Lands-/region- och språkval
TRUMPF Oseon Keyvisual

Tillverkningsstyrning: tillverka flytande med Oseon

Hur har du som plåttillverkare översikt över dina processer? Med Oseon - en övergripande lösning för tillverknings- och materialflödesstyrning som stöder användarna rollspecifikt och avbildar dina processer genomgående och transparent. Detta öppnar potentialer för tillväxt och besparingar för dig.

Oseon: Work flows

Det uppstår information på många ställen i din tillverkning. Mjukvaran Oseon ser till att du får all relevant information i rätt tid på rätt plats specifikt per användare. För detta kombinerar Oseon tillverkningsstyrningen av processkedjan för plåt med fördelarna hos ett logistiksystem. Standardgränssnitt ger en enkel integration av dina befintliga anläggningar, automatiseringar och system. Resultatet är ett problemfritt informationsflöde längs hela produktionskedjan. Enkelt sagt: work flows.

Oseon Go digitaliserar alla kärnprocesser i din tillverkning. 

Oseon Grow kompletterar Go på områdena lager, logistik och gränssnitt. 

Den kompletta nätverksuppkopplingen uppnår du med Oseon Flow.

Översiktsgrafik över Oseons mjukvaruvärld från TRUMPF

Oseon Go

Delspektrum eller teknologier: ingen tillverkning är statisk Därför behöver du en flexibel styrningslösning som inte bara deltar i permanenta ändringar utan stöttar dig aktivt med detta. Med Oseon är ditt informationsflöde tillgängligt överallt tack vare mobila enheter. Systemet avbildar din plåtbearbetning och gör denna transparent. Enligt principen "Så mycket som behövs – så enkelt som möjligt" går det att lära sig och manövrera Oseon användarvänligt. Tack vare en rollbaserad uppbyggnad och styrda arbetssteg finner sig även nya medarbetare snabbt tillrätta. Använd Oseon Go till dina kärnprocesser eller komplettera mjukvaran via paketen Grow och Flow tills du styr hela ditt arbetsflöde med denna.

Med mjukvarulösningspaketet Oseon Go undviker du typiska svårigheter under tillverkningen och ser till att inget jobb längre misslyckas. Oseon digitaliserar och stärker nämligen din plåttillverknings centrala processer. Oseon hjälper dig att öka medarbetarnas och maskinernas effektivitet med intelligenta funktioner. Motto: Ready, Steady, Go.

Oseon kopplar ihop tillverkning och materialflöde

De flesta mjukvarulösningarna är funktionellt separerade i moduler som "Tillverkning" och "Logistik". I en plåtbearbetning är dessa roller ofta inte tydligt avgränsade och därför övertar arbetarna i produktionen även logistikuppgifter. Detta betyder arbetsamt byte av moduler för användarna. Oseon däremot stöder jobbspecifikt – och levererar den nödvändiga informationen till den rätta personen vid rätt tidpunkt.

Verkställande direktör, helt flexibel

Tillväxt kräver flexibilitet – Du avgör vilken omfattning av Oseon som passar din tillverkning och anpassar storleken vid behov

Maskinoperatör: informerad på bästa sätt

Den webbaserade appen förenklar ditt jobb tack vare stegvisa bruksanvisningar

Logistiker: transparent materialflöde

Styr och övervaka ditt materialflöde och hantera dina lagerbestånd.

Produktionschef: full transparens

Du har alltid insyn i din tillverkning – på detta sätt uppnår du högsta tänkbara transparens och ökar din effektivitet

Produktionsmedarbetare: digital hjälpare

Appen följer dig genom arbetsvardagen, levererar bruksanvisningar och stöttar dig målinriktat med dina arbetsuppgifter

Starta om med Oseon Go

Med mjukvarupaketet Oseon Go digitaliserar och förenklar du kärnprocesserna i din plåttillverkning. Mjukvaruexperterna från TRUMPF förklarar för dig hur detta kan ta ditt företag framåt vid individuella rådgivningssamtal.

Ta kontakt nu

Oseon Grow

Oavsett om det handlar om Go, Grow eller Flow möter dig den flexibelt uppbyggda lösningen exakt där du befinner dig. Som plåtbearbetare kan du då växa stegvis och digitalisera och automatisera din tillverkning i den mån det är meningsfullt just för dig. 

Lösningspaketet Oseon Grow integrerar ytterligare komponenter samt snittställe och låter därmed de olika processerna gripa in i varandra på fabriksnivå. Även vid komplexa krav håller mjukvaran jobb, lager- och förrådsdata synkront. Den styr materialflödet i din tillverkning, efter önskemål även helautomatiskt med förarlösa truckar. På detta sätt harmoniserar arbetsflödena i din tillverkning som ett vinnande team. Motto: Higher, Further, Faster.

I rätt tid och på rätt plats

Medieavbrott och felaktig information får en mängd tillverkning att stanna av. Oseon digitaliserar och kopplar ihop jobb- och materialflödet. Framför allt leder detta användaren rollbaserat genom arbetsvardagen. Medarbetarna på tillverknings- och lagerområdena ser det som är viktigt för just deras jobb på mobila enheter. På detta sätt vet alla vad som ska göras. Resultat: Din tillverkning flyter – och du kan reagera snabbt och suveränt på kundernas önskemål.

Verkställande direktör: ekonomisk tillverkning av små delar

Optimal användning av resurser och lönsam produktion redan från partistorlek 1

Maskinoperatör: allt finns till hands

I den webbaserade appen har du alltid all information till hands som du behöver i verkstaden

Logistiker: enkel hantering

Hantera materialdata, lagerdata och transportjobb direkt i verkstaden

Produktionschef: reagera snabbare

Med Oseon har du översikt över hur alla maskiner utnyttjas och optimerar din tillverkning steg för steg

Produktionsplanerare: planera i realtid

Schemaläggning av produktionsorder med hänsyn till tillgänglig kapacitet på arbetsplatsen och bekräftelser

Ska din tillverkning växa?

Med mjukvarulösningspaketet Oseon Grow integrerar du fler processer och automatiserar ditt materialflöde. Tala med mjukvaruexperterna från TRUMPF om hur detta kan hjälpa ditt företag till ökad tillväxt.

Ta kontakt nu

Oseon Flow

Med Oseon Flow är det fritt fram för en helautomatisk plåttillverkning.

Oseon Flow matar och konsoliderar interaktionen mellan jobb- och materialflödet. Integrerade och automatiserade logistiksystem ser till att dina arbetssteg flyter samman problemfritt. Du tillverkar förutseende, dynamiskt och produktivt. På denna grundval går du avspänt förbi konkurrenterna. Motto: Energy flows where focus goes.

Uppfyll kundernas önskemål omgående

Även i utbyggnadssteget Flow är styrningen av tillverkningen och materialflödet från TRUMPF genomgående lätt att lära sig och manövrera. Bakom detta döljer sig grundidén att avlasta medarbetarna med rutinuppgifter och att hjälpa dem jobbspecifikt på bästa möjliga sätt. Sett på företagsnivå hjälper Oseon till att producera mer ekonomiskt och att reagera snabbare på kundernas önskemål. 

Verkställande direktör: ekonomisk tillverkning av små delar

Optimal användning av resurser och lönsam produktion redan från partistorlek 1

Maskinoperatör: informerad på bästa sätt

I den webbaserade appen har du alltid all information till hands som du behöver i verkstaden

Logistiker: komplett nätverksuppkoppling

Hantera automatiserade storlager och koppla upp materialflödet intelligent i nätverk, inklusive lager och AGV

Produktionschef: öka output

Du kan göra omfattande utvärderingar av arbetsplatser, analysera trender och fastställa benchmarks

Goda råd: din tillverkning i Flow

Med Oseon Flow kompletterar du samspelet mellan arbetsplatser och materialflöde inom din plåttillverkning fram till fullständig nätverksuppkoppling. Mål: flytande tillverkning Tala om detta med din mjukvaruexpert från TRUMPF.

Ta kontakt nu

Oseon Workflow

Oseon Go digitaliserar alla kärnprocesser i din tillverkning. 

Oseon Grow kompletterar Go på områdena lager, logistik och gränssnitt. 

Den kompletta nätverksuppkopplingen uppnår du med Oseon Flow.

1. Jobbförberedelser

I arbetsförberedelserna skapas produktionsorder snabbt och enkelt eller importeras via ett gränssnitt för inplanering i tillverkningen.

Ta reda på mer

2. Skära detaljer

Den webbaserade appen på surfplattan underlättar målrinriktat tillverkningspersonalens arbete. Den visar relevant information om jobbet och stegvisa anvisningar. ​

Ta reda på mer

3. Avplockning

Det grafiska stödet i den webbaserade appen underlättar detaljsepareringen, både direkt vid maskinen samt på en separat arbetsplats​.

Ta reda på mer

4. Intralogistik

Den automatiska planeringen och beställningen av transporter håller hela tiden materialet i  rörelse. Du känner till bestånden och vet var jobben finns för tillfället och vad som krävs härnäst .​

Ta reda på mer

5. Bockning

Med appen får all personal vid bockningsmaskinen all viktig information om  produktionsorder och bockningsprogram. Reducerad till det viktigaste och direkt vid arbetsplatsen.​

Ta reda på mer

6. Svetsning

Oseon integrerar också de delar av produktionssystemet som inte är uppkopplade i tillverkningsflödet. Appen tillhandahåller all relevant information för maskinoperatören direkt på surfplattan​.

Ta reda på mer

7. Gängtapp svetsning

Manuella arbetsplatser integreras med den webbaserade appen. Stegvisa anvisningar  ger en hög processäkerhet även för oerfaren personal.​

Ta reda på mer

8. Montering

Med Oseon har personalen i monteringen mobil tillgång till arbetsanvisningar och ritningar. Detta ökar effektivitet och processäkerhet​.

Ta reda på mer

9. Analytics

Med Oseon Analytics har du hela tiden en god översikt över hela tillverkningen och meddelas direkt vid störningar. Omfattande instrumentpaneler ger en högre transparens.

Ta reda på mer

Jobbförberedelser

Arbetsförberedelseprocesser är integrerade i Oseon. Gränssnitt ger kommunikation med angränsande områden som t.ex. programmering. Med verktyget produktionsplanering underlättas tillverkningsplaneringen. Den ger tillförlitlig information om leveranstider med hänsyn till arbetsplatskapaciteter och aktuell tillverkningsstatus. Papperslöst och uppkopplat med all produktionspersonal.

Skära detaljer

Med Oseon har produktionspersonalen i verkstaden (t.ex. operatörer för 2D-laserskär- och stansmaskiner) alltid viktig information om den egna produktionen parat. För transparent överblick och bättre processäkerhet sker all återkoppling gällande jobbet digitalt. Och som en sidoeffekt reduceras pappersförbrukningen till ett minimum. ​

Avplockning

Färgmarkeringar i appen visar produktionspersonalen exakt vilka detaljer som ingår i en produktionsorder, en komponent eller en kundorder. För ännu högre effektivitet bokas detaljerna i samma arbetssteg på palleter eller behållare och transportjobben för efterföljande arbetsplats skapas. En enorm förenkling som ökar transparensen och processäkerheten​.

Intralogistik

Här tas hänsyn till manuella och automatiska truckar beroende på tillgänglighet. Logistikpersonalen informeras med webbappen om transportjobb och får digitalt stöd i sitt arbete. Det friktionsfria samspelet ökar effektiviteten i materialflödet. Oseon underlättar dessutom beståndshanteringen i manuella, automatiska eller storlager - helt efter behov.​

Bockning

På surfplattan eller maskinskärmen tillhandahåller Oseon bockningsprogram som är lämpliga för inlastade produktionsorder.  Tillgängligheten för detaljerna som ska bockas visas med motsvarande prioritet   För en högre flexibilitet finns även stöd för hantering av  bockningspooler och tilldelning för en bockningsmaskin. Bokningen sker bekvämt med appen och skapar transparens i verkstaden.

Svetsning

Den webbaserade appen visar personalen all relevant information för det här jobbet på den aktuella stationen.  Inlastade produktionsorder och prioriteter, ritningar, erforderligt material inklusive lagerplatser samt arbets- och  säkerhetsanvisningar visas översiktligt. Bokningen av arbetsförloppet sker enkelt med appen​.

Gängtapp svetsning

Oseon integrerar manuella arbetsplatser holistiskt i den uppkopplade tillverkningen. Ritningar och stycklistor kan visas,  materialbokningar utföras och meddelanden om kasserade detaljer visas digitalt direkt på arbetsplatsen. Produktionsförloppen skickas via appen till systemet och anmäls till efterföljande processer genom den automatiska till dockningsstationer  för transportjobb.

Montering

Oseon integrerar monteringsplatser digitalt i tillverkningen. Anvisningar och 3D-ritningar ger entydiga arbetsanvisningar. Tillgängligheten för detaljer från arbetsförlopp uppströms, som krävs för produktionsorder, visas i webbappen. På så sätt rätas alla frågetecken ut. Slutligt färdigställande av jobbet anmäls digitalt till systemet med hjälp av en knapp.

Analytics

Utvärderingsmöjligheter och statusmeddelande för maskiner och arbetsplatser ger en  genomgående och transparent bild av tillverkningen. Använd den här informationen tillsammans med din personal för en aktiv verkstadshantering. Tillsammans uppnår ni kortare produktions- och leveranstider samt en snabbare reaktion på kundernas önskemål.​

Nya releaser från Oseon

Här får du reda på vilka nyheter den aktuella versionen av Oseon erbjuder dig.

Ta reda på mer

Detta kan också vara intressant för dig

Smart Material Flow

Det smarta sättet att få ett transparent materialflöde. Upptäck modulära lösningar för en maximalt effektiv intralogistik.

Smart Factory Consulting

Var och i vilken form drar du just nu mest nytta av en uppkopplad tillverkning? Det är precis där vi kommer in med vår rådgivning. I vårt portfolio finns en lösning för varje moment – tillsammans tar vi reda på exakt vad som är mest lönsamt för er just nu.

Smart Services – Vi står vid din sida

Med en omfattande& produktportfölj med Smart Services hjälper vi dig databaserat på många olika sätt. Dra tillförlitligt nytta av våra digitala tjänster för att kunna få åtkomst till maskinrelevant& information i rätt tid.

Kontakt
Tjänster
Licensvillkor och systemkrav Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt