Lands-/region- och språkval
En grupp av elever som samlas på TRUMPF:s campus

Studerande

Är du duktig på teori och vill du genomföra dina idéer praktiskt? Som ett innovativt företag är vi beroende av tillväxt som för med sig nya impulser och har mod att åstadkomma saker ​– även utanför invanda vägar.

Vårt erbjudande ​– lika spännande och individuellt som du själv

Vi söker engagerade, motiverade personligheter som kan inspirera och glädjer sig över teknik och är öppen för utmaningar. Med en praktik, arbete under studierna eller ett examensarbete samlar du praktisk erfarenhet under studietiden ​– i alla våra företagsområden i hela världen. Och det är bara början. En arbetsuppgift under studierna kan lägga grunden för din senare karriär hos TRUMPF. Vi uppskattar nämligen långsiktiga relationer.

Vi kan erbjuda dig detta

En grupp internationella elever på TRUMPF

Med våra runt 70 operativa dotterbolag världen över erbjuder vi dig en internationell arbetsmiljö – inte bara under din utlandspraktik

en elev på TRUMPF med en yrkesman på verkstadsgolvet

Om du beslutar dig för att skaffa praktisk erfarenhet hos TRUMPF garanterar vi dig en brant inlärningskurva: Du drar nytta av expertisen och erfarenhetsskatten hos medarbetarna i ett högteknologiskt företag med lång tradition.

Några elever på TRUMPF som pratar om en maskin

Du blir att vara en fullvärdig medlem i vårt team från dag ett. Medbestämmande och eget ansvar istället för att koka kaffe och kopiera ​– det lovar vi dig!

En grupp elever på TRUMPF som samtalar

Utöver yrkeskunskaper kan du även utöka ditt personliga nätverk hos TRUMPF. Vi främjar aktivt utbyte mellan studerande ​– både under men också utanför arbetstiden.

Kontakt
Service och kontakt