Lands-/region- och språkval
huvudkontorsbyggnaden för TRUMPF i Ditzingen, Tyskland

Nya fält blir tillgängliga

1996-2004
historisk bild på Tubematic

1996

Helt nya affärsområden öppnas upp

Utöver ett konsekvent utökat produktutbud inom plåtbearbetningen genom integrering av fler metoder som bockning (1992) och rörbearbetning (1999) exploaterar TRUMPF även helt nya affärsområden som medicinteknik. På alla områden eftersträvar företaget intensiva tillväxt- och innovationsstrategier.

En av TRUMPF-byggnaderna in Ditzingen, Tyskland

1998

Företaget har funnits i 75 år

Företaget firar sin 75-åriga existens återhållsamt. Framtidsinriktade genom sättet att tänka och handla. Utökningen av produktionskapaciteten hör till detta. På huvudanläggningen i Ditzingen invigs en ny laserfabrik den 20 november 1998 som säkrar produktionsplatsen Tyskland.

disklaser från TRUMPF

1999

Det första laboratorieaggregatet

Disklasern mångfaldigar effektpotentialen för diodpumpad fastkroppslaser: På branschmässan LASER presenterar TRUMPF det första laboratorieaggregatet.

Företaget anpassar sig till globaliseringens och internationaliseringens krav med en holding-struktur. TRUMPF sysselsätter 4 800 medarbetare över hela världen och uppnår en omsättning på 1 miljard euro.

historisk bild på Trumatic L 3050

2001

TRUMPF uppnår nya skärhastigheter

Laserskärmaskinen TRUMATIC L 3050 uppnår högsta skärhastigheter även vid tjocka plåtar.

TRUMPF-medarbetare som går i en byggnad i Ditzingen, Tyskland

2003

Nytt försäljnings- och servicecenter

Öppning av det nya försäljnings- och servicecentret i Ditzingen. Företaget presenterar prototypen av en skivlaser med 4 kW lasereffekt som en världsnyhet. Tack vare den höga strålkvaliteten öppnas helt nya användningsmöjligheter som exempelvis scanner svetsning.

historisk bild som visar laser-FoU på 1980-talet hos TRUMPF
1985-1995

TRUMPF erövrar laserns värld

2005-2012

En ny ledning

Kontakt
Service och kontakt