомагане.

Примерни приложения за автоматизирано електродъгово заваряване

TruArc Weld 1000, употреба, конзола

Конзола

Конзола от конструкционна стомана, 25 mm плоча върху 8 mm огънат метален лист с 5 заваръчни шева. Още от 1 брой детайл Вие заварявате този компонент автоматизирано 21% по-бързо (включително програмиране) в сравнение с ръчното заваряване.

TruArc Weld 1000, приложение транспортни укрепващи елементи

Транспортни укрепващи елементи

Транспортни укрепващи елементи от 6 mm конструкционна стомана. При този компонент с автоматизираното заваряване спестявате 63% в сравнение с ръчното заваряване при 8 броя детайли.

TruArc Weld 1000, разпределителна кутия от 3 mm хром-никелова стомана

Разпределителна кутия

Разпределителна кутия от 3 mm хром-никелова стомана Процесът на заваряване CMT от Fronius внася ограничена топлина в детайла. Заваръчният шев отговаря на високите оптични изисквания чрез равномерна люспеста повърхност.

TruArc Weld 1000, ъглово съединение от неръждаема стомана

Ъглово съединение от неръждаема стомана

Този детайл образец показва заварена неръждаема стомана с дебелина от 1 mm като ъглово съединение.

TruArc Weld 1000, конструкционна стомана T-съединение

Конструкционна стомана T-съединение

Този детайл образец показва заварена конструкционна стомана с дебелина от 8 mm като Т-съединение.

Практическа проверка: електродъгово заваряване live и in Action

Заваряване на иновативни тръбни конструкции

Видеото показва TruArc Weld 1000 при свързване на сложна тръбна конструкция от конструкционна стомана (MAG).

Заваряване на голям детайл

Дори обемисти детайли могат лесно да бъдат заварени в заваръчната клетка.

CMT заваряване

TruArc Weld 1000, в комбинация с технологичния пакет CMT заваряване, осигурява по-висока надеждност на технологичния процес и по-малко пръски при заваряване при тънки материали.

Тези теми може би също Ви интересуват

TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000

Mit der TruArc Weld 1000 gelingt Ihnen der Einstieg ins automatisierte Schweißen einfach und schnell. Ganz ohne große Schulungsaufwänd können Sie unsere automatisierte Schweißzelle in Betrieb nehmen, programmieren und bedienen.

Лазерно заваряване с лазери на TRUMPF
Лазерно заваряване

Лазерният лъч отваря нови възможности да се съединяват метали и пластмаси: той заварява прецизно дори материали с висока температура на топене и висока топлопроводимост.

Контакт
Сервиз и контакти