You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Mikrobearbetning | TRUMPF
Microprocessing med TRUMPF-produkter

Mikrobearbetning

Strukturering och ablation med fastkroppslaser har varit nästan okända begrepp under lång tid. Först sedan nyckelordet mikrobearbetning är på allas läppar har metoden hamnat i centrum för allas intresse. För vid laserstrukturering och laserablation bearbetas arbetsstycken med små och mycket små dimensioner.

Strukturering och ablation är liknande processer: Korta laserpulser med mycket hög pulseffekt alstrar så hög energitäthet att materialet oftast förångas direkt (sublimering). Det genereras väldigt lite smält material. Varje laserpuls skapar en liten fördjupning. Den mäter normalt ett tiotal mikrometer i diameter och endast några få mikrometer på djupet.

Mikrobearbetning inom solcellsbranschen

Strukturering

Strukturering innebär att skapa regelbundna geometrier i en detaljs ytskikt med målet att förändra ytans tekniska egenskaper på ett specifikt sätt. Det enstaka elementet i en sådan struktur är ofta bara några mikrometer stort.

Lackborttagning med lasrar i TruMicro Serie 7000

Laserablation

Ablation används mest inom verktygs- och formtillverkning samt inom elektronik och halvledartekniken. Lasern genererar till exempel tredimensionella, detaljrika fördjupningar. Vid formsprutning avbildas dessa sen i plastdetaljen. Laser kan dock även selektivt avlägsna tunna skikt, t. ex . vid trimning av motstånd eller för märkning.

Laserborrning av ett kretskort med en laser i TruMicro Serie 5000.

Borrning

Skillnad mellan slagborrning, trepaner- och helixborrning: Vid perkussionsborrning står laserns fokus still. När ett starthål borras genom flera laserpulser och om laserns fokus sedan flyttas cirkelformigt i hålet för att utöka detta talar man om trepanering. Vid helixborrning arbetar sig flera laserpulser cirkelformigt – som i en spiraltrappa – neråt i materialet.

Specifika tillämpningar

Dessa teman kan kanske också intressera dig