Избор на държава/регион и език
TRUMPF в науката

Наука

TRUMPF е партньор в изследователската работа в областите лазери и силова електроника.

От дисковия лазер с голяма мощност, през лазера с ултракъси импулси, до лазерните машини за рязане и заваръчните съоръжения – лазерите на TRUMPF се използват по целия свят от университети и изследователски институти в проекти, вариращи от основни изследвания до разработване на приложения. Освен това TRUMPF Hüttinger е партньор на производители на Redox-Flow батерии и си сътрудничи с учени при разработването на бъдещия отрасъл на акумулаторите на енергия.

Изследователски дейности за обработка на материали

Изследователски дейности за обработка на материали

Лазерите и лазерните системи на TRUMPF се използват в научните институти преди всичко за разработване на нови процеси за промишлена обработка на материали. Освен това лазерите на TRUMPF са в центъра на редица фундаментални изследователски проекти. Например един лазер се намира в най-високата лаборатория в Германия – в Schneefernerhaus на Цугшпице – и се използва там за атмосферни измервания за изследване на времето и климата.

Лазери с ултракъси импулси с висока енергия

Фигура с технологията лазер за научни цели

Дъщерното дружество TRUMPF Scientific Lasers в Мюнхен разработва и конструира лазери с ултракъси импулси с най-високите енергии на импулсите за научни приложения. Тези специални лазери се използват включително за генериране на светлинни импулси в диапазона на атосекундите. Физиката на елементарните частици ги използва за измерване на елементарни процеси, като движението на електрони.

Адитивно производство за науката

Индивидуална консултация относно приложенията от експерти на TRUMPF за Вашето приложение в адитивното производство

TRUMPF е пионер в областта на системите за адитивно производство и предлага& два лазерни метода, подходящи за употреба в промишлеността: Laser Metal Fusion (лазерно стопяване върху флюсова възглавница) и Laser Metal Deposition (лазерно наваряване). Поради променливите размери на производствената камера адитивните методи са оптимални за изследователската област при разработване и внедряване на нови структури на заготовки, както и на висококачествени материали дори в минимални количества. За целта адитивните системи на TRUMPF се отличават с високата си прецизност, малкия диаметър на шийката на лъча, както и със сигурното боравене с флюса и бързата смяна на материалите&. Нашите експерти по приложенията редовно подпомагат институти и изследователски проекти при разработването на параметрите на материалите. Изпитването на процесите и материалите също се реализира лесно на системите TruPrint. TRUMPF инвестира значителен дял от оборота си& във фундаменталните проучвания и разработването на нови производствени методи.& Така ние първи в целия свят показахме през &2018 г. зелен лазер в LMF приложението, с който могат ефективно и с високо качество да се произвеждат адитивно форми от чиста мед и благородни метали&. Пробив за нашите собствени изследователи.

Проучване за физика на плазмата и плазмена технология

Идеални за нанасяне на покрития на голяма площ

TRUMPF Hüttinger е специализирана в разработването и производството на електрически захранвания за многобройни плазмени приложения в научните изследвания и разработки. Както за много области на фундаменталните проучвания, така и в приложните разработки има на разположение подходящи и изпитани от индустрията електрически захранвания за правотоково и високочестотно възбуждане чак до VHF диапазона.

Бъдещият енергиен пазар

Преобразователите на батериите са от съществено значение за бъдещия енергиен пазар.

Генерацията от двупосочни и модулни преобразователи TruConvert на TRUMPF Hüttinger е подходяща за използване с всяка произволна батерия, напр. литиево-йонна (също Second Life), редокс поточна или оловно-киселинна батерия. Системата преобразува променливия ток от електрическата мрежа в постоянен ток за батерията и обратно. Редокс поточните и литиево-йонните батерии се считат за технология за съхранение на бъдещето – особено за енергозахранването от възобновяеми енергийни източници

Контакт
Сервиз и контакти