Lands-/region- och språkval

Dataskyddsförklaring

TRUMPF SE + Co. KG och sina relaterade bolag, nedan kallad TRUMPF-gruppen, gläder sig åt ditt intresse för våra företag, produkter och tjänster.. Skyddet av dina personrelaterade data vid bearbetningen under hela affärsprocessen ligger oss mycket varmt om hjärtat.

TRUMPF SE + Co. KG är det företag som driver TRUMPF-gruppens hela internationella web-presentation med tillhörande web-applikationerna. Denna dataskyddsförklaring gäller för alla webbsidor som drivs av TRUMPF-gruppen samt för övrig bearbetning av personrelaterade data inom TRUMPF-gruppen. De webbsidor som våra externa länkar leder till ingår inte här.

Nedan förklarar vi vilken information som vi registrerar på våra webbsidor under ditt besök och hur denna information används. Dessutom finns det allmän information om hanteringen av personrelaterade data t.ex. inom ramen för ansökningsprocesser, mässor, evenemang samt inom ramen för registrering på våra B2B-portaler eller vid genomförande av marknadsföringsåtgärder.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud och hans/hennes team kan hjälpa dig med alla dina önskemål inom dataskydd.

Skicka ditt önskemål till följande e-postadress: privacy@trumpf.com eller till din lokala kontaktperson

Personrelaterade data

Personelaterade data avser all information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Till dessa uppgifter räknas t.ex. ditt riktiga namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt födelsedagsdatum. Information som inte är direkt länkad till din faktiska identitet – t.ex. favoriserade webbsidor eller antal användare på en sida – är inga personrelaterade data.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information, rättelse, radering eller begränsning av dina personrelaterade data enligt reglerna i lagen. På begäran tillhandahåller vi dessutom dina uppgifter i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format. Om vi använder dina data på grund av ett samtycke från dig (till exempel vid anmälan till vårt nyhetsbrev via e-post) kan du upphäva ditt samtycke när som helst. Efter upphävandet använder vi inte längre dina uppgifter för detta ändamål. Om vi har ett rättmätigt intresse av att bearbeta dina uppgifter kan du ändå kontakta oss med en invändning. Vi kommer i så fall inte längre att fortsätta med bearbetningen av dina uppgifter om det inte finns tvingande skäl att skydda uppgifterna som går över rätten till invändning så att de kan lagras fortsättningsvis eller att bearbetningen supportar rättsliga åtgärder. Om vi bearbetar personrelaterade data för direktmarknadsföring kan du alltid komma in med invändningar mot denna bearbetning utan att ange någon orsak till detta. I så fall kommer vi inte att fortsätta att använda uppgifterna för direktmarknadsföring. Du kan naturligtvis alltid kontakta de ansvariga tillsynsmyndigheterna.

Kompletterande information enligt artikel 13 i DSGVO (den tyska dataskyddslagen) finns nedan.

Radering av uppgifterna

Om dina uppgifter inte längre behövs för de angivna ändamålen inklusive avräkningen raderas dessa. Observera att uppgifterna vid varje radering till att börja med bara spärras och sedan inte raderas slutgiltigt förrän efter en tidsfördröjning för att förhindra raderingar av misstag eller för att förhindra avsiktliga skador. Av tekniska skäl dupliceras data eventuellt i säkerhetskopieringsfiler och speglingar av tjänster. Sådana kopior raderas eventuellt inte heller förrän efter en tekniskt betingad tidsmässig fördröjning.

Användning och överlåtelse av personrelaterade data

De personrelaterade data som du tillhandahåller använder vi enbart för öronmärkta ändamål som teknisk administration av webbplatserna och för att uppfylla dina önskemål och krav, det vill säga i regel för att fullfölja det avtal som vi har slutit med dig eller för att svara på din förfrågan. Vid registreringen på våra B2B-portaler används uppgifterna för att genomföra inloggningen och dessutom enbart för marknadsföringsändamål på det sätt som lagstiftningen tillåter. Du kan när som helst invända mot denna marknadsföringanvändning genom att skicka ett kort meddelande till följande adress: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

En överföring, försäljning eller någon annan överlåtelse av dina personrelaterade data till personer utanför TRUMPF-gruppen görs inte om det inte krävs för att kunna fullfölja avtalet eller för att utföra en tjänst inom ramen för bearbetning av en order om du uttryckligen gått med på det.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Uppgifter samlas in i protokollfiler, via sökmotorer och formulär vid användningen av våra webbsidor. När du besöker våra webbsidor sparar vår webbserver som standard kontinuerligt den förfrågande datorns anslutningsdata, de webbsidor som du besöker hos oss, datumet och tiden för besöket, identifieringsdata för den typ av webbläsarsystem och operativsystem som du besöker oss från. Personuppgifter som går utanför detta som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress registreras inte om inte du anger dessa uppgifter frivilligt, t.ex. vid en registrering, en enkät, en pristävling, för att genomföra ett avtal eller en informationsförfrågan. De sparade uppgifterna används på webbservern för spårning av missbruklig användning och raderas sedan. Tidpunkten för den senaste inloggningen används också inom ramen för reklamändamål under förutsättning att detta är tillåtet enligt lagen.

Information om användning av cookies

Omfattningen av bearbetningen av personuppgifter

På olika sidor integrerar och använder vi cookies för att möjliggöra vissa funktioner på vår webbsida och för att integrera externa webbtjänster. De så kallade "cookies" är små textfiler som kan spara din webbläsare på den enhet sxom du använder vid åtkomsten. Dessa textfiler innehåller en karakteristisk teckenkedja som identifierar webbläsaren entydigt om du återvänder till vår webbsida. Processen att spara en cookie-fil betecknas också som att "aktivera en cookie". Cookies kan aktiveras både av webbsidan själv samt av externa webbtjänster.

Rättslig grund för bearbetningen av personuppgifter

Artikel 6 stycke 1 f DSGVO (rättmätigt intresse) resp. artikel 6 stycke 1 a resp. artikel 9 stycke 1 a resp. artikel 49 stycke 1 a DSGVO (samtycke) (DGSVO = den tyska dataskyddslagen).

Vilken rättslig grund som gäller framgår av den cookie-tabell som finns senare i denna punkt.

Generellt gäller att för cookies som samlas in på grund av ett rättmätigt intresse består vårt rättmätiga intresse i att garantera att vår webbsida och de tjänster som är integrerade på den fungerar (tekniskt nödvändiga cookies). Det kan dessutom hända att dessa cookies ökar webbsidans användarvänlighet och möjliggör ett mer individuellt tilltal. Det finns dessutom ett rättmätigt intresse för de cookies som är till för webbplatsens säkerhet och således även för dina personuppgifters säkerhet. När det gäller ovan nämnda cookies har vi gjort en avvägning mellan dina intressen och våra intressen.

Med hjälp av cookie-teknologi kan vi endast spåra enstaka besökare på webbsidan om denna besökare har samtyckt till användningen av cookies. Intoning av individualiserad reklam är dessutom endast tillåten med ett samtycke.

Ändamål med databearbetning

Cookies används av vår webbsida resp. av de externa webbtjänsterna för att bibehålla vår webbsidas fullständiga funktion, förbättra användarvänligheten eller för att fullfölja det ändamål ditt samtycke gäller för. Cookie-teknologin gör det dessutom möjligt för oss att upptäcka enstaka besökare med hjälp av pseudonymer, t.ex. en individuell och tillfällig ID så att vi kan erbjuda mer individuella tjänster. Detaljerad information finns i följande tabell.

Tid för lagringen

De cookies som förtecknas nedan sparas i din webbläsare tills de raderas av dig eller tills lagringstideln har gått ut. Vid sessionscookies raderas dessa cookies när sessionen har upphört. Detaljerad information finns i följande tabell.

Beskrivning av cookies

Trumpf.com und MyTrumpf.com

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
_ga www.trumpf.com Denna cookie tilldelar en användare en id-nummer så att en webtracker kan sammanfatta de åtgärder som vidtas av användaren med detta id-nummer. Samtycke 2 år Tracking
PHPSESSID www.trumpf.com PHP Session Cookie Rättmätigt intresse Session Session
language_iso www.trumpf.com Användarens språkpreferens Samtycke 6 månader Konfiguration
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Sparar användarens cookie-preferens Rättmätigt intresse 6 månader Konfiguration
backlink_referrer www.trumpf.com Används för att kunna erbjuda användaren en kvalificerad tillbakalänk till den tidigare besökta sidan. (inkl. sidotitel för föregående sida i teasern) Samtycke Session Konfiguration
fe_typo_user www.trumpf.com Authentication Cookie för TYPO3 Frontend-Login (Application Session Cookie) Rättmätigt intresse Session Autentisering
RT www.trumpf.com Med denna cookie utförs prestandaanalyser för utformning och förbättring av våra erbjudanden via verktyget Akamai mPulse. Samtycke 1 vecka Tracking
TrumpfPrivacySettings www.trumpf.com Sparar användarens cookie-preferens Rättmätigt intresse 1 år Konfiguration
Customer Identity Management för Single-Sign-On

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
JSESSIONID identity.trumpf.com Java-Session-cookie Rättmätigt intresse Session Session
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Denna cookie används för att alltid nå den korrekta servern trots Load Balancer. Rättmätigt intresse 2 minuter Tekniskt nödvändig
Lång identity.trumpf.com Användarens språkpreferens Samtycke 3 dagar Konfiguration
commonAuthId identity.trumpf.com

Nödvändig cookie för identifiering av SSO-sessionen, se docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence

Rättmätigt intresse Session Autentisering
opbs identity.trumpf.com

Session-cookie för OpenID Provider (OP Browser state cookie). Nödvändig för Single-Sign-On sessionshantering baserad på OpenID Connect, se medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc

Rättmätigt intresse Session Autentisering
E-Shop förbrukningsartiklar och originaldelar

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
RedirectURL www.shop.trumpf.com Relevant för inloggning, innehåller återhopps-URL till inloggningen Samtycke Session Autentisering
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Säkrar shop-sessionen Rättmätigt intresse Session Säkerhet
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Innehåller B2B-specifik logik för Mitt konto-sidorna. Rättmätigt intresse Session Session
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Denna cookie sparar vilka sidor du besöker. Detta är nödvändigt för korrekt navigering i webbutiken. Rättmätigt intresse Session Session
sid www.shop.trumpf.com Med denna cookie sparar vi vilka produkter du har lagt i din kundvagn och om du fortfarande är inloggad när du besöker en annan sida inne i webbutiken. Rättmätigt intresse Session Session
userid www.shop.trumpf.com Användarcookie
cc-<BasketBORepository> www.shop.trumpf.com Varukorgscookie
ab-<ABTestUUID> www.shop.trumpf.com A/B testcookie
rvdata-<DomainName> www.shop.trumpf.com Senast visade produkter
Landsinställning www.shop.trumpf.com Resultat av rullgardinsmenyn för landsinställning Session
TrumpfPrivacySettings www.shop.trumpf.com Resultat av bekräftelsen för Cookie Consent Layers 31536000s
DoNotShowAddToWishlistHint www.shop.trumpf.com Motsvarande funktion används inte 2592000s
Oseon Analytics

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
_ga oseon.my.trumpf.com/ Cookien tilldelar en session ett ID-nummer så att webbspåraren kan sammanfatta användarens aktiviteter med detta ID. Samtycke 2 år Tracking
ai_session oseon.my.trumpf.com/ Cookien tilldelar en session ett ID-nummer så att analysverktyget Azure Application Insights kan sammanfatta felen och aktiviteterna under sessionen med detta ID. Samtycke 30 minuter (börjar om vid aktivitet, högst 24 timmar) Tracking
ai_user oseon.my.trumpf.com/ Cookien tilldelar en användare ett ID-nummer så att analysverktyget Azure Application Insights kan sammanfatta användarens fel och aktiviteter under sessionen med detta ID. Samtycke 1 år Tracking
ApplicationGatewayAffinity oseon.my.trumpf.com/ Cookien tilldelar förfrågningarna ett ID så att efterföljande förfrågningar kan bearbetas av samma serverinstans och data blir konsistenta. Rättmätigt intresse Session Tekniskt nödvändig
ApplicationGatewayAffinityCORS oseon.my.trumpf.com/ Cookien tilldelar förfrågningarna ett ID så att efterföljande förfrågningar kan bearbetas av samma serverinstans och data blir konsistenta. Rättmätigt intresse Session Tekniskt nödvändig
Docware katalog online

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Java-sessioncookie för applikationer för sprängskisser Rättmätigt intresse Session Session
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Samtycke 2 år Konfiguration
E-Shop stansverktyg och E-Shop originaldelar

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
JSESSIONID .mytrumpf.com Java-Session-cookie Rättmätigt intresse Session Session
saplb_* .mytrumpf.com Autentiserings-cookie för SAP E-Shop Rättmätigt intresse Session Session
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Denna cookie är till för detektering av användare (t.ex. när besökaren redan har en aktiv session) och för beräkning av entydiga besökare. Samtycke 2 år Tracking
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Denna cookie är till för beräkning av antalet besök genom att den tilldelar varje ny besökare ett id-nummer och tilldelar besökaren entydigt. Samtycke 2 år Tracking
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Java-Session-cookie Rättmätigt intresse Session Session
E-Shop bockningsverktyg

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
PHPSESSID www.mytrumpf.com PHP Session Cookie Rättmätigt intresse Session Session
_pk_id.* www.mytrumpf.com Denna cookie är till för detektering av användare (t.ex. när besökaren redan har en aktiv session) och för beräkning av entydiga besökare. Samtycke 2 år Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Denna cookie är till för beräkning av antalet besök genom att den tilldelar varje ny besökare ett id-nummer och tilldelar besökaren entydigt. Samtycke 30 minuter Tracking
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Piwik Tracking-cookie Samtycke 6 månader Tracking
Kurskalender

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
SKSID www.mytrumpf.com Sessions-cookie för utbildningskalender-applikationen. Svarar för tilldelning av varukorg. Rättmätigt intresse 1 dag Session
_pk_id.* www.mytrumpf.com Denna cookie är till för detektering av användare (t.ex. när besökaren redan har en aktiv session) och för beräkning av entydiga besökare. Samtycke 2 år Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Denna cookie är till för beräkning av antalet besök genom att den tilldelar varje ny besökare ett id-nummer och tilldelar besökaren entydigt. Samtycke 30 minuter Tracking

Möjlighet till invändning, upphävande av samtycket och radering

Du kan ställa in din webbläsare enligt dina önskemål så att aktivering av cookies förhindras generellt. Du kan då besluta dig för godkännande av cookies från fall till fall eller godkänna eller avböja dem principiellt. Cookies kan användas för olika ändamål, t.ex. för att identifiera att din åtkomstenhet redan är ansluten till vår webbsida (permanenta cookies) eller för att spara de senast visade erbjudandena (sessionscookies). Om du uttryckligen har gett oss tillstånd att behandla dina personuppgifter kan du upphäva detta samtycke när som helst. Observera att rättmätigheten för den behandling som gjorts fram till upphävandet på grundval av samtycket inte berörs av upphävandet.

Du kan upphäva dina cookie-inställningar när som helst: Privata inställningar

Onlinemeetings via Microsoft Teams

Vi använder Microsoft Teams för att genomföra telefon- och/eller videokonferenser, webbkonferenser och virtuella guidningar (tillsammans "onlinemeetings"). Microsoft Teams är en del av Microsoft 365 från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond 98052-6399, USA.

Därför görs bearbetningen av dina uppgifter i ett tredje land som inte har klassats som ett säkert tredje land av Europeiska kommissionen. För att ändå garantera en lämplig dataskyddsnivå har vi slutit ett dataskyddsavtal med Microsoft som innehåller EU:s standardklausuler när det gäller dataskydd.

Om du bjuds in av TRUMPF till ett onlinemeeting kan följande data behandlas: uppgifter om deltagaren (förnamn, efternamn, e-postadress, profilbild, videobild), onlinemeeting-data (tema, beskrivning) samt ytterligare data som anges av dig via chatfunktionen i Microsoft Teams vid ett onlinemeeting. Vid behov kan chatprotokoll loggas av TRUMPF. I så fall bevaras loggarna tills ändamålet för att upprätta dem har försvunnit.

Omfattningen av TRUMPF:s databearbetning berör på vilka anvisningar du ger.

Den rättsliga grunden för bearbetningen av de personuppgifter som du har lämnat för onlinemeetings är artikel 6 stycke 1 b DSGVO (den tyska dataskyddslagen)

Onlinemettings spelas i regel inte in. Om en inspelning skulle göras i undantagsfall ombeds alla deltagare om samtycke före och i början av inspelningen. Det är bara i så fall en inspelning görs. Om TRUMPF genomför en inspelning av ett onlinemeeting med ditt samtycke raderas inspelningen så snart ändamålet för inspelningen har försvunnit.

Den rättsliga grunden för bearbetningen vid en registrering är ditt samtycke, artikel 6 stycke 1 a DSGVO (den tyska dataskyddslagen)

Ytterligare information om dataskydd finns i Microsofts dataskyddsförklaring på https://docs.microsoft.com/sv-se/microsoftteams/teams-privacy.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att analysera och utvärdera användningen av webbsidan statistiskt. De data som samlas in på grund av detta används för att optimera vår webbsida och våra reklamåtgärder.

Google Analytics är en webbanalystjänst som drivs och tillhandahålls av Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, För Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Rättslig grund

Bearbetningen av dina data sker på grundval av att du har gett ditt samtycke till detta, artikel 6 stycke 1 a resp. artikel 49 stycke 1 a DSGVO (den tyska dataskyddslagen).

Typ av personuppgifter

Under ditt besök på webbsidan registreras bl.a. följande uppgifter:

Uppgifter som är relaterade till besökaren

IP-adress (i sin kortaste form så att ingen entydig tilldelning är möjlig) ; Ursprung (land och stad); Språk; Operativsystem; Enhet (PC, surfplatta eller smart telefon); Webbläsare och alla insticksprogram som används; Datorns upplösning

Trafikkällor

Ursprungskälla för ditt besök (dvs. via vilken webbsida resp. via vilken reklam du har kommit till oss)

Användaruppträdande

Vilka data laddas ner? Vilka videor tittar besökaren på? Har besökaren klickat på reklambaner? Vart gick besökaren? Klickade besökaren på fler av portalens sidor eller lämnade han/hon dem helt? Hur länge stannade besökaren?

Måluppnående

Köp av en produkt; Tecknande av abonnemang; Nedladdning av filer

Google bearbetar uppgifterna om användningen av webbsidan på vårt uppdrag och åtar sig enligt avtal att vidta åtgärder för att garantera sekretess för de bearbetade uppgifterna. Google bearbetar dessutom dessa uppgifter för egna ändamål (t.ex. för att bilda profiler eller koppla dem till eventuella Google-konton). De uppgifter om din användning av webbsidan som samlats in med hjälp av "cookies" överförs normalt till en server som tillhör Google i USA för analys.

Lagringstid

Google Analytics sparar cookies i din webbläsare under två år efter ditt senaste besök. Dessa cookies innehåller ett slumpgenererat användar-id med vilket du blir igenkänd vid framtida besök på webbsidan.

De registrerade uppgifterna sparas tillsammans med ett slumpvist genererat användar-id som möjliggör utvärdering av pseudonyma användarprofiler. Dessa användarrelaterade data raderas automatiskt av oss efter 2 år.

Anonymize IP

På denna webbsida används IP-anonymisering (maskeringsfunktionen "anonymizeIP"). Användarens IP-adress överförs förkortad och enbart i anonymiserad form inom EU:s medlemstatater och inom EES-området. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en server som tillhör Google i USA och förkortas där. På uppdrag av ägaren till dessa webbsidor används denna information av Google för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsidorna och för att tillhandahålla fler tjänster som är förbundna med användningen av webbsidorna och Internet gentemot ägaren av webbsidorna.

Överföring av personuppgifter till ett tredje land

Vid bearbetningen av dina uppgifter kan det (under en begränsad tid) förekomma att dina uppgifter överförs till en plats utanför EES, t.ex. till USA (artikel 49 stycke 1 a DSGVO (den tyska dataskyddslagen)) där den höga europeiska dataskyddsnivån inte finns, varför uppgifterna är åtkomliga för myndigheterna för kontroll- och övervakningsändamål och det finns inga rättsmedel eller rättigheter som den berörda personen kan använda för att förhindra detta.

Upphävande/invändning

Du kan förhindra denna bearbetning med hjälp av följande åtgärder:

Det går att ställa in din webbläsare så att inga "cookies" sparas. Detta kan dock leda till att vår webbsida inte är helt funktionsduglig.

Det finns dessutom en möjlighet att förhindra dataregistrering med hjälp av ett insticksprogram från Google. Insticksprogrammet finns här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Alternativt till insticksprogrammet till webbläsaren kan du, om du exempelvis använder en smart telefon eller en surfplatta, förhindra registrering av uppgifter via Google Analytics genom att du klickar här. I och med detta aktiveras en cookie som förhindrar registreringen av uppgifter. Om du besöker vår webbsida med en annan enhet eller webbläsare eller har raderat dina cookies måste du aktivera cookien igen.

Du kan dessutom upphäva din aktivering av Google Analytics när som helst i området  Privata inställningar&nbnbsp;upphäva med verkan för framtiden.

För Google som amerikanskt företag gäller den så kallade CLOUD Act. Denna gör det möjligt för amerikanska statliga myndigheter att komma åt uppgifter som har sparats av Google.

Ytterligare information om dataskyddet hos Google finns här https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Optimize

Vi använder Google Optimize som är en webbanalystjänst som drivs och tillhandahålls av Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, för Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Google Optimize är ytterligare en funktion från Google Analyitcs (se ovan).

Via Google Optimize kan vi optimera vår webbplats med hjälp av ett så kallat A/B-test. En del av webbplatsbesökarna får olika versioner av vår webbplats via Google Optimize. Via den statistiska utvärderingen kan vi upptäcka vilka versioner som vinner gehör hos användarna. I samband med detta överförs användarens IP-adress till Google. Användarens IP-adress överförs förkortad och enbart i anonymiserad form inom EU:s medlemstatater och inom EES-området. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en server som tillhör Google i USA och förkortas där. På uppdrag av ägaren till dessa webbsidor används denna information av Google för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsidorna och för att tillhandahålla fler tjänster som är förbundna med användningen av webbsidorna och Internet gentemot ägaren av webbsidorna.

Bearbetningen av dina data sker på grundval av att du har gett ditt samtycke till detta, artikel 6 stycke 1 a resp. artikel 49 stycke 1 a DSGVO (den tyska dataskyddslagen). Ytterligare information finns i vår information om Google Analytics.

Google Adwords Remarketing

Vi använder funktionen Adwords Remarketing från Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, För Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Remarketing gör det möjligt för oss att endast presentera de produkter som verkligen intresserar dig vid ett besök på webbplatser som hör till Google Display-nätverket (GND).
För detta sparas cookies av din webbläsare för att känna igen dig vid ett besök på GND-webbsidor. Med hjälp av en analys av din användning av webbsidorna visas då reklamannonser för de produkter som du redan har tittat på eller som kan vara av intresse för dig.

Vid bearbetningen av dina uppgifter kan det (under en begränsad tid) förekomma att dina uppgifter överförs till en plats utanför EES, t.ex. till USA (artikel 49 stycke 1 a DSGVO (den tyska dataskyddslagen)) där den höga europeiska dataskyddsnivån inte finns, varför uppgifterna är åtkomliga för myndigheterna för kontroll- och övervakningsändamål och det finns inga rättsmedel eller rättigheter som den berörda personen kan använda för att förhindra detta.

För att förhindra att cookies för remarketing sparas kan du göra inställningar för personlig reklam här http://www.google.com/settings/ads . Alternativt kan du agera enligt anvisningarna på NAI:s webbsida – nätverksreklaminitiativet  (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Vi använder funktionen Adwords Conversion-Tracking från Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, För Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Conversion-Tracking gör det möjligt för oss att följa vad som händer när en användare öppnar vår annons. För att exempelvis identifiera om en produkt köps eller om det görs en anmälan till vårt nyhetsbrev. Genom att klicka på vår Google-annons sparas en cookie på din enhet för att möjliggöra denna funktion. Det skapas då ingen hänvisning till en person.

Vid bearbetningen av dina uppgifter kan det (under en begränsad tid) förekomma att dina uppgifter överförs till en plats utanför EES, t.ex. till USA (artikel 49 stycke 1 a DSGVO (den tyska dataskyddslagen)) där den höga europeiska dataskyddsnivån inte finns, varför uppgifterna är åtkomliga för myndigheterna för kontroll- och övervakningsändamål och det finns inga rättsmedel eller rättigheter som den berörda personen kan använda för att förhindra detta.

För att förhindra att cookies för Conversion-Tracking sparas kan du göra motsvarande inställningar i din webbläsare.

Ytterligare information om Conversion-Tracking finns här  https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=sv.

Social Media Wall

På vår webbsida har vi en Social-Media-Wall. För denna använder vi en plugin/widget från Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Wien, Österrike. Så snart pluginen/widgeten laddas av din webbläsare skickas din IP-adress, den besökta webbsidan och annan enhetsspecifik information till Walls.io GmbH.

Anslutning av Social Media-plugins

Via Social Media Wall integreras Social Media-plugins för de sociala nätverken LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook och YouTube. Därmed skickas dina personuppgifter (IP-adress, besökt webbsida och annan enhetsspecifik information till ägaren av de nämnda tjänsterna. Om du är inloggad på det sociala nätverket med ett personligt konto samtidigt som du besöker vår webbsida kan ägaren av detta nätverk koppla de här uppgifterna direkt till dig som person. Vid bearbetningen av dina uppgifter kan det (under en begränsad tid) förekomma att dina uppgifter överförs till en plats utanför EES, t.ex. till USA som inte har samma höga dataskyddsnivå som i Europa, varför uppgifterna är åtkomliga för myndigheterna för kontroll- och övervakningsändamål och det finns inga rättsmedel eller rättigheter som den berörda personen kan använda för att förhindra detta.

Vi har ingen inverkan på hur dina uppgifter bearbetas av de sociala nätverkens ägare. Information om hur de respektive sociala nätverken använder dina uppgifter finns på:

LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube (klicka på respektive länk).

Rättslig grund

Bearbetningen av dina uppgifter sker på grundval av du har gett ditt samtycke till detta, artikel 6 stycke 1 a resp. artikel 49 stycke 1 a GDPR.&

Återkallning

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att göra lämpliga inställningar i våra privata inställningar.

Kontroll av webbsidor via WiredMinds

För marknadsföring och optimering används produkter och tjänster från wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/) på denna webbsida. Då samlas uppgifter in, bearbetas och sparas som används för att skapa pseudonymiserade användningsprofiler. Om det är möjligt och lämpligt anonymiseras användningsprofilerna fullständigt. För detta kan cookies användas. Cookies är små textfiler som sparas i besökarens webbläsare och används för att känna igen webbläsaren. De insamlade uppgifterna, som även innehåller personuppgifter, överförs till wiredminds eller samlas in direkt av wiredminds. wiredminds får använda information som lämnas kvar på webbsidorna för att skapa anonymiserade användningsprofiler. De uppgifter som då samlats in används inte för att identifiera besökaren på den här webbsidan personligen och de förs inte samman med personuppgifterna om den person som pseudonymen gäller utan ett särskilt medgivande från den det berör. Om IP-adresser samlas in anonymiseras dessa omgående efter insamlingen genom att det sista sifferblocket raderas. Det går att motsäga sig insamling, bearbetning och lagring av uppgifter för framtida verkan när som helst.

Content-Delivery-Network

Vi använder ett "Content Delivery Network" (CDN) som erbjuds av Akamai. Ett CDN är en tjänst med vars hjälp innehållet i vårt online-erbjudande, i synnerhet stora mediefiler, som bilder eller skript levereras snabbare med hjälp av regionalt fördelade servrar och servrar som är uppkopplade mot Internet.

För att kunna erbjuda nedladdning av uppdateringar till våra produkter på MyTRUMPF använder vi produkten "Download Delivery" från Akamai. Vi kan då inte utesluta att Akamai bearbetar dina personuppgifter.

Vid bearbetningen av dina uppgifter kan det (under en begränsad tid) förekomma att dina uppgifter överförs till en plats utanför EES, t.ex. till USA (artikel 49 stycke 1 a DSGVO (den tyska dataskyddslagen)) där den höga europeiska dataskyddsnivån inte finns, varför uppgifterna är åtkomliga för myndigheterna för kontroll- och övervakningsändamål och det finns inga rättsmedel eller rättigheter som den berörda personen kan använda för att förhindra detta.

Ytterligare information finns på https://www.akamai.com/us/en/privacy-policies/

Den rättsliga grunden för bearbetningen dina uppgifter är artikel 6 stycke 1 b DSGVO (den tyska dataskyddslagen). Dataöverföringen till Akamei sker med hjälp av lämpliga garantier som tillhandahåller effektiva rättsmedel och rättigheter till den berörda personen.

Säkerhet

TRUMPF-gruppen vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och missbruk. På detta sätt sparas dina uppgifter i en säker driftmiljö som inte är tillgänglig för allmänheten. I vissa fall krypteras dina personuppgifter vid överföringen med hjälp av den så kallade Transport Layer Security-teknologin (TSL) Detta innebär att kommunikationen vid TSL-skyddade filer mellan din dator och våra servrar görs med hjälp av en erkänd krypteringsmetod om din webbläsare har stöd för TSL. Vi erbjuder dig absolut säkerhet för dina kreditkortsuppgifter genom att vi använder Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments). Dessa uppgifter sparas inte på våra servrar utan bearbetas direkt på det aktuella betalningsinstitutet. Om du vill kontakta oss via e-post hänvisar vi dig till att sekretessen för den överförda informationen inte kan garanteras. Innehållet i e-post kan ses av tredje part. Vi rekommenderar därför att du skickar sekretessbelagd information via den vanliga posten.

Google Maps

På vår webbsida använder vi Google Maps (en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) för visning i bild av våra platser i insticksprogrammet Google-Maps. Vid användningen av Google Maps vidarebefordras uppgifter som är nödvändiga och andra uppgifter Vid bearbetningen av dina uppgifter kan det (under en begränsad tid) förekomma att dina uppgifter överförs till en plats utanför EES, t.ex. till USA (artikel 49 stycke 1 a DSGVO (den tyska dataskyddslagen)) där den höga europeiska dataskyddsnivån inte finns så att myndigheterna kan komma åt uppgifterna för kontroll- och övervakningsändamål och det finns inga rättsmedel eller rättigheter som den berörda personen kan använda för att förhindra detta.

Detta kan exempelvis vara enhetsrelaterad information, loggdata från servrar inklusive IP-adress eller data från webbläsarens webbminne. Google skriver följande om detta: "Under vissa omständigheter länkar vi personuppgifter från en tjänst till information och personuppgifter från andra Google-tjänster.

Ytterligare information och detaljer finns i dataskyddsvillkoren för Googles tjänster (https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

Font Awesome

På dessa webbplatser används externa skrifter från Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Intoningen av dessa WebFonts sker genom att en server öppnas, i regel en server som tillhör Font Awesome i USA. Genom detta överförs information om vilka av våra webbsidor som du har besökt. Även IP-adressen för den terminal och webbläsare som används av besökaren på dessa webbplatser sparas av Font Awesome Vid bearbetningten av dina uppgifter kan det (under en begränsad tid) förekomma att dina uppgifter överförs till en plats utanför EES, t.ex. till USA (artikel 49 stycke 1 a DSGVO (den tyska dataskyddslagstiftningen)) där den höga europeiska dataskyddsnivån inte finns, varför uppgifterna är åtkomliga för myndigheterna för kontroll- och övervakningsändamål och det finns inga rättsmedel eller rättigheter som den berörda personen kan använda för att förhindra detta.

Närmare information finns i dataskyddsinformationen från Font Awesome som du kan öppna här: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Vi analyserar stickprovsmässigt hur besökare rör sig, klickar och sveper på vår webbplats för att förbättra våra sidors uppbyggnad. För detta använder vi tjänsten Hotjar som registrerar en liten del av sessionerna slumpmässigt. Hotjar sparar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Vid bearbetningen av dina uppgifter kan det (under en begränsad tid) förekomma att dina uppgifter överförs till en plats utanför EES, t.ex. till USA (artikel 49 stycke 1 a DSGVO (den tyska dataskyddslagstiftningen)) där den höga europeiska dataskyddsnivån inte finns, varför uppgifterna är åtkomliga för myndigheterna för kontroll- och övervakningsändamål och det finns inga rättsmedel eller rättigheter som den berörda personen kan använda för att förhindra detta.

Informationen används inte av Hotjar eller av oss för identifiering av enskilda användare. Uppgifterna anonymiseras, sparas och raderas efter 365 dagar.

Ytterligare information finns i Hotjars dataskyddsförklaring:å https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Du kan motsätta dig att Hotjar lagrar en användarprofil och information om ditt besök på vår webbsida samt motsätta dig aktivering av Hotjar Tracking Cookies på andra webbsidor via den här länken: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

E-postmarknadsföring (e-postutskick)

För att kunna lyssna på dina önskemål och intressen används din e-postadress av olika företag i TRUMPF-gruppen för marknadsföringtilltal. Med TRUMPFs nyhetsbrev och andra e-postutskick informerar vi dig om oss och våra erbjudanden. För att hantera vår e-postmarknadsföring effektivt används dina data internt inom koncernen.

Om du loggar in via vår webbplats säkerställer vi din identitet genom en bekräftelse via e-post med en Double-Opt-In-metod.

 Abonnemang på e-postutskick kan du anpassa när som helst eller avsluta med omedelbar verkan utan att ange några orsaker till detta. För detta klickar du på länken "personlig profil" som finns längst ner i varje e-postutskick eller skickar ett e-postmeddelande till info@se.trumpf.com. I din personliga profil kan du avbeställa abonnemanget fullständigt eller anpassa och komplettera dina lämnade uppgifter. Dessutom går det att bearbeta eller välja bort abonnemanget för de olika intresseområdena.

Vi använder verktyget Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Tyskland) för våra e-postprocesser. Genom aktivering av en tracking-pixel vid öppningen av vårt e-postmeddelande hämtas information som gör det möjligt för oss att göra en utvärdering av användningen (öppning av e-postmeddelande, e-postadress, tidpunkt, IP-adress). Länkarna i våra e-postmeddelanden är utformade så att vi kan spåra om någon har klickat på dem. Med hjälp av denna information kan vi anpassa våra erbjudande ännu bättre till dina intressen.

Deltagande i pristävlingar

Genom deltagande i pristävlingar förklarar sig deltagaren uttryckligen införstådd med att TRUMPF-gruppen sparar de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra tävlingen under tiden som pristävlingen varar och längre. Deltagarna samtycker dessutom till att deras fullständiga namn publiceras på de deltagande webbplatserna vid en vinst. En rättighet på publicering finns ej. De uppgifter som samlats in under pristävlingen används av TRUMPF-gruppen för produktreklam enbart i den omfattning som lagen tillåter. En överföring till tredje part görs ej.

Förfrågan med hjälp av kontaktformulär

På olika platser på våra webbsidor erbjuder vi besökarna under "Kontakt" möjligheten att ställa frågor till oss som hänger samman med våra produkter. Genom att klicka på displayknappen "Skicka" samtycker du till insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter. Uppgifterna behandlas för bearbetning av din fråga, sparas och används samt används för marknadsföringsändamål vid förfrågningar i ett affärsrelaterat sammanhang (B2B) under förutsättning att detta är tillåtet utan samtycke. Denna användning kan du motsätta dig när som helst vid de ovan nämnda kontaktuppgifterna. Efter bearbetningen av din fråga raderas uppgifterna hos oss.

Uppladdning av innehåll om webbplatsen/e-post

På denna webbplats kan du ladda upp ritningar eller låta ladda upp dem via vår försäljningsavdelning. Det uppladdade innehållet raderas när affärsförhållandet upphör. I och med uppladdningen eller överföringen till TRUMPF deklarerar du att du har alla rättigheter som krävs för detta.

Anmälan till digitala evenemang

Du har möjlighet att boka digitala evenemang via våra webbplatser. Uppgifterna som lämnas vid bokning av digitala evenemang bearbetas för förberedelse och genomförande av evenemangen. De inloggningsuppgifter som du har angivit (e-postadress och lösenord som du angivit själv) sparar vi för framtida bokningar. Lagringen av lösenordet sker naturligtvis inte som klartext utan som hash-värde. Vi sparar dina data tills du meddelar oss att du vill att vi ska radera dina uppgifter. Om ingen bokning görs under en längre tid raderar vi uppgifterna automatiskt.

MyTRUMPF

Följande dataskyddsanvisningar på fliken ”MyTRUMPF” gäller komplementärt för användningen av kundportalen MyTRUMPF. De allmänna hänvisningarna, särskilt de gällande rättigheterna, gäller även för användningen av MyTRUMPF.

Registrering för MyTRUMPF

För att kunna använda MyTRUMPF behöver du registrera dig på vår kundportal. Vid registreringen bearbetas de uppgifter som du lämnar till oss för registreringsprocessen. Alla uppgifter som krävs för registreringsprocessen är särskilt markerade. Utöver de obligatoriska uppgifterna kan du även lämna ytterligare information frivilligt.

Dina uppgifter används inom ramarna för aktivering av registreringen och för att kunna identifiera dig som kontaktperson hos en kund samt för att kunna visa kundspecifikt innehåll. Vid registreringen tilldelas du som person en av våra kunder. Genom denna tilldelning kan även andra anställda på ditt företag få åtkomst till uppgifter som finns sparade i MyTRUMPF. Undantag till detta är naturligtvis ditt valda lösenord som sparas som "hash-värde" och inte visas i klartext. För tredje part föreligger dock ingen åtkomstmöjlighet.

Om vi aktiverar funktionen MyTRUMPF användare-Admin för ditt företag kan företagets behöriga kund-administratör se uppgifterna som du lämnat under registreringen (se förtydligandet under ”MyTRUMPF användare-Admin”).

Innan kontot aktiveras kontrollerar vi alla affärspartners mot publicerade sanktionslistor. Kontrollen sker genom en tjänsteleverantör som vi har valt ut. Vid registreringen kontrolleras därmed det angivna namnet mot sanktionslistorna. Om vi upptäcker att namnet finns med på en sanktionslista spärras kontot av oss. På grund av regelbundet uppdaterade sanktionslistor görs regelbundna kontroller även efter registreringen. Status för kontrollen sparas av oss. Kontrollen utförs baserat på vårt berättigade intresse, artikel 6 avsnitt 1 punkt f DSGVO. Vårt berättigade intresse föreligger i att säkerställa att TRUMPF inte bedriver affärer med personer som finns med på någon sanktionslista. Ni får gärna kontakta vår dataskyddsrepresentant för att få reda på vilka listor som TRUMPF använder för kontrollen.

I vissa länder representeras TRUMPF av en representant. Om så är fallet får representanten åtkomst till alla personrelaterade data som du har lämnat. Med hjälp av avtal säkerställer vi att representanten bearbetar dina data på ett sätt som överensstämmer med datasäkerheten.

I övrigt bearbetas dina uppgifter uteslutande för att upprätthålla ditt MyTRUMPF-konto och raderas senast ett år efter att kontot har inaktiverats. Rättslig grund för bearbetningen av obligatoriska uppgifter är artikel 6, avsnitt 1 punkt b DSGVO. För uppgivande och bearbetning av dina frivilligt lämnade uppgifter baseras den rättsliga grunden på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 punkt a DSGVO.

Inloggning till MyTRUMPF

Användning av MyTRUMPF kräver inloggning. Inom ramarna för inloggningen bearbetar vi din e-postadress samt lösenordet som sparats som hash-värde för att kunna identifiera dig som vår kunds kontaktperson. Detta har som syfte att säkerställa att endast auktoriserade användare får åtkomst till vår plattform.

Inom ramarna för inloggningsprocessen kontrollerar vi status för den utförda sanktionslistekontrollen som vi har sparat i vårt system. Vid detta tillfälle görs ingen kontroll mot sanktionslistorna. Vi läser endast av behörighetsstatusen.

Rättslig grund för bearbetning av dina uppgifter för inloggningen är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO. Statusjämförelsen med sanktionslistekontrollerna utförs baserat på vårt berättigade intresse, artikel 6 avsnitt 1 punkt f DSGVO.

Lösenordsåterställning

Med hjälp av funktionen för återställning av lösenord kan du återställa ditt lösenord. För detta måste du ange den e-postadress du använde i samband med registreringen. När du har angett e-postadressen får du en länk som du kan använda för att skapa ett nytt lösenord. Lösenordet som du har valt sparas som hash-värde och inte i klartext. För tredje part föreligger dock ingen åtkomstmöjlighet.

Rättslig grund för bearbetning av din e-postadress är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO.

MyTRUMPF användare-Admin

Vi gör det möjligt för kunderna att själv administrera åtkomst till MyTRUMPF med funktionen ”MyTRUMPF användare-Admin”. MyTRUMPF användare-Admin aktiverar vi individuellt efter överenskommelse med våra kunder.

Som MyTRUMPF användare-Admin kan det bjudas in flera andra medarbetare av företaget. För detta krävs att deras e-postadresser anges. De inbjudna medarbetarna får därefter ett e-postmeddelande med en länk för aktivering av kontot. Om länken för aktivering av kontot inte används inom 30 dagar raderas kontot som väntar på aktivering automatiskt.  MyTRUMPF användare-Admin får åtkomst till personrelaterade data för organisationens medlemmar. Användare från andra organisationer har däremot inte åtkomst till personrelaterade data.

MyTRUMPF användare-Admin är dessutom behörig att aktivera eller avvisa medlemmar i den egna organisationen.

Rättslig grund för bearbetningen är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO.

Uppladdning av innehåll

Du kan ladda upp ritningar eller bilder med hjälp av ditt MyTRUMPF-konto. Det uppladdade innehållet kan visas av alla MyTRUMPF-konton i samma organisation. Uppladdat innehåll sparas av TRUMPF tills det raderas av dig eller när affärsförhållandet upphör. I och med uppladdningen deklarerar du att du har alla rättigheter som krävs för detta.

Rapportera servicefall

I vår kundportal MyTRUMPF kan du rapportera servicefall gällande dina TRUMPF-produkter. Uppgifter som lämnats vid rapporteringen samt den efterföljande kommunikation under bearbetningen av fallet via MyTRUMPF lagras. Obligatoriska fält är markerade. Omfattningen av sparade data är beroende av dina uppgifter. Dina uppgifter bearbetas av TRUMPF för analys och åtgärd av det rapporterade servicefallet. Observera att personrelaterade data som lämnats i samband med rapporteringen av servicefallet är synlig för andra medlemmar i företaget.

Om ett servicefall rapporteras via TRUMPF serviceapp gäller motsvarande hänvisningar för TRUMPF serviceapp i tillägg.

Om lagringen av dina uppgifter inte längre krävs för ovan nämnda syfte, inkluderat avräkning, eller på grund av andra lagstadgade riktlinjer kommer de att raderas.

Rättslig grund för bearbetningen är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO.

Beställningar i e-shopen

I ditt MyTRUMPF-konto har du åtkomst till TRUMPFs e-shop. Uppgifter som lämnas vid beställningar i e-shopen används för att genomföra beställningen och sparas därefter enligt de lagstadgade bestämmelserna gällande lagringstid – till exempel under tio år för skattetekniska syften. Vidare används uppgifterna för kommersiella syften av TRUMPF-koncernen, om detta är tillåtet utan den berörda partens samtycke. Denna användning kan du när som helst återkalla genom att använda ovan angivna kontaktinformation.

SAMTYCKE:

TRUMPF analyserar användarens orderprocess för eventuella avbrott av orderprocessen. Dessa uppgifter utvärderas därefter av TRUMPF. TRUMPF kommer därmed att använda de inhämtade uppgifterna för att kontakta en användare. Du intygar att du godkänner att TRUMPF utför den den ovan beskrivna analysen och att TRUMPF får använda de erhållna kunskaperna för att kontakta dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Information om hur du återkallar finns i denna dataskyddsförklaring under ”Dina rättigheter”.

Rättslig grund för bearbetningen av uppgifter som lämnats vid beställningen är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO. För den beskrivna utvärderingen är den rättsliga grunden ditt lämnade samtycke, artikel 6 avsnitt 1 punkt a DSGVO

För beställningar med vår Easy Order App gäller dataskyddsanvisningar som kan hämtas i appen.

Bokning av utbildningar

Via ditt MyTRUMPF-konto kan du boka utbildningar som erbjuds av TRUMPF. Förutsättning för bokningen är ett aktivt MyTRUMPF-konto. Uppgifterna som lämnas vid bokning av utbildningarna bearbetas för förberedelse och genomförande av utbildningarna samt för att ta kontakt med deltagarna. Under utbildningen erbjuder vi en prestationskontroll. Om du deltar i prestationskontrollen sparas och utvärderas de därvid lämnade uppgifterna. Därefter fastställs ett testresultat med hjälp av dessa data. Testresultatet överlämnas till deltagarens arbetsgivare efter prestationskontrollen.

Vid bokning av utbildningar kan du frivilligt ladda upp ett foto på dig. Om det utifrån fotot går att härleda särskilda kategorier av personrelaterade data (t.ex. glasögonanvändning) så gäller ditt samtycke uttryckligen även för dessa uppgifter.

Om du vid bokningen av en utbildning samtycker till det kommer dina kontaktuppgifter att användas för att informera dig om andra erbjudanden från TRUMPF.

Rättslig grund för bearbetningen av uppgifter som lämnats vid bokningen av utbildningar är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO. Ditt frivilligt uppladdade foto bearbetar vi baserat på ditt samtycke enligt artikel 6 avsnitt 1 punkt a DSGVO samt artikel 9 avsnitt 2 punkt a DSGVO.

Kontakt
Service och kontakt