Lands-/region- och språkval
Socialt och samhälle

Socialt engagemang

Socialt engagemang är en angelägenhet som är mycket viktig för oss. Därför engagerar vi oss i olika välgörenhetsprojekt.

Ved betyder socialt engagemang för oss?

Socialt engagemang är ett viktigt stöd i samhället. Därför stödjer vi sociala organisationer och välgörenhetsorganisationer och står för samhälleliga värden samt lika möjligheter.

Vi hjälper sociala inrättningar och institutioner.

Med hjälp av våra sociala samarbeten stödjer vi socialt missgynnade personers deltagande i samhällslivet och ett förändrat perspektiv bland vår personal.

Vi stärker samhälleliga värden.

Vi sysselsätter flyktingar, skapar integrerade arbetsplatser för personer med funktionshinder och vidareutvecklar våra medarbetares sociala kompetenser. 

Dessa sociala projekt stödjer vi

Vårt engagemang för sociala projekt orienterar sig efter de aktuella samhälleliga kraven i de regioner där vi är aktiva. Det är viktigt för oss att ge framför allt personer med funktionshinder och flyktingar ett perspektiv på arbetsmarknaden. Dessutom skapar vi det nödvändiga utrymme våra medarbetare som de behöver för sitt personliga sociala engagemang.

TRUMPF-lärlingar står på en trappa, gruppbild

JOBLINGE – Integrationshjälp för unga flyktingar

Sedan 2017 främjar TRUMPF i samarbete med initiativet JOBLINGE integration av unga flyktingar. Under rubriken “JOBLINGE meets TRUMPF – together for diversity“ erbjuder företaget en treårig praktisk utbildning. Inom ramen för olika moduler lär ungdomarna känna TRUMPF och får information om sådant som är bra att känna till om arbetskulturen i Tyskland. Dessutom får ungdomarna en utbildning i jobbansökan. Många medarbetare bidrar till projektet genom att genomföra enskilda moduler.

Arbete för personer med funktionshinder – Gammal IT-hårdvara säkrar arbetsplatser

Social och ekologisk hållbarhet är viktigt för oss. Det allmännyttiga IT-företaget Arbeit für Menschen mit Behinderung (AfB) förenar dessa två. Därför skänker TRUMPF regelbundet hårdvara som inte längre behövs till den allmännyttiga organisationen. Med hjälp av den skänkta hårdvaran reducerar man inte bara emissioner och sparar på resurser utan det skapas även arbetsplatser för personer med funktionshinder. Enbart gåvorna från TRUMPF gjorde att vi säkrade tre arbetsplatser för personer med funktionshinder föregående år. 

Behindertenzentrum Stuttgart e.V. – skapa företagsintegrerade arbetsplatser

Sedan många år samarbetar vi med Behindertenzentrum Stuttgart e.V (Bhz). Vårt mål: Att bidra till att personer med funktionshinder kan delta i samhällslivet. Vi erbjuder exempelvis företagsintegrerade och av Bhz övervakade arbetsplatser i vår produktion.

Förfrågan om hjälp

TRUMPF stödjer utvalda projekt även finansiellt. Skicka oss en förfrågan om stöd om era planer passar till våra fokusteman. 

Ta reda på mer

Detta kan också vara intressant för dig

TRUMPF-medarbetare med dotter
Utbildning och forskning

Som högteknologiskt företag lever TRUMPF av nya impulser. Katalysator för detta: Utbildning och forskning. Upptäck med vilka projekt och initiativ vi förbereder vår bransch bra för framtiden. 

TRUMPF-medarbetare samtalar framför en tavla
Konst och kultur

Med vårt konst och kulturengagemang för vi människor närmare varandra och skapar en inspirerande arbetsmiljö. Ta reda på mer om de olika kulturella erbjudanden som vi stödjer.

en grupp TRUMPF-medarbetare samtalar
Employees

Våra medarbetare är den viktigaste stöttepelaren för vårt företags framgång. Vi visar dig hur vi skapar en arbetsmiljö där våra medarbetare arbetar gärna och säkert, och kan fortsätta utvecklas.

Kontakt
Företagsansvar
Till ansökan om stöd
Nerladdningar
Service och kontakt