Lands-/region- och språkval

Hållbarhet hos TRUMPF

Hållbarhet är en del av företagsstrategin. Vi tar ansvar inom klimat- och miljöskydd, med socialt och samhälleligt engagemang och ansvarsfullt företagsmanagement. 

Vad betyder hållbarhet för TRUMPF?

TRUMPF är ett familjeföretag – vi tänker långsiktigt och agerar ansvarsfullt. Klimat- och miljöskydd, socialt och samhälleligt engagemang och ansvarsfullt företagsmanagement är hörnpelarna i hållbarhetsstrategin hos TRUMPF. För detta sätter vi tydliga mål som vi konsekvent arbetar mot. 

Vi vill påverka klimatet så lite som möjligt.

Vi producerar redan sedan 2020 CO2-neutralt vad gäller påverkan. Vi har för detta valt en klimatstrategi som riktar sig efter 1,5-gradersminskningen i Parisavtalet.  

Vi stöttar våra kunder när det gäller klimatskyddet.

Våra forsknings- och utvecklingsområden arbetar intensivt på lösningar som sparar energi eller material. 

Vi engagerar oss för våra medarbetare och för samhället.

Vi skapar en säker och modern arbetsplats för våra medarbetare, engagerar oss i sociala nödsituationer och stöttar konst, kultur och utbildningsprojekt.  

Vi står för ett ansvarsfullt företagsmanagement.

Våra värden, våra företagsprinciper och vårt Compliance-program är basen för ett ansvarsfullt företagsmanagement. 

TRUMPF är ett familjeföretag med en imponerande historia. Hållbarhet som en del av företagaransvaret är för oss ett centralt tema – och har alltid varit det. Hit hör, vid sidan av klimatskydd och sociala aspekter även ett ansvarsfullt företagsmanagement.

Dr Nicola Leibinger-Kammüller
CEO TRUMPF-koncernen

Ta reda på mer om våra mål, åtgärder och projekt på området hållbarhet

Miljö och klimat

Vår klimatstrategi “Climate Action 2030“ omfattar hela vår värdekedja – hit hör verksamhetsorter, produkter och leveranskedja. Vi producerar redan idag CO2-neutralt vad gäller påverkan. Vi har satt ambitiösa klimat- och miljömål för produktutvecklingen och inköpsprocesserna. 

Medarbetare med handikapp på segway
Socialt och samhälle

Vårt engagemang riktar sig till våra medarbetare och till samhället. Vi sätter värde på mångfald, lika möjligheter samt balans mellan arbete och privatliv. Vi vill skapa intresse hos kvinnor för tekniska yrken och vi främjar återväxten i branschen. 

Företagsmanagement

Vi satsar på långsiktig företagsframgång. Detta är väl förankrat i vår företagskultur. Denna kultur präglar på ett avgörande sätt ett ansvarsfullt företagsmanagement och tydliga regler. 

Vill du veta hur du kan producera hållbarare med lasrar och maskiner från TRUMPF?

Här får du veta mer om intelligenta produktfunktioner och processer, som du kan spara energi och material med. 

Ta reda på mer

Här är vi medlemmar

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Careers

Responsible roles, innovative products, and a work environment that provides opportunity for change and responsibility, as well as benefits geared towards flexibility and openness.

Styrelse

TRUMPF är ett familjeföretag som verkar internationellt. Lär känna medlemmarna i holdingbolagets styrelse.

huvudkontorsbyggnaden för TRUMPF i Ditzingen, Tyskland
Företagsprofil

Vår företagsprofil ger kortfattad information om fakta och siffror, samt en film om TRUMPF-koncernen.

Kontakt
Företagsansvar
Till ansökan om stöd

Företagets hållbarhet
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt