Избор на държава/регион и език

Предимствата на TRUMPF VCSEL

Какво е VCSEL и какви предимства предлага в сравнение с други лазерни диоди? Каква конструкция прави възможен специалния принцип на действие на матриците от VCSEL? Освен това на тази страница научете повече за двата вида VCSEL и всички подробности за типичните области на приложение на лазерните диоди в промишлената и потребителската среда.

Какво е VCSEL (Vertical cavitiy surface emitting laser)?

VCSEL (Vertical cavitiy surface emitting laser) е лазерен диод, който излъчва светлината в конусен лъч, вертикално от повърхността на произведена пластина. VCSEL предлагат много предимства в сравнение с обикновените, излъчващи от ръба лазери, при които светлината излиза от един или два ръба по периферията на чипа. Независимо дали за промишления пазар или за потребителската среда – VCSEL са налични в различни дължини на вълната. Стандартите дължини на вълната се движат в диапазона 760 nm, 850 nm и 940 nm.

Какви предимства предлагат VCSEL?

Оптимизиран профил на лъча

Кръглата форма на лъча, която може да е дори Гаусова, малката разходимост и различните светлинни режими (многорежимен и еднорежимен) предопределят VCSEL за множество приложения.

Перфектни за високотехнологични приложения

Благодарение на високите си скорости на модулация, качеството на лъча и енергийната ефективност, матриците от VCSEL подхождат оптимално за високотехнологични приложения, като напр. 3D сензорна система, LiDAR или оптичен обмен на данни.

Спестява място и разходи

Благодарение на вертикално излъчващия лазер може да се спести инсталационен обем и да се реализират матрици с много излъчватели на един чип. Благодарение на това върху повърхността на пластината могат да се произвеждат и тестват големи количества детайли

Висока енергийна ефективност

Консумираната мощност на VCSEL в рамките на няколко миливата позволява много ефективна работа в мобилни приложения или при използването в центрове за данни при същевременно значително намалено потребление на ток.

Кратки времена за нарастване и спадане

С VCSEL може да се реализира много бърз импулсен режим, благодарение на краткото време за нарастване и спадане. Това е важно основно за използването в оптичния обмен на данни и при системи за измерване на временната разлика между излъчения и отразения лъч (ToF).

Теснолентово спектрално излъчване на светлина

VCSEL позволяват спектрално излъчване на светлина с изключително тясна ширина на лентата.

Лесна вертикална интеграция

Благодарение на вертикалното излъчване на светлина лесно могат да се интегрират допълнителни функции, като елементи за стабилизиране на поляризацията или микрооптики.

Така функционира VCSEL

VCSEL се състои от множество последователни епитаксиални слоеве. Най-горният слой служи като контактен слой към токовото инжектиране. Под него следва първото от двете огледала. То е легирано с въглерод и се състои от няколко слоя от AlGaAs с различно съдържание на алуминий. Отражателната способност на горното огледало по принцип е 99 процента.

След горното огледало идва оксидната бленда. Тя се състои от материал с високо съдържание на алуминий, който е частично пасивиран чрез мокра оксидация. Вътрешната (непасивирана) част на оксидната бленда служи за прокарване на ток и оптичен водач. Оксидната бленда определя многобройни важни електрооптични параметри на VCSEL.

В активната зона се съдържат квантовите ями. Тя служи за усилване на мощността.

Под активната зона е второто огледало, легирано със силиций и значително по-дебело от горното огледало. То служи за отражение на максимум от цялата светлина обратно в активната зона. Отражателната способност на долното огледало по принцип е 99,9 процента.

Еднорежимен VSCEL срещу многорежимен VCSEL: Какви за разликите?

Технологично изображение еднорежимен и многорежимен VCSEL лазер, фотонни компоненти на TRUMPF

Има два вида VSCEL: еднорежимен VSCEL и многорежимен VCSEL. Еднорежимният VSCEL генерира светлинен лъч с висока спектрална чистота и има много малка разходимост, както и по-висока кохерентна мощност от многорежимен VCSEL. Докато еднорежимни VSCEL има често в многобройни промишлени приложения на сензори, много компактните многорежимни VCSEL се използват предимно в мобилни потребителски приложения и високоинтегрирани сензори.

Кои са типичните приложения на матрици от VCSEL?

Измерване на временната разлика между излъчения и отразения лъч (ToF)

Дали за сензорна система за разстояние, автоматичен фокус за лазери или за сензорна система за дълбочина с висока прецизност – компактните матрици от VCSEL са подходящи за измерванията от няколко милиметра до много метри и са предназначени преди всичко за приложения за смартфони.

Научете повече

Структурирана светлина

Зададени модели могат да се изобразяват и разпознават с най-висока прецизност с VCSEL, които хвърлят върху повърхност структурирана светлина под формата на точков модел. Така светлинните диоди играят важна роля в разпознаването на лица при отключването на смартфон, разпознаване с цел безопасност при мобилно плащане или при отваряне на врати.

Промишлени сензори

Независимо дали комбинация със сензори за кислород, при които се установяват частици в околната среда, или при оптични енкодери, които се използват за позициониране с най-висока прецизност – еднорежимните VCSEL в херметичен корпус TO издържат и при най-трудните експлоатационни условия.

LiDAR

Матриците от VCSEL са много подходящи за LiDAR приложения. Много ниските времена на повишаване и спадане на оптичния импулс позволяват изключително кратки импулси с високи върхови мощности, което допринася за измерване на по-големи разстояния. Мощността на системата може значително да се повиши благодарение на възможността за адресиране на различни сегменти върху матриците от VCSEL. С това VCSEL ще играят в бъдеще важна роля за автономното шофиране.

Оптичен обмен на данни чрез стъкловлакно

Чрез решенията с VCSEL и фотодиоди може да се изпрати кодиран сигнал, да се получи на другия край и накрая да се декодира в електрически сигнал. Решаващи са високата производителност и надеждност на компонентите.

Научете повече

Промишлена термообработка (системи за нагряване с VCSEL)

Със системите за нагряване с VCSEL с голяма мощност могат да се адресират многобройни промишлени приложения като съединяване, заваряване, сушене, запечатване, пластифициране или нагряване. Лъчевите генератори, базирани на матриците от VCSEL, са в състояние да затоплят големи площи с насочено инфрачервено лъчение с контролирана дължина на вълната.

Научете повече

Тези теми може би също Ви интересуват

Технологично изображение еднорежимен и многорежимен VCSEL лазер, фотонни компоненти на TRUMPF
Еднорежимни и многорежимни VCSEL

Портфолиото с VCSEL на TRUMPF (еднорежимни и многорежимни) се характеризира с универсална област на употреба в различни приложения на сензорни системи.

Технологично изображение интегрирани решения с VCSEL
Интегрирани решения с VCSEL

Модулите и сензорите с VCSEL на TRUMPF се отличават с универсална област на употреба в много приложения в професионалния и потребителския сектор.

Системи за нагряване с VCSEL Преглед
Системи TruHeat VCSEL

Източници на лъчи, базирани на матриците от VCSEL, затоплят големи площи с насочено инфрачервено лъчение. При това зоните на излъчване на системите за нагряване с VCSEL могат да се управляват индивидуално, за висока прецизност и контрол.

Контакт
Групата TRUMPF
Имейл
Сервиз и контакти