Избор на държава/регион и език
TruFiber 6000 S
TruFiber 6000 S
Фиброоптичен лазер

TruFiber Серия S

Реализирайте Вашия замисъл

Универсалните машини на TRUMPF в средния диапазон на мощността от 3 до 6 kW

Многорежимните фиброоптични лазери от TruFiber Серия S Ви предлагат гъвкаво образуване на лъчи с до два извода и лазерно заваряване с малко пръски благодарение на технологията BrightLine Weld. Освен това Active Power Control гарантира максимална стабилност на мощността. Независимо с нашия нов управляващ софтуер TruControl, с оптики или услуги, Вие винаги получавате от TRUMPF Вашия персонализиран цялостен пакет.

Висока стабилност

Стабилният TruFiber S устоява на пречещи влияния и външни натоварвания чрез своята особено издръжлива концепция. Интегрираното регулиране на лазерната мощност измерва и регулира мощността на лазера в реално време с точност +/- 1%.

Висока надеждност

Като защитен механизъм за експлоатацията в тропически региони е налично устройство за абсорбиране на влагата. Други механизми защитават лазера от отражения на лъча.

Висококачествени резултати от процесите

BrightLine Weld позволява лазерно заваряване без пръски. Възникват висококачествени заваръчни шевове, които нямат нито повреждане, нито крайни вдлъбнатини, и изпълняват високи изисквания към здравината.

Плюс за производителността

С BrightLine Weld производителността нараства благодарение на значително по-високи скорости на подаване. Възползвайте се от нисък брак и незначителни престои на машината.

Висока експлоатационна гъвкавост

TruFiber S може да е оборудвана с до два извода. При това водачът на лъча е интегриран в компактния корпус на лазера. Използването на няколко извода оптимизира натоварването на лазера.

Пълно предложение за решение

Лазерите, управлението, водачът на лъча, обработващата оптика и сензорната система при TRUMPF са оптимално съчетани помежду си. TruFiber S Ви предлага перфектни пакети от решения със сканиращата оптика PFO (програмируема фокусираща оптика) и други компоненти.

Максимална лазерна безопасност

Производителите на машини и комплекси са отговорни за безопасността при управление на лазерните системи. TruFiber S е убедителен с максималната степен на безопасност, ниво на изпълнение e.

TRUMPF лазерно заваряване опция brightlineweld
BrightLine Weld устройство за образуване на лъчи

С патентованата технология BrightLine Weld на TRUMPF можете да заварявате почти без пръски материали като конструкционна стомана, неръждаема стомана или дори мед и алуминий. Заваръчните шевове гарантират висока здравина и са без пори, повреждане, пукнатини или крайни вдлъбнатини.

Заваряване на шини

Свързването на единични клетки в модули или пакети се извършва чрез т. нар. заваряване на шини (Busbar = тоководеща шина).

Заваряване Can-Cap

Многорежимните фиброоптични лазери уплътняват призматичния корпус на батерията , оборудван с електродния пакет – без пори, пукнатини или нежелани изпъкналости на шева.

Лазерно заваряване на компоненти на задвижващия механизъм за електромобилността

Многорежимните фиброоптични лазери се използват във високоинтегрирани и изменяеми процеси на заваряване на мед и играят решаваща роля за качеството на свързванията в електродвигателите.

Рязане на различни материали

TruFiber S реже множество дебелини на металния лист и видове материали – дори високоотразяващи цветни метали. Ръбовете са гладки и без чеплък.

Параметри на лазера        
Лазерна мощност при детайла 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W
Обичайна стабилност на мощността при номинална мощност над 8 ч. при константна температура на околната среда ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Макс. стабилност на мощността при номинална мощност над 8 ч. при константна температура на околната среда ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Непрекъснато регулируем диапазон на мощността 60 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung 80 W - 4000 W bei aktiver Leistungsregelung 100 W - 5000 W bei aktiver Leistungsregelung 120 W - 6000 W bei aktiver Leistungsregelung
Качество на лазерния лъч 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad
Дължина на вълната 1071 nm 1071 nm 1071 nm 1071 nm
Диаметър на кабела за лазерно лъчение ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm
Конструкция        
Ширина 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Височина 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm
Дълбочина 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm
Макс. брой кабели за лазерно лъчение 2 2 2 2
Инсталиране        
Температура на околната среда 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C

TruControl

TruControl е управляващият софтуер за Вашия лазер с твърдо активно вещество от TRUMPF, за бързо и лесно обслужване. Програмирате индивидуално формите на импулса, подходящо за Вашето приложение. Мощността на лазера се регулира в реално време за максимална повторяемост на Вашите резултати от процесите. За да можете да проследите и години по-късно важни данни за качеството на произведените от Вас детайли, опционалният софтуер Modul DataStore регистрира всички важни за качеството данни.

Ако са налице външни управления, TruControl комуникира с тях чрез всички стандартни места на свързване. Въвеждането на данни се извършва с помощта на сензорния екран на панела за управление или чрез панелен компютър. С помощта на Ethernet можете да свържете Вашия лазер в мрежа и да присъедините няколко компютъра.

TruFiber 6000 S с отворен капак
Гъвкав, интегриран водач на лъча

За да можете да планирате гъвкаво с Вашия лазер, разполагате с множество възможности при водача на лъча. Свържете кабела за лазерно лъчение изключително лесно към различни работни станции. При това изберете броя на изходните влакна (до две). Мощността на лазера може гъвкаво да се разпредели на изводите. Така множество работни станции работят едновременно с разделената мощност на лазера или последователно с пълната мощност на лазера.

BrightLine Weld

С опцията BrightLine Weld се възползвате от лазерно заваряване без почти никакви пръски и най-високо качество на заваръчните шевове. Вие избирате – дали да повишете производителността си осезаемо благодарение на значително по-високите скорости на подаване, или да понижите разходите си за енергия с до 40%. По този начин намаляват престоите на Вашите машини, както и Вашите производствени разходи, тъй като намалява допълнителната обработка.

Разнообразни интерфейси – за лесна интеграция

Местата на свързване са от изключителна важност за интеграцията на лазера TruFiber във Вашата машина или производствена линия. Освен това лазерите с твърдо активно вещество от TRUMPF предлагат места на свързване за всички стандартни системи с полеви шини. Освен това се предлагат: интерфейс за реално време, паралелен цифров входно-изходен интерфейс, място на свързване за сензорната система на процеса, софтуерен интерфейс OPC UA, аналогова входна карта, място на свързване за интелигентна оптика на TRUMPF (CFO или програмируема фокусираща оптика).

Интелигентно решение до детайла

Синхронизирате интелигентните оптики с Вашия лазер с помощта на собствен интерфейс. Така можете да използвате фокусиращата оптика CFO или сканиращата оптика PFO (програмируема фокусираща оптика) оптимално за Вашите цели. Програмирането на обработващата оптика се извършва удобно чрез управлението на лазера. Не са необходими допълнителни компютри или управления.

Дистанционно сервизно обслужване

В случай на повреда сервизните експерти на TRUMPF осъществяват сигурна и активна дистанционна връзка с Вашия лазер. Често по този начин може да се извърши директно отстраняване на повредата или конфигурацията на лазера да се промени така, че да можете да продължите да произвеждате до пристигането на резервната част. Това ви позволява максимална наличност и значително намалява сервизните Ви разходи.

TRUMPF LaserNetwork

В лазерната мрежа свързвате един или повече лазера със съответно до шест работни станции. При това Вашият лазер или разделя мощността си на множество станции, или ги захранва периодично с пълна мощност. Това Ви позволява комбинирането на различни приложения като заваряване и рязане.

AdjustLine

AdjustLine позволява лесното адаптиране на процеса на рязане към различни марки материали. Така повишавате, преди всичко при рязането на трудни материали, надеждността на технологичния процес и печелите от по-малко бракувани детайли и по-ниски разходите за материали. Операторът може по всяко време да включи или изключи AdjustLine.

Произвеждайте по всяко време ефективно и икономично благодарение на сензорната система на TRUMPF. Сензорните системи VisionLine, CalibrationLine, или интегрираният пирометър гарантират стабилни процеси, като контролират всички операции в лазерното производство и така дават важен принос за Вашата надеждност на технологичния процес. Обработката продължава ненарушена по време на измерването – не са нужни прекъсвания. Това ви спестява ценно производствено време.

Обработка на изображения

Обработката на изображения VisionLine от TRUMPF разпознава характеристики върху детайлите и се грижи за това заваряването да се извършва винаги на правилното място.

Обработка на изображения VisionLine Basic
VisionLine Basic

Цифрово изображение от камера с насочващ кръст във фокуса на лазера помага при наблюдението на детайла и при програмиране чрез обучение.

Разпознаването на характеристиките се осъществява чрез VisionLine Detect
VisionLine Detect

Разпознаването на характеристиките предлага възможността за лесно интегриране на програми за обработка на изображения в производствения процес.

VisionLine Project
VisionLine Project

С допълнителен пакет от услуги TRUMPF предоставя цялостното решение за сложни задачи за обработка на изображения.

Калибриране

Инструментът за калибриране CalibrationLine от TRUMPF проверява и коригира фокусната позиция и мощността на лазера според детайла през редовни, индивидуално дефинирани интервали.

Обработка на изображения VisionLine Basic
VisionLine Basic

Цифрово изображение от камера с насочващ кръст във фокуса на лазера помага при наблюдението на детайла и при програмиране чрез обучение.

Разпознаването на характеристиките се осъществява чрез VisionLine Detect
VisionLine Detect

Разпознаването на характеристиките предлага възможността за лесно интегриране на програми за обработка на изображения в производствения процес.

VisionLine Project
VisionLine Project

С допълнителен пакет от услуги TRUMPF предоставя цялостното решение за сложни задачи за обработка на изображения.

Регулиране на позицията на шева

Сензорната система намира фугата за заваряване и регулира положението на заваряване по време на процеса на заваряване.

Обработка на изображения VisionLine Basic
VisionLine Basic

Цифрово изображение от камера с насочващ кръст във фокуса на лазера помага при наблюдението на детайла и при програмиране чрез обучение.

Разпознаването на характеристиките се осъществява чрез VisionLine Detect
VisionLine Detect

Разпознаването на характеристиките предлага възможността за лесно интегриране на програми за обработка на изображения в производствения процес.

VisionLine Project
VisionLine Project

С допълнителен пакет от услуги TRUMPF предоставя цялостното решение за сложни задачи за обработка на изображения.

TRUMPF ви предлага всички компоненти, които са Ви нужни за водача на лъча от лазера до детайла. А също и различни фокусиращи оптики, които са се доказали като прецизни и надеждни за много години промишлено приложение. Оптиките могат да се интегрират лесно – както в автономни обработващи станции, така и в цялостни производствени линии. Модулната конструкция позволява постоянното адаптиране на оптиките към типовете лазери, както и към различните условия на обработка.

Фокусираща оптика

Независимо дали при заваряване, рязане, отнемане на материал, загряване или пробиване: със здравата фокусираща оптика от TRUMPF постигате висококачествени резултати от процесите!

PFO 33

За приложения с мощност на лазера до 12 kW

Програмируема фокусираща оптика PFO 3D
PFO 3D

Заваряване и пробиване с програмируемата фокусираща оптика PFO

Програмируема фокусираща оптика

Идеалната оптика за дистанционна обработка

PFO 33

За приложения с мощност на лазера до 12 kW

Програмируема фокусираща оптика PFO 3D
PFO 3D

Заваряване и пробиване с програмируемата фокусираща оптика PFO

Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.

Контакт
Продажби лазерна техника
Имейл
Услуги
Обучения Научете повече Техническа сервизна служба Научете повече Резервни части Научете повече Оптимизиране на процеса Научете повече Следене и анализ Научете повече Разширяване на функциите Научете повече Споразумения за сервизно обслужване Научете повече
Изтегляния
Сервиз и контакти