Lands-/region- och språkval
Chips tillverkat med TRUMPF Laser Amplifier

Framställning av EUV-strålning med CO2-högeffektslasersystem och tenn

Oavsett om det är mobila terminaler, autonom körning eller artificiell intelligens – genom miniatyriseringen och automatiseringen i vår digitala värld ökar ständigt behovet av datorprestanda. Följden: Allt fler transistorer måste få plats på halvledarna inuti chipseten. Det är inte något nytt fenomen, redan en av Intels grundare visste att antalet transistorer i en integrerad kopplingskrets fördubblas var 18:e månad. Detta har fått namnet ”Moore's Law” och gäller än idag. Densiteter på upp till 100 miljoner transistorer på en kvadratmillimeter har redan uppnåtts. Storleken på halvledarstrukturerna närmar sig atomdimensionerna. Vid tillverkningen av de här chipsen har högeffektslaserförstärkare från TRUMPF en central roll: Med dess hjälp skapas en lysande plasma som levererar den extrema ultravioletta strålningen (EUV) för exponering av substratet. I nära samarbete med världens största tillverkare av litografisystem ASML samt optiktillverkaren Zeiss utvecklade TRUMPF ett unikt CO2-lasersystem som kan bearbeta mer än 100 wafer per timme.

nanometer

... är våglängden hos det alstrade extrem-ultravioletta (EUV) ljuset som möjliggör tillverkning av strukturer som har en storlek som är mindre än tio nanometer.

tenndroppar per sekund

... träffar TRUMPF Laser Amplifier, för att alstra EUV-ljus för exponering av substratet.

transistorer per kvadratmillimeter

... och mer ryms på ett enda mikrochip tack vare EUV-litografi – nästan otänkbart.

Från tenndroppar till wafer-exponering: Metoden EUV-litografi

Moderna datorchips är som regel strukturerad i storleksordningen nanometer och kan endast tillverkas genom komplexa exponeringsprocesser med hjälp av lasrar. Här når den konventionella metoden med UV-laserstrålning från excimer-lasrar i allt högre grad sina gränser. Strukturer med mindre än 10 nm kan inte längre produceras med de hittills använda metoderna. Dessa detaljrika strukturer måste exponeras med ännu kortare våglängd – strålning i det extremt ultravioletta området (EUV).

Processen för EUV-litografi med lasrar från TRUMPF

EUV-litografins stora utmaning är att skapa strålning med den optimala våglängden på 13,5 nanometer. Lösningen: En lysande plasma, som skapats med laserstrålning, och som levererar denna extremt kortvågiga strålning. Men hur produceras plasman? En generator låter tenndroppar falla in i en vakuumkammare (3), där träffar en pulsad högeffektslaser (1) från TRUMPF tenndropparna som rusar förbi (2) – 50 000 gånger per sekund. Tennatomerna joniseras och det bildas en intensiv plasma. En kollektorspegel fångar den från plasman i alla riktningar utsända EUV-strålningen, samlar ihop den och överlämnar den i slutändan till litografisystemet (4) för exponering av wafern (5).

TRUMPF Laser-Amplifier för EUV-litografi

Laserpulsen för plasmastrålningen levereras av ett pulserbart CO2-lasersystem som utvecklats av TRUMPF – TRUMPF Laser Amplifier. Högeffektslasersystemet baseras på teknologin för CO2-cw-laser i effektområdet över tio kilowatt. Det förstärker en CO2-laserpuls på bara några watts medeleffekt i fem förstärkarsteg mer än 10 000 gånger till flera tiotals kilowatts medel-pulseffekt. Pulstoppeffekten uppgår därmed till flera megawatt. Med laserljusframställning, -förstärkning samt strålgången fram till tenndropparna initierar TRUMPF-komponenterna litografiprocessen. Mycket korta introduktionsintervaller för serieprodukten och implementering av specifika kundönskemål utgör, utöver den tekniska komplexiteten som ständigt leder till unika och nya lösningar, ett spännande fält för utvecklare, servicetekniker och produktionsmedarbetare.

Totalsystem för EUV-litografi ASML

I nära samarbete med kända partner har TRUMPF utvecklat ett internationellt enastående CO2-lasersystem: Världens största tillverkare av litografissystem ASML fungerar som systemintegratör och levererar komponenterna för droppalstringen och skannern, EUV-optiken kommer från Zeiss. Anläggningarna kan bearbeta mer än 100 wafer per timme – vilket är tillräckligt för serieproduktion. Därmed är EUV-litografi inte bara en teknisk, utan även en fullständig kommersiell succé, för chiptillverkare världen över.

Detta kan också vara intressant för dig

Artikelsamling för EUV-litografi
I mediernas spegel: EUV-litografi

Ta reda på mer om temat EUV-litografi i våra höjdpunktsartiklar i fackpressen och den publika pressen.

CO2-laser

Extremt tillförlitlig, även vid mer robusta arbetsuppgifter – TruFlow CO2-laser från TRUMPF skär och svetsar i fabrikshallar världen över.

Visuell elektronik
Elektronik

Från laserbearbetning till kristallodling: TRUMPF levererar grundteknologin för tillverkning av effektiva halvledare till elektronikbranschen.

Kontakt
Service och kontakt