Lands-/region- och språkval
A group of TRUMPF employees are having a meeting

Världen är vår marknad

TRUMPF är med mer än 70 dotterbolag i runt 30 länder ett företag som agerar över hela världen. Olika platser och olika kulturer gör det internationella samarbetet till en viktig framgångsfaktor.

Internationellt samarbete

Samarbete mellan alla platser där vi finns är en verklighet som vi lever i. Dotterbolag samarbetar över nationella gränser inom väldigt många olika områden och påverkar på detta sätt den globala företagsstrategin hos TRUMPF. Utvecklarteam arbetar med en produkt utspridda över hela världen. Projektgrupper och funktionsområden samarbetar över lands- och regiongränser. Våra maskiner tillverkas och monteras i ett världsomspännande produktionssamarbete. Kort sagt: Vi lever med och främjar den interna globaliseringen.

En TRUMPF-medarbetare lämnar en byggnad

För att det platsövergripande samarbetet ska bli framgångsrikt är de internationella kontakterna mellan våra medarbetare och företagsledningar avgörande. För detta utbyte erbjuder vi olika möjligheter:

  • Detta börjar med våra framtida talanger inom ramen för instegsprogram eller praktik.
  • Fleråriga utlandstjänstgöring eller internationella, tidsbegränsade projektinsatser för våra medarbetare ser vi som en möjlighet till förändring.
  • Vi stöttar dessutom internationella och landsövergripande tillsättningar av anställningar.

Detta kan också vara intressant för dig

TRUMPF-anställda går upp för trappor
Utvecklingsmöjligheter

Ett innovativt företag lever av modiga idéer. Därför hjälper vi våra medarbetare att stärka deras egeninitiativ, styrkor och kunskaper.

Fem bra anledningar att välja TRUMPF

Som ett familjeföretag med verksamhet över hela världen erbjuder vi säkra arbetsplatser med möjlighet till individuell utveckling i en enastående företagskultur.

TRUMPF-anställda sitter i rad och skrattar
Mångfald

Mångkulturellt, inkluderande, samma möjligheter: det är vår övertygelse att vårt företag blir bättre när olika människor arbetar inom företaget

Kontakt
Service och kontakt