You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Fokuseringsoptik | TRUMPF
TRUMPF fokuseringsoptik i BEO-, RFO- och CFO-optikserierna för lasersvetsning och -skärning
TRUMPF fokuseringsoptik i BEO-, RFO- och CFO-optikserierna för lasersvetsning och -skärning
Bearbetningsoptiker

Fokuseringsoptik

Optik som passar din applikation

Optik som passar din applikation

Oavsett om du svetsar, skär, tar bort, värmer upp eller borrar: med robust fokuseringsoptik från TRUMPF blir resultatet av hög kvalitet. Optiken kan användas flexibelt med TRUMPF fastkroppslaser och är optimalt anpassad till lasern. Med de modulära byggsatserna från TRUMPF kan den fasta optiken anpassas efter dina behov.

Tillförlitligt i industrins dagliga arbete

TRUMPFs fokuseringsoptik imponerar med långa livslängder och hög tillförlitlighet.

Modulära byggsatser

Många optioner garanterar optimala lösningar för dina bearbetningsuppgifter.

Enkel integrering

Olika optikmodeller säkerställer anläggningsspecifik anpassning till arbetssituationen och miljön.

Hög fogkvalitet

Den sofistikerade teknologin gör det möjligt att skapa kundspecifika fogar av enastående fogkvalitet.

Användarvänlig

Viktiga arbetsparametrar kan ställas in enkelt och specifikt för applikationen.

Lasersvetsade transmissionskomponenter och kopplingskomponenter

Transmissionskomponenter

Optiken hjälper dig att fokusera laserstrålen exakt på svetsstället. Samtidigt tillförd skyddsgas säkerställer ännu högre kvalitet för svetsresultatet och reducerar därmed det tidskrävande efterarbetet av svetsfogen.

Lasersvetsad dubbelkopplingsenhet

Dubbelkopplingsenhet

TRUMPF bearbetningsoptik levererar bästa prestanda dygnet runt och kvaliteten på svetsresultaten förblir alltid stabil.

Överlappssvetsning mittdifferential

Mittdifferential

På just det området uppvisar TRUMPF fokuseringsoptik sina fördelar och svetsar till exempel en mittdifferential med överlappsfog med enastående kvalitet.

Robotsvetsning med TRUMPF fokuseringsoptik

Robotsvetsning

Med kombinationen av en TRUMPF fokuseringsoptik, till exempel en motordriven fokuseringsoptik, och en robot kan du öka optikens arbetsområde avsevärt och nytttja de fina fokusseringsegenskaperna.

Laserpåsvetsning med TRUMPF fokuseringsoptik

Laserpåsvetsning

Generativ laserpåsvetsning med TRUMPF fokuseringsoptik

TruDisk Pulse, lasersvetsad kontaktering av två Direct Copper Bonds

Kopparsvetsning

Med TRUMPF fokuseringsoptik kan du även bearbeta koppar. Det innebär att du till exempel kan svetsa kontakter på kretskort.

Laserparameter     
Våglängdsområde 1030 nm - 1064 nm 515 / 930 nm - 1064 nm 2 930 nm - 1085 nm 2 515 / 930 nm - 1064 nm 2
Effekt till 150 W (kontinuerlig) till 4000 W (kontinuerlig) till 8000 W (kontinuerlig) till 8000 W (kontinuerlig)
Numerär apertur typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12
Typ laserljuskabel LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A
Optikkonfiguration 1    
Kollimation 90 mm 35 / 80 / 100 mm 35 / 100 / 125 mm 150 / 200 mm
Brännvidd 48 / 60 / 90 / 135 mm 70 / 100 / 140 / 200 / 300 mm 150 / 200 / 250 / 300 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm
Modell     
Mått (B x H x D) 25 mm x 198 mm x 25 mm (Exempelkonfiguration) 166 mm x 313 mm x 62 mm (Exempelkonfiguration med kameraobservation och crossjet) 128 mm x 407 mm x 100 mm (Exempelkonfiguration med kameraobservation och crossjet) 189 mm x 524 mm x 78 mm (Exempelkonfiguration med kameraobservation och crossjet)
Vikt 0,3 kg (Exempelkonfiguration) 2,5 kg (Exempelkonfiguration med kameraobservation och crossjet) 3,5 kg (Exempelkonfiguration med kameraobservation och crossjet) 6 kg (Exempelkonfiguration med kameraobservation och crossjet)
Kompatibilitet     
Tillgänglig laser TruPulse TruDiode, TruDisk, TruPulse TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse TruDiode, TruDisk, TruPulse
Tillgänglig sensorik - - VisionLine, CalibrationLine Power VisionLine, CalibrationLine Power, insvetsningsdjupsensor
Tillval     
Tillgängliga tillval 90°-version, bifokal-modul, kameraövervakning, sensorsnittställe, 15g-utförande 90°-version, Crossjet, skyddsgastillförsel, bifokal-modul, kameraövervakning, sensorsnittställe, belysning, kassettmodul, 15g-utförande 90°-version, Crossjet, MDE-dysa, skyddsgastillförsel, bifokal-modul, kameraövervakning, sensorsnittställe, belysning, kassettmodul 90°-version, Crossjet, MDE-dysa, skyddsgastillförsel, bifokal-modul, sensorsnittställe, belysning, kassettmodul, skyddsglasövervakning, effektmätkassett, pilotlaser, kompensationskassett
Fokuseringsoptik BEO D25

BEO D25

BEO D25 är den minsta optiken i utbudet och är bäst lämpat för lasersvetsningsapplikationer med låg lasereffekt.

Laseraggregat: TruPulse
Lasereffekt: max. 200 W

Fokuseringsoptik BEO D35 för svetsning med fastkroppslaser

BEO D35

Fokuseringsoptiken BEO D35 används för svetsning med pulsad eller kontinuerlig fastkroppslaser upp till kilowattområdet och kan även utrustas med en CCD-kamera.

Laseraggregat: TruDisk, TruPulse, TruFiber, TruDiode
Lasereffekt: max. 4 kW

Bearbetningsoptik BEO D50

BEO D50

Med den nya bearbetningsoptiken BEO D50 har TRUMF utvecklat en robust och kompakt optik som kan användas upp till en effekt på 8 kW. Crossjet-funktionen har optimerats och utökats med nya funktioner som gas-, vattenflödes- och temperaturövervakning.

Laseraggregat: TruDisk, TruPulse, TruFiber, TruDiode
Lasereffekt: max. 8 kW

Fokuseringsoptik BEO D70 med observationskamera, crossjet och perlatordysa

BEO D70

Fokuseringsoptiken BEO D70 visar sin styrka vid lasersvetsning med stora arbetsavstånd och liten fokusdiameter.

Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruPulse
Lasereffekt: 8 kW och högre

TRUMPF fokuseringsoptik CFO för laserapplikationer inom plåtbearbetning

CFO

Med den övervakade fokuseringsoptiken i CFO-serien registreras processrelevanta parametrar som vattentemperatur och skyddsgasflöde under hela bearbetningen. Kompletterat med en skyddsglasövervakning är denna bearbetningsoptik särskilt lämpad för automatiserade processer.

Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruPulse
Lasereffekt: max. 8 kW

Högeffektiv spegeloptik RFO

RFO

Den högeffektiva spegeloptiken RFO är en optik för lägsta termiska förskjutning. Med den är konstanta, reproducerbara applikationsresultat möjliga även vid höga lasereffekter.

Laser: TruDisk
Lasereffekt: 16 kW och högre

BEO ringoptik

Fokuseringsoptiken för simultansvetsning av plaster med ringfokus är optimalt för högproduktiva system. Ringdiametern genereras kundanpassad via en enhet i BEO-modulsystemet. Därvid kan radiella eller axiella svetsfogar uppnås utan att komponenten eller laserstrålen flyttas.

Laseraggregat: TruDiode
Lasereffekt: < 1 kW

Utöver en stor mängd bearbetningsoptik erbjuder TRUMPF även passande maskiner och strålkällor. Tack vare detta hittar du exakt rätt kombination för din tillämpning och dina krav och detta från ett ställe. När det gäller strålkällor har TRUMPF alla lasrar som är relevanta för industriellt bruk. Du kan förlita dig på våra experter och lita på att vi alltid har tar fram den bästa lösningen för din tillverkningsuppgift och ger dig råd helt oberoende av en specifik teknologi.

Med hjälp av det stora utbudet av optioner kan du anpassa fokuseringsoptiken till alla jobb. Dessutom erhåller du specialoptik för laserpåsvetsning med pulvertillförsel eller för linjära laserspots.

Med fast optik som kan kombineras med TruDiode
Programmerbar motordriven fokusering

Tack vare den motordrivna positioneringen av kollimationslinsen kan fokuspunkten bekvämt ställas in i Z-riktningen. Ändringar kan antingen anges direkt med laserstyrningen TruControl eller via en extern maskinstyrning. Därmed kan applikationer där fokalpunkten ofta måste ändras utföras utan extra besvär.

Skyddsglas- och effektmätkassett
CCD-kamera

CCD-kameran övervakar processen vid bearbetningsstället och möjliggör bekväm inställning av laserprocessen. Den är grunden för processövervakningen.

Skyddsglas- och effektmätkassett
Skyddsglas- och effektmätkassett

Under drift och vid byte av skyddsglaset förhindrar tätningen och den inre ventilationen kontaminationer. Själva bytet av skyddsglas utförs snabbt och enkelt utan verktyg. I stället för skyddsglaskassetten kan du mata in en effektmätkassett. Med den kontrollerar du lasereffekten enkelt och bekvämt.

Optionen Crossjet, TRUMPF fokuseringsoptik
Crossjet

Crossjet är en tryckluftsström vinkelrätt mot laserstrålen. Den avleder smuts och stänk och förlänger därmed skyddsglasets livslängd. Optiken blir robustare och laserprocessen tillförlitligare.

Metallånga-effekt-dysan (MDE) stabiliserar svetsprocessen
MED-dysa (metallånga-effekt-dysa)

För att göra din svetsprocess effektivare kan du utöver crossjet lägga till luftflödet från metallångeffektdysan (MDE-dysa). Luftflödet håller facklan av metallånga som bildas vid svetsningen konstant och därmed även energin som förs in i materialet. Det stabiliserar svetsdjupet för en exakt laserbearbetning. Samtidigt reduceras kostnaderna genom längre hållbarhet för skyddsglaset.

Technology-Picture-laser-welding-machines
Skyddsgasdysa

För svetsresultat av hög kvalitet tillförs skyddsgasen via en separat dysa. Det leder till mindre oxidation av svetsfogen. Du väljer mellan olika dysor: perlatordysa, linjärdysa eller dysa med multipla rör.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Fotnoter
  • Ytterligare optikkonfigurationer möjliga på förfrågan.
  • Ytterligare axellängder möjliga på förfrågan.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Service och kontakt