Lands-/region- och språkval
TRUMPF VCSEL-laser stöder alla vanliga protokoll

Datakommunikation

Data kan överföras via elektriska kablar, trådlösa nätverk eller fiberoptiska nätverk. Kommunikationen via optisk fiber erbjuder dock möjlighet till säkrare överföring, med högre kvalitet och ekonomiskt fördelaktigare, av stora datamängder över korta och långa avstånd med hjälp av ett överföringsmedium. Detta leder till en för konsumenten fördelaktig, explosiv tillväxt. Exempel på detta är vårt moderna bredbands-internet och alla därmed förknippade audiovisuella tillämpningar, t.ex. HD-/4K-TV, streamingtjänster och videokonferenser. Avgörande är behovet av fiberoptiska förbindelser med kort räckvidd i datacentren. På den här sida får du veta varför VCSEL- och fotodiodteknologin är den rätta lösningen för datakommunikationsbranschen.

Vilken roll spelar VCSEL och fotodioder inom datakommunikation?

Dataöverföringen möjliggörs av en VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), som för över informationen och en fotodiod som tar emot och omvandlar informationen. En ljuskälla och en fiberoptisk kommunikationsförbindelse baserad på en ljusdetektor har avgörande betydelse när det gäller att uppfylla den ständigt ökande efterfrågan på högre bithastigheter till lägre kostnad, lägre strömförbrukning och högre tillförlitlighet.

Medan de optiska fiberförbindelserna som baseras på edge-emitting-lasrar används för dataöverföring med avstånd på mer än tusen kilometer används för detta syfte en enorm mängd optiska fiberförbindelser med kort räckvidd i datorcentren, som använder VCSEL och fotodioder. Dessa förbindelser hör även till den kritiska infrastrukturen för kommunikationen vid högpresterande databehandling. 

Var används den optiska överföringen?

Datacenter

Datacenter rymmer ett stort antal dataservrar som är hopkopplade med varandra för att bearbeta och distribuera data för avlägset belägna företag. Stora mängder data delas inom ett datacenter och mellan datacentren och dess klienter. Denna datakommunikation sker via optisk fiber som använder VCSEL som ljuskälla för att överföra signalen och en fotodiod som avkodar signalen. Storage Area Networks (SAN) som sparar informationen på disk arrays (JBOD) och magnetbandbibliotek förser servrarna med önskad data. Detta är även ett exempel på datakommunikationen i ett datacenter.

High Performance Computing

High Performance Computing (HPC) används för att bunta ihop och öka datorkapaciteten som behövs för att lösa stora och komplexa problem inom forskning och näringsliv. Datacentren som tagits fram för HPC-tillämpningar är utrustade med datorer med högprestanda-processorer och tätt packade servrar, för att kunna utföra en extremt stor volym databeräkningar på kort tid. I sådana datacenter är servrar och switchar hopkopplade för att transportera data med hjälp av transceivers och aktiva optiska kablar (AOC), som är utrustade med laserdioder (VCSEL) och fotodioder, dock med högre hastighet och lägre latens jämfört med normala eller Ethernet-datacenter. 

Företagsnätverk

Företagsnätverk används ofta inom företag och organisationer för att ansluta användare och arbetsgrupper till varandra och möjliggöra informationsutbyte. Företagsnätverk, som omfattar olika nätverk som Local Area Networks och Wide Area Networks underlättar telekommunikationen genom att integrera olika system som datorer, surfplattor, smartphones, WiFi och nätverken.

Consumer datakommunikation

Kablar och I/O-anslutningar finns för anslutning av konsumentprodukter som TV-apparater och datorer och överför data via ett överföringsmedium som exempelvis kopparkabel eller optisk fiber. Med de moderna teknologierna i underhållningselektronik ökar behovet av datakommunikation mellan enheterna, vilket kräver höga dataöverföringshastigheter.

TRUMPF VCSEL och fotodioder: nyckelkomponenter för datakommunikation

Teknisk bild av VCSEL och fotodioder för datakom, TRUMPF Photonic Components

På grund av dess konstruktion har VCSEL en cirkelformad strålprofil med en låg avvikelsevinkel, som säkerställer effektiv inkoppling av ljuset i den optiska fibern. Dessutom är det möjligt med ett enda chip tack vare den vertikala strålgången hos sändaren. Respektive fotodiod har en låg mörkerström och en extra jordningsväg för bättre avskärmning vilket gör att det även finns jordningssignal eller jordningssignal-alternativ för monteringen.

VCSEL- och fotodiodlösningar från TRUMPF uppfyller de högsta standarderna när det gäller effekt och tillförlitlighet och är lämpliga för Ethernet-, fiberkanal- eller infiniband-tillämpningar. Med kostnadseffektiva VCSEL-lösningar som stöder HDMI-, USB- eller Thunderbolt-tillämpningar kan man serva konsumentmarknaden i stor omfattning.

Vid förfrågan kan kundspecifika lösningar utvecklas, t.ex. när det gäller array-format, chip-layout, emissionsvåglängd, lödningskontakter eller markemission.

Hur kan datakommunikationsbranschen dra nytta av TRUMPFs lösningar?

TRUMPF har mer än två årtiondens erfarenhet och goda resultat när det gäller den modernaste designen och en högmodern tillverkningsplattform där förstklassiga VCSEL och fotodioder tillverkas. I motsats till andra leverantörer, som konkurrerar med sina kunder med egna transceivers, är TRUMPF Photonic Components en ren komponenttillverkare av komponenter för optisk kommunikation. Vi stödjer våra kunder med specialistsupport och -kunskaper under utvecklings- och idrifttagningsfasen. Kunderna har dessutom nytta av företagets stabila, långsiktigt uppriktiga uppstart, som har stöd av ett ekonomiskt starkt, privatägt moderbolag.

Lång tradition

Mer än 20 års erfarenhet av VCSEL och fotodioder har lett till branschledande teknologiska expertkunskaper.

Diversifierat produktsortiment

Produktsortimentet för datakommunikation omfattar VCSEL och fotodioder, alltså par som är perfekt anpassade till varandra. Det finns inte bara standardprodukter utan även skräddarsydda lösningar.

Made in Germany

Företaget med huvudsäte i Tyskland har aktiviteter på flera platser och driver Connected Technology Centers i Europa och USA. Vi erbjuder världsomspännande support för kundtillämpningar.

Familjeföretag

TRUMPF Photonic Components är en del av TRUMPF-koncernen, ett familjestyrt, oberoende holdingbolag. Koncernen är en av marknads- och teknologiledarna när det gäller verktygsmaskiner och lasrar för industriell tillverkning.

Detta kan också vara intressant för dig

TRUMPF VCSEL

TRUMPF Highspeed VCSEL möjliggör tillförlitlig dataöverföring till en låg effektförbrukning. Produktutbudet omfattar såväl enstaka sändare som VCSEL-arrays för datahastigheter upp till 100 Gbps.

TRUMPF fotodioder

TRUMPF highspeed-fotodioder uppfyller de högsta kraven när det gäller prestanda, effektivitet och tillförlitlighet. De finns tillgängliga för datahastigheter på upp till 100 Gbps, som 1x1 chip eller 1x4- resp. 1x12-array.

Optisk dataöverföring

Vad betyder optisk dataöverföring& och vilken roll spelar de båda nyckelkomponenterna VCSEL och fotodioder i stora datacenter. På vår tillämpningssida får du veta allt om detta.

Kontakt
Försäljning Photonic Components
E-post
Service och kontakt