Lands-/region- och språkval

Dataskyddsförklaring

TRUMPF SE + Co. KG och sina relaterade bolag, nedan kallad TRUMPF-gruppen, gläder sig åt ditt intresse för våra företag, produkter och tjänster.. Skyddet av dina personrelaterade data vid bearbetningen under hela affärsprocessen ligger oss mycket varmt om hjärtat.

TRUMPF SE + Co. KG är det företag som driver TRUMPF-gruppens hela internationella web-presentation med tillhörande web-applikationerna. Denna dataskyddsförklaring gäller för alla webbsidor som drivs av TRUMPF-gruppen samt för övrig bearbetning av personrelaterade data inom TRUMPF-gruppen. De webbsidor som våra externa länkar leder till ingår inte här.

Nedan förklarar vi vilken information som vi registrerar på våra webbsidor under ditt besök och hur denna information används. Dessutom finns det allmän information om hanteringen av personrelaterade data t.ex. inom ramen för ansökningsprocesser, mässor, evenemang samt inom ramen för registrering på våra B2B-portaler eller vid genomförande av marknadsföringsåtgärder.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud och hans/hennes team kan hjälpa dig med alla dina önskemål inom dataskydd.

Skicka ditt önskemål till följande e-postadress: privacy@trumpf.com eller till din lokala kontaktperson

Personrelaterade data

Personelaterade data avser all information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Till dessa uppgifter räknas t.ex. ditt riktiga namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt födelsedagsdatum. Information som inte är direkt länkad till din faktiska identitet – t.ex. favoriserade webbsidor eller antal användare på en sida – är inga personrelaterade data.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information, rättelse, radering eller begränsning av dina personrelaterade data enligt reglerna i lagen. På begäran tillhandahåller vi dessutom dina uppgifter i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format. Om vi använder dina data på grund av ett samtycke från dig (till exempel vid anmälan till vårt nyhetsbrev via e-post) kan du upphäva ditt samtycke när som helst. Efter upphävandet använder vi inte längre dina uppgifter för detta ändamål. Om vi har ett rättmätigt intresse av att bearbeta dina uppgifter kan du ändå kontakta oss med en invändning. Vi kommer i så fall inte längre att fortsätta med bearbetningen av dina uppgifter om det inte finns tvingande skäl att skydda uppgifterna som går över rätten till invändning så att de kan lagras fortsättningsvis eller att bearbetningen supportar rättsliga åtgärder. Om vi bearbetar personrelaterade data för direktmarknadsföring kan du alltid komma in med invändningar mot denna bearbetning utan att ange någon orsak till detta. I så fall kommer vi inte att fortsätta att använda uppgifterna för direktmarknadsföring. Du kan naturligtvis alltid kontakta de ansvariga tillsynsmyndigheterna.

Kompletterande information enligt artikel 13 i DSGVO (den tyska dataskyddslagen) finns nedan.

Radering av uppgifterna

Om dina uppgifter inte längre behövs för de angivna ändamålen inklusive avräkningen raderas dessa. Observera att uppgifterna vid varje radering till att börja med bara spärras och sedan inte raderas slutgiltigt förrän efter en tidsfördröjning för att förhindra raderingar av misstag eller för att förhindra avsiktliga skador. Av tekniska skäl dupliceras data eventuellt i säkerhetskopieringsfiler och speglingar av tjänster. Sådana kopior raderas eventuellt inte heller förrän efter en tekniskt betingad tidsmässig fördröjning.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Om du har samtyckt till att cookies används och läses via våra cookie-inställningar kan dina personuppgifter överföras till tredje land. Nedan hittar du en översikt över de tjänsteleverantörer som används och som är baserade i ett tredje land och på vilken rättslig grund TRUMPF överför dina personuppgifter.

Företag Berörda tredje länder Rättslig grund
Akamai Technologies, Inc. USA EU-US Data Privacy Framework Agreement
Fonticons , Inc USA Samtycke, art. 49.1 a i GDPR
Google LLC USA EU-US Data Privacy Framework Agreement
Hotjar UK Limited Storbritannien Beslut om adekvat skyddsnivå
LinkedIn Corporation USA Standardavtalsklausuler
Meta Platforms, Inc. USA Samtycke, art. 49.1 a i GDPR
Microsoft Corporation USA EU-US Data Privacy Framework Agreement
X Corp. USA Samtycke, art. 49.1 a i GDPR

Detaljer om respektive uppgiftsbehandling finns längre ner i denna integritetspolicy. Om "Samtycke, art. 49.1 a i GDPR" anges som rättslig grund, vill vi påpeka att behandlingen av dina personuppgifter sker i ett tredje land som inte klassificeras som ett säkert tredje land av Europeiska kommissionen. Här finns det en risk att offentliga myndigheter kan få åtkomst till dina uppgifter i kontroll- och övervakningssyfte, mot vilket varken effektiva rättsmedel eller den registrerades rättigheter kan hävdas. Du kan förhindra att dina uppgifter överförs till dessa mottagare via cookie-inställningen.

Användning och överlåtelse av personrelaterade data

De personrelaterade data som du tillhandahåller använder vi enbart för öronmärkta ändamål som teknisk administration av webbplatserna och för att uppfylla dina önskemål och krav, det vill säga i regel för att fullfölja det avtal som vi har slutit med dig eller för att svara på din förfrågan. Vid registreringen på våra B2B-portaler används uppgifterna för att genomföra inloggningen och dessutom enbart för marknadsföringsändamål på det sätt som lagstiftningen tillåter. Du kan när som helst invända mot denna marknadsföringanvändning genom att skicka ett kort meddelande till följande adress: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

En överföring, försäljning eller någon annan överlåtelse av dina personrelaterade data till personer utanför TRUMPF-gruppen görs inte om det inte krävs för att kunna fullfölja avtalet eller för att utföra en tjänst inom ramen för bearbetning av en order om du uttryckligen gått med på det.

Insamling och behandling av personuppgifter

Data samlas in i loggfiler, via sökmotorer och formulär när du använder våra webbplatser. När du besöker våra webbplatser lagrar våra webbservrar permanent anslutningsdata för den begärande datorn, de webbplatser du besöker på vår webbplats, datum och varaktighet för besöket, identifieringsdata för den webbläsare och operativsystemstyp som används och den webbplats från vilken du besöker oss som standard för systemets säkerhet. Ytterligare personuppgifter som ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress samlas inte in om du inte lämnar dessa uppgifter frivilligt, t.ex. som en del av en registrering, en undersökning, en tävling, för att fullgöra ett avtal eller en begäran om information. De lagrade uppgifterna används för att spåra missbruk på webbservern och raderas sedan. Tidpunkten för den senaste inloggningen används också inom ramen för reklamändamål under förutsättning att detta är tillåtet enligt lagen.

Information om användning av cookies

Omfattning av behandlingen av personuppgifter

På olika sidor integrerar och använder vi cookies för att möjliggöra vissa funktioner på vår webbplats och för att integrera externa webbtjänster. De så kallade "cookies" är små textfiler som din webbläsare kan lagra på din åtkomstenhet. Dessa textfiler innehåller en karakteristisk textsträng som unikt identifierar webbläsaren när du återvänder till vår webbplats. Processen att spara en cookie-fil kallas också "att sätta en cookie". Cookies kan sättas både av webbplatsen själv och av externa webbtjänster.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Artikel 6.1 f i GDPR (berättigat intresse) eller artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.1 a i GDPR eller artikel 49.1 a i GDPR (samtycke).

Vilken rättslig grund som gäller framgår av cookie-tabellen som anges senare i denna punkt.

När det gäller cookies som samlas in på grundval av ett berättigat intresse är vårt berättigade intresse i allmänhet att säkerställa att vår webbplats och de tjänster som är integrerade på den fungerar (tekniskt nödvändiga cookies). Dessutom kan cookies öka användarvänligheten och möjliggöra ett mer individuellt tilltal. Det finns också ett berättigat intresse av cookies som tjänar webbplatsens säkerhet och således också dina personuppgifter. När det gäller ovan nämnda cookies har vi gjort en avvägning mellan dina intressen och våra intressen.

Med hjälp av cookie-teknologin kan vi endast analysera och spåra enskilda besökare på webbplatsen om besökaren har samtyckt till att cookien används. Visning av individualiserad reklam är också endast tillåten med ett samtycke.

Syfte med databehandlingen

Cookies används av vår webbplats resp. av de externa webbtjänsterna för att bibehålla den fullständiga funktionaliteten på vår webbplats, förbättra användarvänligheten eller för att fullfölja det ändamål ditt samtycke gäller för. Cookie-teknologin gör det dessutom möjligt för oss att upptäcka enstaka besökare med hjälp av pseudonymer, t.ex. ett individuellt eller slumpmässigt ID, så att vi kan erbjuda mer individuella tjänster. Detaljerad information finns i följande tabell.

Tid för lagringen

De cookies som förtecknas nedan lagras i din webbläsare tills de raderas av dig eller tills lagringstiden har gått ut. När det gäller sessionscookies raderas dessa cookies när sessionen har upphört. Detaljerad information finns i följande tabell:

Beskrivning av cookies

Trumpf.com och MyTrumpf.com

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
_ga www.trumpf.com Denna cookie tilldelar ett ID till en användare så att webbspåraren kan gruppera användarens handlingar under detta ID. Samtycke 2 år Spårning
PHPSESSID www.trumpf.com PHP Session-cookie Berättigat intresse Session Session
language_iso www.trumpf.com Användarens språkpreferenser Samtycke 6 månader Konfiguration
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Sparar användarens cookie-preferenser Berättigat intresse 6 månader Konfiguration
backlink_referrer www.trumpf.com Används för att kunna erbjuda användaren en kvalificerad bakåtlänk till den tidigare besökta sidan. (inkl. sidtitel för den tidigare sidan i teasern) Samtycke Session Konfiguration
fe_typo_user www.trumpf.com Authentication Cookie för TYPO3 Frontend-Login (Application Session Cookie) Berättigat intresse Session Autentisering
RT www.trumpf.com Denna cookie används för att utföra prestandaanalyser via verktyget Akamai mPulse för att utforma och förbättra våra erbjudanden. Samtycke 1 vecka Spårning
TrumpfPrivacySettings www.trumpf.com Sparar användarens cookie-preferenser Berättigat intresse 1 år Konfiguration
Customer Identity Management för Single-Sign-On

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
JSESSIONID identity.trumpf.com Java Session-cookie Berättigat intresse Session Session
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Denna cookie används för att alltid nå den korrekta servern trots Load Balancer. Berättigat intresse 2 minuter Tekniskt nödvändig
lång identity.trumpf.com Användarens språkpreferenser Samtycke 3 dagar Konfiguration
commonAuthId identity.trumpf.com

Nödvändig cookie för identifiering av SSO-sessionen, se docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence

Berättigat intresse Session Autentisering
opbs identity.trumpf.com

Sessionscookie för OpenID Provider (OP Browser state cookie). Nödvändig för Single-Sign-On sessionshantering baserad på OpenID Connect, se medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc

Berättigat intresse Session Autentisering
E-Shop förbrukningsdelar och originaldelar

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
RedirectURL www.shop.trumpf.com Relevant för inloggning, inkluderar retur-URL efter inloggning Samtycke Session Autentisering
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Säkrar shop-sessionen Berättigat intresse Session Säkerhet
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Innehåller B2B-specifik logik för Mitt konto-sidorna. Berättigat intresse Session Session
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Denna cookie sparar vilka sidor du besöker. Detta är nödvändigt för korrekt navigering i webbutiken. Berättigat intresse Session Session
sid www.shop.trumpf.com Med denna cookie sparar vi vilka produkter du har lagt i din kundvagn och om du fortfarande är inloggad när du besöker en annan sida inne i webbutiken. Berättigat intresse Session Session
userid www.shop.trumpf.com Användarcookie      
cc-<BasketBORepository> www.shop.trumpf.com Varukorgscookie      
ab-<ABTestUUID> www.shop.trumpf.com A/B testcookie      
rvdata-<DomainName> www.shop.trumpf.com Senast visade produkter      
CountrySelection www.shop.trumpf.com Resultat av rullgardinsmenyn för landsinställning   Session  
TrumpfPrivacySettings www.shop.trumpf.com Resultat av bekräftelsen för Cookie Consent Layer   31536000s  
DoNotShowAddToWishlistHint www.shop.trumpf.com Motsvarande funktion används inte   2592000s  
Oseon Analytics

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
_ga oseon.my.trumpf.com/ Denna cookie tilldelar ett ID till en session så att webbspåraren kan sammanfatta användarens handlingar under detta ID. Samtycke 2 år Spårning
ai_session oseon.my.trumpf.com/ Denna cookie tilldelar ett ID till en session så att analysverktyget Azure Application Insights kan sammanfatta fel och handlingar i sessionen under detta ID. Samtycke 30 minuter (börjar om vid aktivitet, högst 24 timmar) Spårning
ai_user oseon.my.trumpf.com/ Denna cookie tilldelar ett ID till en användare så att analysverktyget Azure Application Insights kan sammanfatta användarens fel och handlingar under detta ID. Samtycke 1 år Spårning
ApplicationGatewayAffinity oseon.my.trumpf.com/ Denna cookie tilldelar ett ID till förfrågningar så att successiva förfrågningar behandlas av samma serverinstans och uppgifterna är konsekventa. Berättigat intresse Session Tekniskt nödvändig
ApplicationGatewayAffinityCORS oseon.my.trumpf.com/ Denna cookie tilldelar ett ID till förfrågningar så att successiva förfrågningar behandlas av samma serverinstans och uppgifterna är konsekventa. Berättigat intresse Session Tekniskt nödvändig
Docware katalog online

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Java Session-cookie för applikationer för sprängskisser Berättigat intresse Session Session
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Samtycke 2 år Konfiguration
E-Shop stansverktyg och E-Shop originaldelar

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
JSESSIONID .mytrumpf.com Java Session-cookie Berättigat intresse Session Session
saplb_* .mytrumpf.com Autentiserings-cookie för SAP E-Shop Berättigat intresse Session Session
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Denna cookie används för att identifiera besökare (t.ex. om besökaren redan har en aktiv session) och för att beräkna unika besökare. Samtycke 2 år Spårning
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Denna cookie används för att beräkna antalet besök genom att tilldela ett ID till varje ny besökare och unikt tilldela besökaren. Samtycke 2 år Spårning
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Java Session-cookie Berättigat intresse Session Session
E-Shop bockningsverktyg

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
PHPSESSID www.mytrumpf.com PHP Session-cookie Berättigat intresse Session Session
_pk_id.* www.mytrumpf.com Denna cookie används för att identifiera besökare (t.ex. om besökaren redan har en aktiv session) och för att beräkna unika besökare. Samtycke 2 år Spårning
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Denna cookie används för att beräkna antalet besök genom att tilldela ett ID till varje ny besökare och unikt tilldela besökaren. Samtycke 30 minuter Spårning
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Piwik Tracking-cookie Samtycke 6 månader Spårning
Kurskalender

Cookie-namn Server Syfte Rättslig grund Lagringstid Typ
SKSID www.mytrumpf.com Sessionscookie för applikationen för kurskalendrar. Ger möjlighet att tilldela varukorgar. Berättigat intresse 1 dag Session
_pk_id.* www.mytrumpf.com Denna cookie används för att identifiera besökare (t.ex. om besökaren redan har en aktiv session) och för att beräkna unika besökare. Samtycke 2 år Spårning
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Denna cookie används för att beräkna antalet besök genom att tilldela ett ID till varje ny besökare och unikt tilldela besökaren. Samtycke 30 minuter Spårning

Möjlighet till invändning, återkallande av samtycke och radering

Du kan ställa in din webbläsare enligt dina önskemål så att användning av cookies förhindras generellt. Du kan då besluta dig för godkännande av cookies från fall till fall eller godkänna eller avböja dem principiellt. Cookies kan användas för olika ändamål, t.ex. för att identifiera att din åtkomstenhet redan är ansluten till vår webbplats (permanenta cookies) eller för att spara de senast visade erbjudandena (sessionscookies). Om du uttryckligen har gett oss tillstånd att behandla dina personuppgifter kan du återkalla detta samtycke när som helst. Observera att lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket tills det återkallas inte påverkas av detta.

Du kan återkalla dina cookie-inställningar när som helst: Sekretessinställningar

Onlinemöten via Microsoft Teams

Vi använder Microsoft Teams för att genomföra telefon- och/eller videokonferenser, webbkonferenser och virtuella guidningar (tillsammans "onlinemeetings"). Microsoft Teams är en del av Microsoft 365 från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond 98052-6399, USA.

Information om den rättsliga grunden för överföring av dina personuppgifter till tredje land finns i kapitlet "Överföring av personuppgifter till tredje land" under fliken "Allmän information".

Om du bjuds in av TRUMPF till ett onlinemeeting kan följande data behandlas: uppgifter om deltagaren (förnamn, efternamn, e-postadress, profilbild, videobild), onlinemeeting-data (tema, beskrivning) samt ytterligare data som anges av dig via chatfunktionen i Microsoft Teams vid ett onlinemeeting. Vid behov kan chatprotokoll loggas av TRUMPF. I så fall bevaras loggarna tills ändamålet för att upprätta dem har försvunnit.

Omfattningen av TRUMPF:s databearbetning berör på vilka anvisningar du ger.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med onlinemöten är artikel 6.1 b i GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen).

Onlinemettings spelas i regel inte in. Om en inspelning skulle göras i undantagsfall ombeds alla deltagare om samtycke före och i början av inspelningen. Det är bara i så fall en inspelning görs. Om TRUMPF genomför en inspelning av ett onlinemeeting med ditt samtycke raderas inspelningen så snart ändamålet för inspelningen har försvunnit.

Den rättsliga grunden för behandlingen vid en inspelning är ditt samtycke, art. 6.1 a i GDPR.

För ytterligare information om dataskydd, se Microsofts integritetspolicy på https://docs.microsoft.com/sv-se/microsoftteams/teams-privacy.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att analysera och utvärdera användningen av webbsidan statistiskt. De data som samlas in på grund av detta används för att optimera vår webbsida och våra reklamåtgärder.

Google Analytics är en webbanalystjänst som drivs och tillhandahålls av Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; för Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Rättslig grund

Dina uppgifter kommer att behandlas på grundval av ditt samtycke enligt artikel 6.1 lit. a eller artikel 49.1 lit. a i GDPR.

Typ av personuppgifter

Under ditt besök på webbplatsen registreras bl.a. följande uppgifter:

Besökarrelaterade uppgifter

IP-adress (i förkortad form, så att ingen tydlig tilldelning är möjlig); Ursprung (land och stad); Språk; Operativsystem; Enhet (PC, surfplatta eller smartphone); Webbläsare och alla tillägg som används; Upplösning på datorn

Trafikkällor

Ursprungskälla för ditt besök (dvs. via vilken webbplats resp. via vilken reklam du har kommit till oss)

Användarbeteende

Vilka filer laddades ner? Vilka videor tittade besökaren på? Klickade besökaren på reklambanners? Vart gick besökaren? Klickade besökaren på andra sidor på portalen eller lämnade han/hon den helt? Hur länge stannade besökaren?

Måluppfyllelse

Köp av en produkt; Tecknande av abonnemang; Nedladdning av filer

Google behandlar uppgifter om användningen av webbplatsen på vårt uppdrag och åtar sig enligt avtal att vidta åtgärder för att garantera sekretessen för de uppgifter som behandlas. Google behandlar också dessa uppgifter för egna ändamål (t.ex. för profilering eller länkning till Google-konton). De uppgifter om din användning av webbplatsen som samlats in med hjälp av "cookies" överförs normalt till en server som tillhör Google i USA för analys.

Lagringstid

Google Analytics sparar cookies i din webbläsare under två år efter ditt senaste besök. Dessa cookies innehåller ett slumpmässigt genererat användar-ID med vilket du kan kännas igen vid framtida besök på webbplatsen.

De registrerade uppgifterna lagras tillsammans med ett slumpmässigt genererat användar-ID, vilket gör det möjligt att utvärdera pseudonyma användarprofiler. Dessa användarrelaterade uppgifter raderas automatiskt av oss efter 2 år.

Anonymize IP

Denna webbplats använder IP-anonymisering (maskeringsfunktionen "anonymizeIP"). Användarens IP-adress förkortas inom EU:s medlemsstater och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och överförs endast anonymt. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en server som tillhör Google i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Behandlingen av dina uppgifter kan (under en begränsad tid) innebära att dina uppgifter överförs utanför EES, t.ex. till USA. Information om den rättsliga grunden för överföring av dina personuppgifter till tredje land finns i kapitlet "Överföring av personuppgifter till tredje land" under fliken "Allmän information".

Återkallande/invändning

Du kan förhindra denna behandling genom att vidta följande åtgärder:

Det går att ställa in din webbläsare så att inga "cookies" sparas. Detta kan dock leda till att vår webbplats inte är helt funktionsduglig.

Dessutom är det möjligt att förhindra datainsamling genom att använda ett tillägg till Googles webbläsare. Du hittar tilläggsprogrammet här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Som ett alternativ till webbläsartillägget, till exempel om du använder en smartphone och surfplattor, kan du förhindra datainsamling av Google Analytics genom att klicka här. I och med detta sätts en cookie som förhindrar registreringen av uppgifter. Om du besöker vår webbplats med en annan enhet eller webbläsare eller har raderat dina cookies måste du sätta cookien igen.

Dessutom kan du när som helst återkalla din aktivering av Google Analytics i  Sekretessinställningar med verkan för framtiden.

Som ett amerikanskt företag omfattas Google av den så kallade CLOUD Act. Denna gör det möjligt för amerikanska statliga myndigheter att komma åt uppgifter som har sparats av Google.

Mer information om dataskyddet hos Google finns här https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Optimize

Vi använder Google Optimize, en webbanalystjänst som drivs och tillhandahålls av Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; för Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Google Optimize är ytterligare en funktion från Google Analyitcs (se ovan).

Via Google Optimize kan vi optimera vår webbplats med hjälp av ett så kallat A/B-test. En del av webbplatsbesökarna får olika versioner av vår webbplats via Google Optimize. Via den statistiska utvärderingen kan vi upptäcka vilka versioner som vinner gehör hos användarna. I samband med detta överförs användarens IP-adress till Google. Användarens IP-adress överförs förkortad och enbart i anonymiserad form inom EU:s medlemstatater och inom EES-området. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och förkortas där. Information om den rättsliga grunden för överföring av dina personuppgifter till tredje land finns i kapitlet "Överföring av personuppgifter till tredje land" under fliken "Allmän information".

Dina uppgifter kommer att behandlas på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Ytterligare information finns i vår information om Google Analytics.

Google Adwords Remarketing

Vi använder funktionen Adwords Remarketing från Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; för Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Google Remarketing gör det möjligt för oss att endast presentera de produkter som verkligen intresserar dig vid ett besök på webbplatser som hör till Google Display-nätverket (GND). För detta sparas cookies av din webbläsare för att känna igen dig vid ett besök på GND-webbsidor. Med hjälp av en analys av din användning av webbsidorna visas då reklamannonser för de produkter som du redan har tittat på eller som kan vara av intresse för dig.

Behandlingen av dina uppgifter kan (under en begränsad tid) innebära att dina uppgifter överförs utanför EES, t.ex. till USA. Information om den rättsliga grunden för överföring av dina personuppgifter till tredje land finns i kapitlet "Överföring av personuppgifter till tredje land" under fliken "Allmän information".

Om du vill förhindra att cookies sparas för remarketing kan du göra inställningar för personlig reklam här http://www.google.com/settings/ads. Alternativt kan du följa anvisningarna på webbplatsen för NAI – Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion Tracking

Vi använder funktionen Adwords Conversion Tracking från Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; för Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Conversion-Tracking gör det möjligt för oss att följa vad som händer när en användare öppnar vår annons. För att exempelvis identifiera om en produkt köps eller om det görs en anmälan till vårt nyhetsbrev. Genom att klicka på vår Google-annons sparas en cookie på din enhet för att möjliggöra denna funktion. Det skapas då ingen hänvisning till en person.

Behandlingen av dina uppgifter kan (under en begränsad tid) innebära att dina uppgifter överförs utanför EES, t.ex. till USA. Information om den rättsliga grunden för överföring av dina personuppgifter till tredje land finns i kapitlet "Överföring av personuppgifter till tredje land" under fliken "Allmän information". 

För att förhindra att cookies för Conversion-Tracking sparas kan du göra motsvarande inställningar i din webbläsare.

Mer information om Conversion Tracking finns här https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=sv.

Social Media Wall

Vi tillhandahåller en Social Media Wall på vår webbplats. För detta ändamål använder vi ett plugin/widget från Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Wien, Österrike. Så snart detta plugin/widget laddas av din webbläsare överförs din IP-adress, den besökta webbplatsen och annan enhetsspecifik information till Walls.io GmbH.

Integrering av plugins för sociala medier

Via Social Media Wall integreras Social Media-plugins för de sociala nätverken LinkedIn, Instagram, X, Facebook och YouTube. Därmed skickas dina personuppgifter (IP-adress, besökt webbsida och annan enhetsspecifik information till ägaren av de nämnda tjänsterna. Om du är inloggad på det sociala nätverket med ett personligt konto samtidigt som du besöker vår webbsida kan ägaren av detta nätverk koppla de här uppgifterna direkt till dig som person. Behandlingen av dina uppgifter kan (under en begränsad tid) innebära att dina uppgifter överförs utanför EES. Information om den rättsliga grunden för överföring av dina personuppgifter till tredje land finns i kapitlet "Överföring av personuppgifter till tredje land" under fliken "Allmän information".

Vi har ingen inverkan på hur dina uppgifter bearbetas av de sociala nätverkens ägare. Information om hur de respektive sociala nätverken använder dina uppgifter finns på:

LinkedIn, Instagram, X, Facebook, YouTube (klicka på respektive länk).

Rättslig grund

Dina uppgifter kommer att behandlas på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a eller, i tillämpliga fall, artikel 49.1 a i GDPR, såvida inte mottagaren är baserad i ett säkert tredjeland eller är certifierad enligt EU-US Data Privacy Framework Agreement (ramavtalet mellan EU och USA om dataskydd).

Återkallande

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att göra lämpliga inställningar i våra sekretessinställningar.

Website Controlling via WiredMinds

För marknadsföring och optimering används produkter och tjänster från wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/) på denna webbplats. I samband med detta samlas data in, behandlas och lagras, varifrån användarprofiler skapas under en pseudonym. Om det är möjligt och lämpligt anonymiseras användarprofilerna fullständigt. För detta kan cookies användas. Cookies är små textfiler som sparas i besökarens webbläsare och används för att känna igen webbläsaren. De insamlade uppgifterna, som kan innehålla personuppgifter, överförs till wiredminds eller samlas in direkt av wiredminds. wiredminds kan använda information som lämnas av besök på webbplatserna för att skapa anonymiserade användarprofiler. De uppgifter som erhålls på detta sätt kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats utan separat samtycke från den registrerade, och de kommer inte att slås samman med personuppgifter om den person som pseudonymen gäller. Om IP-adresser samlas in anonymiseras dessa omgående efter insamlingen genom att det sista sifferblocket raderas. Du kan när som helst invända mot insamling, behandling och lagring av uppgifter med verkan för framtiden.

Content Delivery Network, mPulse

Vi använder ett "Content Delivery Network" (CDN) som tillhandahålls av Akamai Technologies, Inc. 145 Broadway, Cambridge, Massachusetts, USA. Ett CDN är en tjänst med vars hjälp innehållet i vårt online-erbjudande, i synnerhet stora mediefiler, som bilder eller skript levereras snabbare med hjälp av regionalt fördelade servrar och servrar som är uppkopplade mot Internet.

Dessutom använder vi tjänsten "Web Application Protector" från Akamai. Med hjälp av denna tjänst kontrolleras varje förfrågan för eventuella säkerhetsrisker. därmed skyddar vi vår webbsida mot angrepp utifrån. För att säkerställa detta leds alla dataflöden mellan dig och oss via Akamais server och IT-infrastruktur. Efter egna uppgifter sparar Akamai inga personuppgifter.

Dessutom använder vi ”mPulse” på vår webbsida. På din enhet placeras en cookie som vi kan använda för att mäta och kontrollera vår webbsidas reaktionshastighet. Därmed kan det hända att insamlade data skickas vidare till Akamai.

För att kunna erbjuda uppdateringar för våra produkter i MyTRUMPF för nedladdning använder vi produkten "Download Delivery" från Akamai. Inte heller här kan vi utesluta att Akamai bearbetar dina personuppgifter.

Behandlingen av dina uppgifter kan (under en begränsad tid) innebära att dina uppgifter överförs utanför EES, t.ex. till USA, enligt ovan. Information om den rättsliga grunden för överföring av dina personuppgifter till tredje land finns i kapitlet "Överföring av personuppgifter till tredje land" under fliken "Allmän information".

Mer information finns på https://www.akamai.com/legal/privacy-statement.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter inom ramen för CDN är artikel 6.1 b i GDPR. Rättslig grund för bearbetning av uppgifterna inom ramarna för mPulse baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 a i GDPR. Dataöverföringen till Akamai sker med hjälp av lämpliga garantier som tillhandahåller effektiva rättsmedel och rättigheter till den berörda personen. Detta har vi säkerställt via så kallade EU-standarddataskyddsavtal.

Säkerhet

TRUMPF-koncernen vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust och missbruk. Dina uppgifter sparas i en säker driftmiljö som inte är tillgänglig för allmänheten. I vissa fall krypteras dina personuppgifter vid överföringen med hjälp av den så kallade Transport Layer Security-teknologin (TSL). Detta innebär att kommunikationen vid TSL-skyddade filer mellan din dator och våra servrar görs med hjälp av en erkänd krypteringsmetod om din webbläsare har stöd för TSL. Vi erbjuder dig absolut säkerhet för dina kreditkortsuppgifter genom att vi använder Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments). Dessa uppgifter sparas inte på våra servrar utan behandlas direkt via det aktuella betalningsinstitutet. Om du vill kontakta oss via e-post hänvisar vi dig till att sekretessen för den överförda informationen inte kan garanteras. Innehållet i e-post kan ses av tredje part. Vi rekommenderar därför att du skickar sekretessbelagd information via den vanliga posten.

Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps (en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) för den visuella representationen av våra platser i Google Maps plug-in. Vid användning av Google Maps vidarebefordras uppgifter som är nödvändiga för användningen och andra uppgifter. Behandlingen av dina uppgifter kan (under en begränsad tid) innebära att dina uppgifter överförs utanför EES. Information om den rättsliga grunden för överföring av dina personuppgifter till tredje land finns i kapitlet "Överföring av personuppgifter till tredje land" under fliken "Allmän information".

Detta kan exempelvis vara enhetsrelaterad information, loggdata från servrar inklusive IP-adress eller data från webbläsarens webbminne. Google skriver följande om detta: "Under vissa omständigheter länkar vi personuppgifter från en tjänst till information och personuppgifter från andra Google-tjänster.

Ytterligare information och detaljer finns i dataskyddsvillkoren för Googles tjänster (https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

Font Awesome

På dessa webbplatser används externa skrifter från Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Intoningen av dessa WebFonts sker genom att en server öppnas, i regel en server som tillhör Font Awesome i USA. Genom detta överförs information om vilka av våra webbsidor som du har besökt. Font Awesome lagrar dessutom IP-adressen för den webbläsare som används av besökaren på dessa webbsidor. 

Behandlingen av dina uppgifter kan (under en begränsad tid) innebära att dina uppgifter överförs utanför EES. Information om den rättsliga grunden för överföring av dina personuppgifter till tredje land finns i kapitlet "Överföring av personuppgifter till tredje land" under fliken "Allmän information".

Mer information finns i Font Awesomes integritetspolicy, som du kan läsa här: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Vi analyserar stickprovsmässigt hur besökare rör sig, klickar och sveper på vår webbplats för att förbättra våra sidors uppbyggnad. För detta använder vi tjänsten Hotjar som registrerar en liten del av sessionerna slumpmässigt. Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Behandlingen av dina uppgifter kan (under en begränsad tid) innebära att dina uppgifter överförs utanför EES. Information om den rättsliga grunden för överföring av dina personuppgifter till tredje land finns i kapitlet "Överföring av personuppgifter till tredje land" under fliken "Allmän information".

Informationen används inte av Hotjar eller av oss för identifiering av enskilda användare. Uppgifterna anonymiseras, sparas och raderas efter 365 dagar.

För mer information, se Hotjars integritetspolicy: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

E-postmarknadsföring (e-postutskick)

För att kunna lyssna på dina önskemål och intressen används din e-postadress av olika företag i TRUMPF-gruppen för marknadsföringtilltal. Med TRUMPFs nyhetsbrev och andra e-postutskick informerar vi dig om oss och våra erbjudanden. För att hantera vår e-postmarknadsföring effektivt används dina data internt inom koncernen.

Om du loggar in via vår webbplats säkerställer vi din identitet genom en bekräftelse via e-post med en Double-Opt-In-metod.

Du kan när som helst justera din prenumeration på utskick eller avsluta den med omedelbar verkan utan att ange någon anledning. För att göra detta, klicka på länken "Personlig profil" längst ner i varje utskick eller skicka ett e-postmeddelande till info@se.trumpf.com. I din personliga profil kan du avbeställa abonnemanget fullständigt eller anpassa och komplettera dina lämnade uppgifter. Dessutom går det att bearbeta eller välja bort abonnemanget för de olika intresseområdena.

Vi använder verktyget Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Tyskland) för våra e-postprocesser. Genom aktivering av en tracking-pixel vid öppningen av vårt e-postmeddelande hämtas information som gör det möjligt för oss att göra en utvärdering av användningen (öppning av e-postmeddelande, e-postadress, tidpunkt, IP-adress). Länkarna i våra e-postmeddelanden är utformade så att vi kan spåra om någon har klickat på dem. Med hjälp av denna information kan vi anpassa våra erbjudande ännu bättre till dina intressen.

Produktrådgivare

På vår webbplats använder vi oss av en online-produktrådgivare. Produktrådgivaren gör det möjligt att visa lämpliga och passande produkter, som visas baserat på särskilda frågor som besvarats. Produktrådgivningslösningen erbjuds av excentos Software GmbH, Reiterweg 1, 14469 Potsdam (nedan kallat "excentos").

Om du har gett oss ditt samtycke samlas de valda svarsalternativen, navigeringsaktiviteterna och eventuella köp in för optimeringsändamål. Vi behandlar dessa uppgifter för kundrådgivning och för sammanställning av ett erbjudande.

Produktrådgivaren kan användas utan att ytterligare personuppgifter behöver anges. Först när ett provstycke eller ett erbjudande begärs måste ytterligare personuppgifter lämnas i ett formulär.

Dina uppgifter kommer att behandlas på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

Dessutom lagras svarsalternativ, navigeringsaktiviteter och eventuella köp anonymt i ett webbanalyssystem som drivs av excentos. Utöver detta samlar de nödvändiga infrastrukturtjänsterna (som Cloudflare) in användarnas IP-adress och användningsaktiviteter inom ramen för en motiverad intresseavvägning. Detta görs för att avvärja cyberattacker. Detta är en nödvändig säkerhetsåtgärd för att kunna erbjuda produktrådgivningstjänsterna. Dessa uppgifter lagras endast tillfälligt (upp till 4 timmar) för att kunna identifiera potentiella angreppsmönster. Under denna period är eventuellt en indirekt tidsstämpelbaserad tilldelning till användningsaktiviteterna möjlig. När perioden är slut raderas IP-adresserna inkl. alla loggdata fullständigt av excentos.

Deltagande i tävlingar

Genom att delta i tävlingar samtycker deltagaren uttryckligen till att TRUMPF-koncernen får lagra de uppgifter som krävs för detta ändamål under tävlingsperioden och därefter i syfte att genomföra tävlingen. Deltagarna samtycker vidare till att deras fullständiga namn kommer att publiceras på de deltagande webbplatserna om de vinner. Det finns ingen rättighet till publicering. Dessutom kommer de uppgifter som samlas in under tävlingen endast att användas av TRUMPF-koncernen för produktreklam i den omfattning som lagen tillåter. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Förfrågan med hjälp av kontaktformulär

På olika ställen på våra webbplatser erbjuder vi besökarna möjlighet att skicka förfrågningar till oss om våra produkter under "Kontakt". Genom att klicka på displayknappen "Skicka" samtycker du till insamling, behandling och användning av dina uppgifter. Uppgifterna behandlas för handläggning av din fråga, sparas och används samt används för marknadsföringsändamål vid förfrågningar i ett affärsrelaterat sammanhang (B2B) under förutsättning att detta är tillåtet utan samtycke. Du kan när som helst invända mot denna användning genom att använda de kontaktuppgifter som anges ovan. Efter att din förfrågan har behandlats raderas uppgifterna hos oss.

Friendly Captcha

På vår webbplats använder vi tjänsten Friendly Captcha från Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Tyskland. Friendly Captcha är integrerad i våra kontaktformulär och används för att skilja legitima förfrågningar från människor från automatiserade och kränkande förfrågningar från mjukvara. Syftet med databehandlingen är att minimera kränkande förfrågningar via våra kontaktformulär. När du öppnar vårt kontaktformulär samlas följande personuppgifter in: Information om webbläsaren du använder och operativsystem, ursprung och referens-ID, kryptografisk gåta, version av Friendly Captcha Widget och en tidsmarkering. Dessutom lagrar Friendly Captcha en anonym räknare för dynamiska anpassningar av den kryptografiska uppgiften. IP-adresserna anonymiseras med hjälp av ett hash-värde. Uppgifterna skickas till en Friendly Captcha-server. Servern rapporterar till oss om förfrågan gjordes av en människa eller av en mjukvara och friger kontaktfältet för mänskliga förfrågningar. Art. 6.1 f i GDPR ("berättigat intresse"). Vårt berättigade intresse är att skilja legitima förfrågningar från människor från kränkande förfrågningar som genereras av mjukvara. Efter att din förfrågan har behandlats raderas de insamlade uppgifterna omedelbart, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsperioder. För mer information, se Friendly Captchas integritetspolicy på https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Uppladdning av innehåll om webbplatsen/e-post

På denna webbplats kan du ladda upp ritningar eller låta ladda upp dem via vår försäljningsavdelning. Det uppladdade innehållet raderas när affärsförhållandet upphör. Genom att ladda upp eller överföra till TRUMPF intygar du att du har alla nödvändiga rättigheter för att göra detta.

Anmälan till digitala evenemang

Du har möjlighet att boka digitala evenemang via våra webbplatser. Uppgifterna som lämnas vid bokning av digitala evenemang behandlas för förberedelse och genomförande av evenemangen. De inloggningsuppgifter som du har angett (e-postadress och lösenord som du angett själv) sparar vi för framtida bokningar. Lagringen av lösenordet sker naturligtvis inte som klartext utan som hash-värde. Vi sparar dina uppgifter tills du meddelar oss att du vill att vi ska radera dina uppgifter. Om ingen bokning görs under en längre tid raderar vi uppgifterna automatiskt.

MyTRUMPF

Följande dataskyddsinformation under fliken "MyTRUMPF" gäller även för användningen av vår kundportal MyTRUMPF. De allmänna anvisningarna, särskilt om dina rättigheter, gäller även vid användning av MyTRUMPF.

Registrering för MyTRUMPF

För att kunna använda MyTRUMPF behöver du registrera dig på vår kundportal. Vid registreringen behandlas de uppgifter som du lämnar till oss under registreringsprocessen. Alla uppgifter som krävs för registreringsprocessen är särskilt markerade. Utöver de obligatoriska uppgifterna kan du även lämna ytterligare information frivilligt.

Vi använder dina uppgifter för att aktivera din registrering och för att identifiera dig som kontaktperson hos en kund samt för att visa kundspecifikt innehåll. Vid registreringen tilldelas du som person en av våra kunder. Genom denna tilldelning kan även andra anställda på ditt företag få åtkomst till uppgifter som finns sparade i MyTRUMPF. Undantag till detta är naturligtvis ditt valda lösenord, som sparas som "hash-värde" och inte visas i klartext. För tredje part föreligger dock ingen åtkomstmöjlighet.

Om vi aktiverar funktionen MyTRUMPF användaradmin för ditt företag kan företagets behöriga kundadministratör se uppgifterna som du lämnat under registreringen (se förtydligandet under "MyTRUMPF användaradmin").

Innan kontot aktiveras kontrollerar vi alla affärspartners mot publicerade sanktionslistor. Kontrollen sker genom en tjänsteleverantör som vi har valt ut. I processen kontrolleras det namn som anges i registreringen mot sanktionslistorna. Om vi upptäcker att namnet finns med på en sanktionslista spärras kontot av oss. På grund av regelbundet uppdaterade sanktionslistor görs regelbundna kontroller även efter registreringen. Status för kontrollen sparas av oss. Kontrollen utförs baserat på vårt berättigade intresse, art. 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse föreligger i att säkerställa att TRUMPF inte bedriver affärer med personer som finns med på någon sanktionslista. Du är välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud för att få reda på vilka listor TRUMPF kontrollerar mot i detalj.

I vissa länder representeras TRUMPF av en företrädare. Om så är fallet kommer företrädaren att ha tillgång till de personuppgifter som du har lämnat. Med hjälp av avtalsbestämmelser säkerställer vi att företrädaren behandlar dina uppgifter på ett sätt som överensstämmer med dataskyddet.

I övrigt behandlas dina uppgifter uteslutande för att upprätthålla ditt MyTRUMPF-konto och raderas senast ett år efter att kontot har inaktiverats. Den rättsliga grunden för behandlingen av de markerade uppgifterna är artikel 6.1 b i GDPR. Den rättsliga grunden för att tillhandahålla och behandla dina frivilliga uppgifter är ditt samtycke, art. 6.1 a i GDPR.

Inloggning till MyTRUMPF

Användning av MyTRUMPF kräver inloggning. Inom ramen för inloggningen behandlar vi din e-postadress samt det lösenord som lagras som ett hash-värde för att kunna identifiera dig som kontaktperson hos vår kund. Detta har som syfte att säkerställa att endast auktoriserade användare får åtkomst till vår plattform.

Inom ramen för inloggningsprocessen kontrollerar vi statusen för den utförda sanktionslistekontrollen som vi har sparat i vårt system. Vid detta tillfälle görs ingen kontroll mot sanktionslistorna. Vi läser endast av behörighetsstatusen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter inom ramen för inloggningen är artikel 6.1 b i GDPR. Statusjämförelsen med sanktionslistekontrollerna utförs baserat på vårt berättigade intresse, art. 6.1 f i GDPR.

Lösenordsåterställning

Med hjälp av funktionen för återställning av lösenord kan du återställa ditt lösenord. För detta måste du ange den e-postadress du använde i samband med registreringen. När du har angett e-postadressen får du en länk som du kan använda för att skapa ett nytt lösenord. Lösenordet som du har valt sparas som hash-värde och inte i klartext. För tredje part föreligger dock ingen åtkomstmöjlighet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av din e-postadress är artikel 6.1 b i GDPR.

MyTRUMPF användaradmin

Vi gör det möjligt för kunderna att själv administrera åtkomst till MyTRUMPF med funktionen "MyTRUMPF användaradmin". Vi aktiverar MyTRUMPF användaradmin individuellt efter överenskommelse med våra kunder.

Som MyTRUMPF användaradmin kan andra medarbetare i företaget bjudas in. För detta krävs att deras e-postadresser anges. De inbjudna medarbetarna får därefter ett e-postmeddelande med en länk för aktivering av kontot. Om länken för aktivering av kontot inte används inom 30 dagar raderas kontot som väntar på aktivering automatiskt.  MyTRUMPF användaradmin får åtkomst till personuppgifter för organisationens medlemmar. Användare från andra organisationer har däremot inte åtkomst till personuppgifter.

MyTRUMPF användaradmin är dessutom behörig att aktivera eller avvisa medlemmar i den egna organisationen.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 b i GDPR.

Uppladdning av innehåll

Du kan ladda upp ritningar eller bilder med hjälp av ditt MyTRUMPF-konto. Det uppladdade innehållet kan visas av alla MyTRUMPF-konton i samma organisation. Uppladdat innehåll sparas av TRUMPF tills det raderas av dig eller när affärsförhållandet upphör. Genom uppladdningen intygar du att du har alla nödvändiga rättigheter för att göra detta.

Anmälan av serviceärenden

I vår kundportal MyTRUMPF kan du anmäla serviceärenden gällande dina TRUMPF-produkter. De uppgifter som lämnas i samband med anmälan, samt den efterföljande kommunikation som sker via MyTRUMPF som ett led i ärendehandläggningen, kommer att sparas. Obligatoriska fält är markerade. Omfattningen av de sparade uppgifterna beror på vilken information du lämnar. Dina uppgifter behandlas av TRUMPF för analys och åtgärd av det anmälda serviceärendet. Observera att personuppgifter som lämnats i samband med anmälan av serviceärendet är synliga för andra medarbetare i företaget.

Om ett serviceärende anmäls via TRUMPF serviceapp gäller även motsvarande hänvisningar för TRUMPF serviceapp.

Om lagringen av dina uppgifter inte längre krävs för ovan nämnda syfte, inklusive fakturering, eller på grund av andra lagstadgade riktlinjer kommer de att raderas.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 b i GDPR.

Beställningar i E-Shop

I ditt MyTRUMPF-konto har du åtkomst till TRUMPFs E-Shops. Uppgifter som lämnas vid beställningar i dessa E-Shops används för att genomföra beställningen och sparas därefter enligt de lagstadgade bestämmelserna gällande lagringstid – för skatteändamål, till exempel, i 10 år. Vidare används uppgifterna för kommersiella syften av TRUMPF-koncernen, om detta är tillåtet utan den registrerades samtycke. Denna användning kan du när som helst återkalla genom att använda ovan angivna kontaktinformation.

SAMTYCKE:

TRUMPF analyserar användarens orderprocess för eventuella avbrott av orderprocessen. Dessa uppgifter utvärderas därefter av TRUMPF. TRUMPF kommer att använda de uppgifter som erhållits på detta sätt för att kontakta en användare. Du intygar att du godkänner att TRUMPF utför den den ovan beskrivna analysen och att TRUMPF får använda de erhållna kunskaperna för att kontakta dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Information om hur du återkallar finns i denna integritetspolicy under "Dina rättigheter".

Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som behandlas i samband med beställningen är artikel 6.1 b i GDPR. Den rättsliga grunden för den utvärdering som beskrivs ovan är det samtycke du har gett, art. 6.1 a i GDPR.

För beställningar med vår Easy Order App gäller de dataskyddsanvisningar som kan hämtas i appen.

Bokning av utbildningar

Via ditt MyTRUMPF-konto kan du boka utbildningar som erbjuds av TRUMPF. Förutsättning för bokningen är ett aktivt MyTRUMPF-konto. Uppgifterna som lämnas vid bokning av utbildningarna behandlas för förberedelse och genomförande av utbildningarna samt för att ta kontakt med deltagarna. Under utbildningen erbjuder vi en prestationskontroll. Om du deltar i prestationskontrollen sparas och utvärderas de därvid lämnade uppgifterna. Därefter fastställs ett testresultat med hjälp av dessa data. Testresultatet överlämnas till deltagarens arbetsgivare efter prestationskontrollen.

Vid bokning av utbildningar kan du frivilligt ladda upp ett foto på dig. Om det utifrån fotot går att härleda särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. glasögonanvändning) så gäller ditt samtycke uttryckligen även för dessa uppgifter.

Om du vid bokningen av en utbildning samtycker till det kommer dina kontaktuppgifter att användas för att informera dig om andra erbjudanden från TRUMPF.

Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som behandlas i samband med bokning av utbildningar är artikel 6.1 b i GDPR. Vi behandlar ditt frivilligt uppladdade foto baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit. a i GDPR eller artikel 9.2 lit. a i GDPR.

Kontakt
Service och kontakt