Lands-/region- och språkval
TRUMPF Oseon Keyvisual

Tillverkningsstyrning: tillverka flytande med Oseon

Hur har du som plåttillverkare översikt över dina processer? Med Oseon - en övergripande lösning för tillverknings- och materialflödesstyrning som stöder användarna rollspecifikt och avbildar dina processer genomgående och transparent. Detta öppnar potentialer för tillväxt och besparingar för dig.

Übersichtsgrafik zur Software Welt Oseon von TRUMPF

Oseon: work flows

Det uppstår information på många ställen i din tillverkning. Mjukvaran Oseon ser till att du får all relevant information i rätt tid på rätt plats specifikt per användare. För detta kombinerar Oseon tillverkningsstyrningen av processkedjan för plåt med fördelarna hos ett logistiksystem. Standardgränssnitt ger en enkel integration av dina befintliga anläggningar, automatiseringar och system. Resultatet är ett problemfritt informationsflöde från det att jobbet kommer in till leveransen av de tillverkade delarna. Enkelt sagt: work flows.

Oseon Go digitaliserar alla kärnprocesser i din tillverkning. 

Oseon Grow kompletterar Go på områdena lager, logistik och gränssnitt. 

Den kompletta nätverksuppkopplingen uppnår du med Oseon Flow.


Oseon Go

Med mjukvarulösningspaketet Oseon Go undviker du typiska svårigheter under tillverkningen och ser till att inget jobb längre misslyckas. Oseon digitaliserar och stärker nämligen din plåttillverknings centrala processer. Oseon hjälper dig att öka medarbetarnas och maskinernas effektivitet med intelligenta funktioner. Motto: Ready, Steady, Go.

Delspektrum eller teknologier: ingen tillverkning är statisk Därför behöver du en flexibel styrningslösning som inte bara deltar i permanenta ändringar utan stöttar dig aktivt med detta. Med Oseon är ditt informationsflöde tillgängligt överallt tack vare mobila enheter. Systemet avbildar din plåtbearbetning och gör denna transparent. 

Enligt principen "Så mycket som behövs – så enkelt som möjligt" går det att lära sig och manövrera Oseon användarvänligt. Tack vare en rollbaserad uppbyggnad och styrda arbetssteg finner sig även nya medarbetare    snabbt tillrätta. Använd Oseon Go till dina kärnprocesser eller komplettera mjukvaran via paketen Grow och Flow tills du styr hela ditt arbetsflöde med denna.

Oseon kopplar ihop tillverkning och materialflöde

De flesta mjukvarulösningarna är funktionellt separerade i moduler som "Tillverkning" och "Logistik". I en plåtbearbetning är dessa roller ofta inte tydligt avgränsade och därför övertar arbetarna även logistikuppgifter. Detta betyder arbetsamt byte av moduler för användarna. Oseon däremot stöder jobbspecifikt – och levererar den nödvändiga informationen till den rätta personen vid rätt tidpunkt.

Ledning: helt flexibel

Tillväxt kräver flexibilitet – Du avgör vilken omfattning av Oseon som passar din tillverkning och anpassar storleken vid behov

Maskinoperatör: informerad på bästa sätt

Den webbaserade appen förenklar ditt jobb tack vare stegvisa bruksanvisningar

Logistik: transparent materialflöde

Styr och övervaka ditt materialflöde och hantera dina lagerbestånd.

Produktionsledning: fullständig transparens

Du har alltid insyn i din tillverkning – på detta sätt uppnår du högsta tänkbara transparens och ökar din effektivitet

Arbetare: digital medhjälpare

Appen följer dig genom arbetsvardagen, levererar bruksanvisningar och stöttar dig målinriktat med dina arbetsuppgifter

Starta om med Oseon Go

Med mjukvarupaketet Oseon Go digitaliserar och förenklar du kärnprocesserna i din plåttillverkning. Mjukvaruexperterna från TRUMPF förklarar för dig hur detta kan ta ditt företag framåt vid individuella rådgivningssamtal.

Ta kontakt nu

Oseon Grow

Lösningspaketet Oseon Grow integrerar ytterligare komponenter samt snittställe och låter därmed de olika processerna gripa in i varandra på fabriksnivå. Även vid komplexa krav håller mjukvaran jobb, lager- och förrådsdata synkront. Den styr materialflödet i din tillverkning, efter önskemål även helautomatiskt med förarlösa truckar. På detta sätt harmoniserar arbetsflödena i din tillverkning som ett vinnande team. Motto: Higher, Further, Faster.

Oavsett om det handlar om Go, Grow eller Flow möter dig den flexibelt uppbyggda lösningen exakt där du befinner dig. Som plåtbearbetare kan du då växa stegvis och digitalisera och automatisera din tillverkning i den mån det är meningsfullt just för dig. 

I rätt tid och på rätt plats

Medieavbrott och felaktig information får en mängd tillverkning att stanna av. Oseon digitaliserar och kopplar ihop jobb- och materialflödet. Framför allt leder detta användaren rollbaserat genom arbetsvardagen. Medarbetarna på tillverknings- och lagerområdena ser det som är viktigt för just deras jobb på mobila enheter. På detta sätt vet alla vad som ska göras. Resultat: Din tillverkning flyter – och du kan reagera snabbt och suveränt på kundernas önskemål.

Ledning: lönsam tillverkning

Optimal användning av resurser och lönsam produktion redan från partistorlek 1

Maskinoperatör: allt finns till hands

I den webbaserade appen har du alltid all information till hands som du behöver i verkstaden

Logistik: enkel hantering

Hantera materialdata, lagerdata och transportjobb direkt i verkstaden

Produktionsledning: snabbare reaktion

Med Oseon har du översikt över hur alla maskiner utnyttjas och optimerar din tillverkning steg för steg

Inköp: informerad beställning

Analysera och optimera dina inköp, förenkla den externa tillverkningen och mycket mer

Inre tjänst: styra jobb enklare

Hantera kundorder med en mjukvara: från offerter över följesedlar till betalningen

Produktionsplanering: ökat handlingsutrymme

Med Oseon planerar du taktinriktat med överordnad grovplanering och decentraliserad finplanering

Ska din tillverkning växa?

Med mjukvarulösningspaketet Oseon Grow integrerar du fler processer och automatiserar ditt materialflöde. Tala med mjukvaruexperterna från TRUMPF om hur detta kan hjälpa ditt företag till ökad tillväxt.

Ta kontakt nu

Oseon Flow

Oseon Flow matar och konsoliderar interaktionen mellan jobb- och materialflödet. Integrerade och automatiserade logistiksystem ser till att dina arbetssteg flyter samman problemfritt. Du tillverkar förutseende, dynamiskt och produktivt. På denna grundval går du avspänt förbi konkurrenterna. Motto: Energy flows where focus goes.

Med Oseon Flow är det fritt fram för en helautomatisk plåttillverkning.

Uppfyll kundernas önskemål omgående

Även i utbyggnadssteget Flow är styrningen av tillverkningen och materialflödet från TRUMPF genomgående lätt att lära sig och manövrera. Bakom detta döljer sig grundidén att avlasta medarbetarna med rutinuppgifter och att hjälpa dem jobbspecifikt på bästa möjliga sätt. Sett på företagsnivå hjälper Oseon till att producera mer ekonomiskt och att reagera snabbare på kundernas önskemål. 

Ledning: lönsam tillverkning

Optimal användning av resurser och lönsam produktion redan från partistorlek 1

Maskinoperatör: informerad på bästa sätt

I den webbaserade appen har du alltid all information till hands som du behöver i verkstaden

Logistik: komplett nätverksuppkoppling

Hantera automatiserade storlager och koppla upp materialflödet intelligent i nätverk, inklusive lager och AGV

Produktionsledning: ökad output

Du kan göra omfattande utvärderingar av arbetsplatser, analysera trender och fastställa benchmarks

Goda råd: din tillverkning i Flow

Med Oseon Flow kompletterar du samspelet mellan arbetsplatser och materialflöde inom din plåttillverkning fram till fullständig nätverksuppkoppling. Mål: flytande tillverkning Tala om detta med din mjukvaruexpert från TRUMPF.

Ta kontakt nu

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Service och kontakt