Lands-/region- och språkval
TRUMPF programmerbara fokuseringsoptiker (PFO) för Remote lasersvetsning
TRUMPF programmerbara fokuseringsoptiker (PFO) för Remote lasersvetsning
Bearbetningsoptiker

Programmerbara fokuseringsoptiker

Optikerna för Remote bearbetning.

TRUMPF optiker för fjärrbearbetning

De programmerbara fokuseringsoptikerna i PFO-serien är skanneroptiker för Remote lasersvetsning och -skärning. Med hjälp av två speglar kan laserstrålen positioneras i varje specificerad position i ett bearbetningsfält eller -rum eller styras till valfria foggeometrier. Därmed kan man svetsa dem utan att flytta på arbetsstycket eller fokuseringsoptiken. Det behövs inte heller någon skydds- eller processgas.

Snabb och exakt

De senaste digitalt styrda drivningarna säkerställer snabbhet.

Svetsning ”on-the-fly”

Robot, laser och PFO synkroniseras och positioneras exakt i realtid.

Stort urval

I PFO-portföljen finns en lösning för varje applikation – från låg till hög effekt.

Absolut processäker

Ökad processäkerhet och kvalitet med tillval av intelligenta sensorlösningar.

Intuitiv manövrering

Ställ in lasersvets- och -skärprogram på ett intuitivt, mobilt och snabbt sätt med PFO SmartTeach app.

PFO SmartTeach sparar mycket tid vid inställningsarbetena. Beroende av komponenten kan tiden till och med halveras. PFO SmartTeach kan du hämta gratis i Apples AppStore.
PFO med bildbehandling
PFO med bildbehandling

Komplettera den programmerbara fokuseringsoptiken från TRUMPF med tillval för bildbehandling. PFO kan upptäcka geometrier på arbetsstyckets yta och anpassar laserprocessen efter den individuella bearbetningssituationen.

Skannersvetsad bildörr

Bildörr

De programmerbara fokuseringssystemen (PFO) från TRUMPF är särskilt lämpliga för snabb och tillförlitlig bearbetning av stora arbetsstycken. Kombinationen av robot och programmerbar fokuseringsoptik förenar det bästa från två världar: ett stort arbetsutrymme med hög dynamik och precision samt en lång brännvidd, som tillåter stora arbetsavstånd till arbetsstycket.

Skannersvetsning av en bildörr

Skannersvetsning av en bildörr

Med hjälp av två speglar kan laserstrålen positioneras i varje specificerad position i ett bearbetningsfält eller -rum eller styra laserstrålen längs valfria konturer. Eftersom varken arbetsstycke eller optik behöver flyttas möjliggör den programmerbara fokuseringsoptiken hög produktivitet samtidigt som bearbetningskostnaderna förblir låga och testresultaten är tillförlitliga. Via en speciell styrenhet kan även ”flygande” bearbetning erhållas med en speciell styrenhet.

Skannersvetsad bakre mittpanel på en bilkaross

Bakre mittpanel på en bilkaross

Hög precision och repeternoggrannhet över ett stort arbetsområde – den robotstyrda skannersvetsningen leder till väldiga produktivitetsökningar vid stora arbetsstycken.

Skannersvetsning med den programmerbara fokuseringsoptiken PFO 3D

Skannersvetsning med PFO 3D

Speglarna i den programmerbara fokuseringsoptiken PFO 3D arbetar på ett mycket dynamiskt sätt. Den snabba strålavlänkningen kortar bearbetnings- och positioneringstiden avsevärt.

Laser-plastsvetsning med den programmerbara fokuseringsoptiken PFO 20

Lasersvetsade plastdelar

Med de programmerbara fokuseringsoptikerna från TRUMPF kan du inte bara svetsa arbetsstycken av metall, utan även plaster. Optiken PFO 20 är optimalt konstruerad för laser-plastsvetsning och skapar täta och estetiska svetsfogar.

Lasersvetsat hus för ett batteri

Batterihus

Laserparameter          
Våglängdsområde 930 nm - 1030 nm 2 930 nm - 1085 nm
2 515 nm
515 / 930 nm - 1085 nm 930 nm - 1030 nm 2 1030 nm 2
Effekt till 2000 W (kontinuerlig) till 2000 W (kontinuerlig) till 12000 W (kontinuerlig) till 8000 W (kontinuerlig) till 8000 W (kontinuerlig)
Numerär apertur typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12
Typ laserljuskabel LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D LLK-D, LLK-B LLK-D
Optikkonfiguration 1          
Kollimation 35 / 56 mm 35 / 56 / 80 / 90 / 100 mm 140 mm (TruDisk & TruFiber Multi Mode)
150 / 200 / 300 mm (TruFiber Single Mode)
150 mm 138 mm
Brännvidd 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 mm 90 / 100 / 135 / 160 / 163 / 200 / 254 / 264 / 280 / 330 / 395 / 420 / 560 / 740 mm 255 / 345 / 450 mm (Standard)
160 / 265 / 345 / 450 / 600 mm (HighBrightness)
150 / 200 / 300 mm 255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm
z-slag vid objektbrännvidd - - - - f255: ± 22 mm
f345: ± 40 mm
f450: ± 70 mm
f600: ± 100 mm
f900: ± 220 mm
Fältstorlek (ellips Y x X) vid objektbrännvidd f100: 47 mm x 18 mm
f160: 110 mm x 75 mm
f163: 110 mm x 70 mm
f254: 170 mm x 120 mm
f330: 220 mm x 178 mm
f420: 286 mm x 230 mm
f100: 50 mm x 36 mm
f135: 70 mm x 50 mm
f160: 86 mm x 66 mm
f264: 180 mm x 136 mm (Exempel för TruDisk IR/TruFiber/TruMicro)
- - f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0)
f450: 320 mm x 190 mm (z=0)
f600: 376 mm x 230 mm (z=0)
f900: 525 mm x 340 mm (z=0)
Fältstorlek (ellips Y x X) vid objektbrännvidd för TruDisk/TruMicro - - f255:  184 mm x 112 mm
f345: 250 mm x 150 mm
f450: 320 mm x 190 mm
- -
Fältstorlek (ellips Y x X) vid objektbrännvidd för HighBrightness objektiv - - f160: 80 mm x 57 mm
f265: 104 mm x 102 mm
f345: 208 mm x 152 mm
f450: 306 mm x 208 mm
f600: 388 mm x 257 mm
- -
Fältstorlek (ellips Y x X) vid objektbrännvidd för TruFiber - - f265: 140 mm x 102 mm
f345: 208 mm x 152 mm
f450: 306 mm x 208 mm
f600: 388 mm x 257 mm
- -
Fältstorlek (ellips Y x X) vid objektbrännvidd för TruDisk 515 nm - - f160: 77 mm x 56 mm
f265: 140 mm x 102 mm
f345: 202 mm x 144 mm
f450: 312 mm x 190 mm
- -
Modell          
Mått (B x H x D) 278 mm x 391 mm x 202 mm (Exempelkonfiguration med fc56 och f160) 278 mm x 296 mm x 202 mm (Exempelkonfiguration med fc90 och f264) 336 mm x 340 mm x 227 mm (Exempelkonfiguration med fc140 och f450) 227 mm x 562 mm x 229 mm 412 mm x 266 mm x 366 mm
Vikt 15 kg 15 kg < 35 kg
< 38 kg med OCT-skanner
12,5 kg 35 kg
Kompatibilitet          
Tillgänglig laser TruDiode, TruDisk, TruMicro TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro, TruPulse TruDisk, TruFiber, TruMicro TruDiode, TruDisk TruDisk
Tillgänglig sensorik - VisionLine, CalibrationLine, temperaturreglering för plastsvetsning och härdning VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect, CalibrationLine - VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, OCT foglägesreglering
Tillval          
Tillgängliga tillval Crossjet, kameraövervakning Crossjet, sensorsnittställe, belysning Crossjet, MDE-dysa, rökklocka, kameraövervakning, sensorsnittställe, belysning, skyddsglasövervakning Crossjet, MDE-dysa, skyddsgastillförsel, kameraövervakning, sensorsnittställe, belysning, kassettmodul, skyddsglasövervakning Utförande som I-PFO, Crossjet, MDE-dysa, rökklocka, belysning
Tillgängliga programvarutyper TruTops PFO, PFO Smart Teach app TruTops PFO, PFO Smart Teach app TruTops PFO, PFO Smart Teach app - TruTops I-PFO och TruTops PFO, PFO Smart Teach app
Programmerbar fokuseringsoptik PFO 1D

PFO 1D

Den programmerbara fokuseringsoptiken PFO 1D förenar fördelarna från två världar: robustheten hos TRUMPF:s industribeprövade fasta optiker och skannerfunktionen hos den programmerbara fokuseringsoptiken (PFO). Genom laserstrålens individuellt inställbara 1D-Wobble-rörelse uppnås högsta svetsfogskvalitet såväl vid värmeledningssvetsnings- som djupsvetsningstillämpningar.

Laser: TruDisk
Max. lasereffekt: 8 kW (kontinuerlig)

Programmerbar fokuseringsoptik PFO 14

PFO 14/PFO 20-2

De programmerbara fokuseringsoptikerna PFO 14 och PFO 20-2 är perfekt lämpliga för punktsvetsning eller bansvetsning med höga krav på hastighet. 2D-skannern fungerar enligt pre-objective-scanningsprincipen. Därmed nås alla punkter i skannerns bearbetningsområde med nästan konstant arbetsavstånd, hög dynamik och konstant strålkvalitet. Dessutom har du fördelen av enkelt objektivbyte eftersom kalibreringsdata finns sparat i en minnesenhet på objektivet. Komplexa komponenter kan enkelt sammanfogas med flera svetsfogar.

Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruMicro
Max. lasereffekt: 300 W (TruDiode), 2 000 W (TruDisk, TruFiber, TruMicro)

PFO 33-2

Använd den programmerbara fokuseringsoptiken PFO 33-2 för fjärrsvetsning med höga krav på ompositioneringstiderna. 2D-skannern arbetar enligt pre-objective-scanning-principen. Det innebär: Vid nästan konstant arbetsavstånd nås alla punkter i skannerns bearbetningsområde med hög dynamik och konstant strålkvalitet. Du drar nytta av robust bearbetningsoptik för maximal tillgänglighet och möjligheten att flexibelt anpassa optiken till kraven i din produktionsprocess med hjälp av omfattande kringutrustning, t.ex. bildbehandlingssystemet VisionLine och ett stort antal objektiv.

Laser: TruDisk, TruMicro

Max. lasereffekt: 8 kW (kontinuerlig drift)

PFO 3D-2

Den programmerbara fokuseringsoptiken PFO 3D-2 är en 3D-skanner, som också är baserad på pre-objective-scanning-principen. Därmed kan alla punkter i skannerns bearbetningsområde nås vid variabelt arbetsavstånd med hög dynamik och konstant strålkvalitet. Samtliga NC-program finns sparade lokalt i PFO, vilket möjliggör drift utan PC. 3D-skannern finns som tillval med TRUMPF offline simuleringsprogram TruTops I-PFO, fogspårningen med triangulering SeamLine Remote och kalibreringsverktyget CalibrationLine.


Laser: TruDisk
Max. lasereffekt: 8 kW (kontinuerlig)

Produktbild I-PFO, programmerbar fokuseringsoptik från TRUMPF

Programmerbar fokuseringsoptik I-PFO

Den perfekta programvarulösningen för lasersvetsning av komplexa utmaningar. Programvaran TruTops I-PFO underlättar inställning och anpassning av komplexa uppgifter som måste lösas med industrirobot och PFO 3D svetsoptik.

Produktbild TruTops PFO

TruTops PFO

TruTops PFO är en offline-programvara för 2D- och 3D-programmering av din programmerbara fokuseringsoptik. Du kan definiera valfria geometrier, kanter eller ytor på objekt som skapats i CAD-editor eller från externt laddade objekt som svetsfogar. Samtidigt kan du ta hänsyn till svetsfixturer för att optimera svetsordningen och därmed bearbetningstiden. Programvaran gör det möjligt att programmera olika Wobble-metoder. Du kan använda nätverket för att ansluta TruTops PFO till TruControl.

Produktbild TruTops I-PFO

TruTops I-PFO

För att utnyttja fördelarna med intelligent Remote bearbetning programmerar du I-PFO med TruTops I-PFO. Offline 3D-utvecklingsverktyget fastställer den optimala processen och optimerar banan och hastigheten. Samtidigt kan du ta hänsyn till svetsfixturer för att optimera robotens bana, svetsordningsföljden och därmed bearbetningstiden. Programvaran analyserar dessutom cykeltiden och visar denna virtuellt.

Produktbild Smart Teach-appen

PFO SmartTeach

PFO SmartTeach är en app för din programmerbara fokuseringsoptik i serien PFO. Den gör det enklare att skapa och ställa in lasersvets- och -skärprogram. Kameran som är installerad på optikens C-fäste överför livebilden till appen. Därmed kan inlärningen utföras bekvämt direkt vid komponenten. Om du vill skapa och teacha PFO-geometrier kan du göra detta med intuitiva gester på surfplattan.

Utöver en stor mängd bearbetningsoptik erbjuder TRUMPF även passande maskiner och strålkällor. Tack vare detta hittar du exakt rätt kombination för din tillämpning och dina krav och detta från ett ställe. På området strålkällor har TRUMPF alla industriellt relevanta lasrar. Du kan förlita dig på våra experter och lita på att vi alltid har tar fram den bästa lösningen för din tillverkningsuppgift och ger dig råd helt oberoende av en specifik teknologi.

Komplettera den programmerbara fokuseringsoptiken PFO med många innovativa funktioner.

Integrerat kamerasystem för programmerbar fokuseringsoptik
Kamera-anslutning

Olika kameror kan anslutas direkt till den programmerbara fokuseringsoptiken. Ett digitalt färg-kamerasystem möjliggör till exempel skarp identifiering av konturer och kanter. Programvaran i PFO stödjer hanteringen av kameran på en touchskärm, via digitalt ställbart hårkors och lagring av bilder. Även vid mörka ljusförhållanden säkerställer den koaxiala och därmed riktningsoberoende belysningen för full överblick.

Programmerbar fokuseringsoptik I-PFO

Den intelligenta fokuseringsoptiken PFO (I-PFO) identifierar sin egen position i robotens arbetsrum och bearbetningsställenas läge och orientering. Baserat på information om robotens aktuella förflyttning startar I-PFO automatiskt bearbetningen så snart detta är geometriskt och processtekniskt möjligt. Därmed är fjärrbearbetning ”on-the-fly” möjligt som kraftigt reducerar både robotens positioneringstid och cykeltiden för tillverkningen.

PFO SmartTeach

PFO SmartTeach är en app för din programmerbara fokuseringsoptik i serien PFO. Den gör det enklare att skapa och ställa in lasersvets- och -skärprogram. Kameran som är installerad på optikens C-fäste överför livebilden till appen. Därmed kan inlärningen utföras bekvämt direkt vid komponenten. Om du vill skapa och teacha PFO-geometrier kan du göra detta med intuitiva gester på surfplattan.

Reducering av smuts och stänk med hjälp av crossjet-tillvalet
Crossjet

Crossjet är en tryckluftsström vinkelrätt mot laserstrålen. Den avleder smuts och stänk och förlänger därmed skyddsglasets livslängd. Laserprocessen blir robustare.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Fotnoter
  • Ytterligare optikkonfigurationer möjliga på förfrågan.
  • Ytterligare axellängder möjliga på förfrågan.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Sensorsystem

Som helhetsleverantör erbjuder TRUMPF även processensorer. Genom kontinuerlig processövervakning ökar du kvaliteten och reglerar processen tillförlitligt och exakt.

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Skärning, svetsning, märkning, bearbeta ytor: Med TRUMPF kan du dra nytta av flexibiliteten, mångsidigheten och kostnadseffektiviteten hos verktyget laser.

Bearbetningsoptiker

Tack vare modulsystemet kan bearbetningsoptiken från TRUMPF anpassas efter de olika rumsliga och användningsspecifika förhållandena.

Kontakt
Tjänster
Training courses Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt