Lands-/region- och språkval

Attraktiva löner och förmåner

Som ledare inom teknologin förlitar vi oss på våra anställdas excellenta prestationer
. Därför erbjuder vi vår personal ett bra helhetspaket med rättvis lön och många förmåner. För att det ska vara attraktivt att arbeta hos TRUMPF.

Personalpaket

TRUMPF employees talking to each other

TRUMPF är en innovationsgarant och detta genomsyrar företagets värderingar. Vi står inte bara för expertis och tillförlitlighet hos våra kunder och partners. Vi lever efter samma höga krav i umgänget med våra medarbetare. Som ett familjeföretag skapar vi en förtroendefull arbetsmiljö som ur kulturell, finansiell och kommunikativ synvinkel präglas av öppenhet, stabilitet och trygghet. Tack vare detta skapar vi en jordmån för nytt tänkande och modigt agerande i varje utmanande situation. Spännande användningsmöjligheter i olika företagsområden över hela världen är katalysatorn för våra framsteg.

Internationalitet

TRUMPF är ett internationellt högteknologiskt företag med över 65 dotterbolag över hela världen. Våra medarbetare lever med globalisering: Ett aktivt, landsövergripande utbyte mellan våra olika platser hör självklart till arbetsvardagen för oss. Utlandstjänstgöring eller internationella projektinsatser möjliggör personlig kontakt med kolleger från andra kultursfärer och vidgar den yrkesmässiga horisonten. 

Företagskultur

Värdeskapande och ett respektfullt umgänge är de viktigaste grundpelarna i vår företagskultur. Kollegialiteten och det ömsesidiga förtroende återspeglas även i vårt arbetsgivarlöfte "Trusting in brave ideas" TRUMPF uppmuntrar alltid medarbetarna att fullfölja nya idéer ​– även utanför normerna. Hos TRUMPF kan du åstadkomma saker, förändra och medverka till morgondagens lösningar. Vi ger utrymme åt oberoende, långsiktigt tänkande och garanterar trygga arbetsplatser genom vårt ekonomiska oberoende.

Lön

TRUMPF lägger stor vikt vid att kompensera sina medarbetare på ett attraktivt sätt. Därför anpassar vi alltid kraven efter respektive arbetsuppgift och tillämpar lönepraxis. På detta sätt garanterar vi även att lönen är attraktiv även på den lokala arbetsmarknaden.

Lär känna oss

Kontakt
Hitta våra lediga jobb här
Till lediga jobb
Service och kontakt