Lands-/region- och språkval
Teknikbild forskningslasrar

Forskningslasrar

Vetenskapliga experiment kräver ofta unika lasersystem med den senaste prestandan. Kraven på dessa ljuskällor kan vara större än vad den teknisk standarden medger. TRUMPF har en enastående teknologiportfölj för att på bästa sätt kunna uppfylla forskningsvärldens behov på bästa sätt. Utöver de klassiska laserfamiljerna för materialbearbetning har TRUMPF flera dotterbolag som utvecklar och tillverkar kundspecifika lasersystem speciellt för tillämpningar inom forskningen. Portföljen sträcker sig från lågeffektskällor med kontinuerlig drift till femtosekundslasrar med högsta intensitet.

Pikosekunds- och femtosekundslaser med de högsta effekterna och energin

TRUMPF Scientific Lasers

TRUMPF Scientific Lasers erbjuder kunderna världen över de effektstarkaste regenerativa förstärkarna – Dira Serien. Vår portfölj omfattar skräddarsydda pikosekunds- och femtosekundslasrar med pulsenergier på över 200 mJ vid kHz repetitionsfrekvenser för många enastående tillämpningar inom forskning och industri. Alla lasrar i Dira-serien är baserade på TRUMPFs industriella skivlaserteknologi. I vårt utbud finns dessutom optiska parametriska förstärkare, moduler för femtosekunders synkroniseringsverktyg samt optiska komponenter.

AMPHOS Laser

AMPHOS utvecklar och tillverkar högprestanda ultra kortpulslaser för tillämpningar inom forskning och industri. Baserat på InnoSlab förstärkarteknologi tillverkas lasersystem med uteffekter på upp till 1 000 W, pulsenergi på 10 mJ, pulslängd < 1 ps. De finns i våglängder från UV till IR. Tillämpningarna finns inom grundforskning (t.ex. OPCPA, attosekundsfysik, free-electron-lasrar) samt inom materialbearbetning. Det höga tillverkningsdjupet hos Seedlaser – via förstärkare till systemteknik – möjliggör kundspecifika lösningar.

Access Laser

Access Laser tillverkar kundspecifika infraröda ljuskällor med lång våglängd och hög prestanda för att erbjuda forskare och OEM, som sysslar med nästa generation av precisionsmätningar, -registreringar och -tillverkning, ett enastående mervärde. Våra våglängdsvalbara lasrar möjliggör automatisk provtagning inom branscher som biomedicinsk diagnos och kemisk identifiering med LiDAR. I kombination med branschledande effektstabilitet möjliggör vi genombrott vid tillämpningar som tillverkning av metamaterial för GaN-halvledare, grafer och nästa generation av underhållningselektronik genom ultraviolett fotolitografi.


Dessa teman kan kanske också intressera dig

huvudkontorsbyggnaden för TRUMPF i Ditzingen, Tyskland
Företagsprofil

Vår företagsprofil ger kortfattad information om fakta och siffror, samt en film om TRUMPF-koncernen.

TRUMPF inom forskningen
Vetenskap

Från grundforskning till applikationsutveckling – TRUMPF är partner för forskning inom områdena laser, plåtbearbetningsmaskiner och kraftelektronik.

Ultrakort pulserad laser

Skärning, borrning, ablation och strukturering: Med ultrakort pulserad laser från TRUMPF får du ett välbeprövat verktyg för mikrobearbetning.

Kontakt
Service och kontakt