Lands-/region- och språkval
Bildbehandling för märkning
Bildbehandling för märkning
Sensorik

Bildbehandling för märkning

Markera säkert på rätt ställe

UDI-märkning
UDI-märkning
Sensorik

Bildbehandling för märkning

UDI-markering görs enkelt – vår bildbehandling för märklaser stöder dig i alla faser av hela UDI-processen.

Säker översikt med VisionLine

Med bildbehandlingen VisionLine anger TRUMPF kriterier för objektidentifiering, avståndsmätning, användarvänlighet och processäkerhet. VisionLine identifierar komponentens position automatiskt, vidarebefordrar informationen till styrningen och ser till att svetsfogen alltid hamnar rätt. Inte heller kanter och mer komplexa komponenter utgör något hinder.

Processäker

Dra nytta av en optimal märkningsprocess genom den automatiska komponent- och lageravkänningen samt autofokusfunktionen.

Förberedd för varje uppgift

VisionLines modulära uppbyggnad går att anpassa exakt till din uppgift med sina individuella funktioner.

Högt integrade lösningar från ett ställe.

Dra nytta av TRUMPF som totalleverantör – från märklaser till processensorer och rådgivning om dessa ämnen.

Enkelt att göra det själv

Det fördefinierade biblioteket av kännetecken gör det enkelt för installatören att skapa bildbearbetningsuppgifter.

UDI TRUMPF märkningssystem
TruMark kompletta lösningar för UDI-markering för medicinteknik

Komplett lösning från från TRUMPF för marknaden för medicinsk märkningslaser erbjuder en omfattande funktionsstandard som avbildar den fullständiga processen vid UDI-markering via bildbehandling, databasanslutning eller datainläsning via externa enheter som en handskanner. De modulära mjukvarumodulerna erbjuder extra förenklingar som kan skräddarsys efter särskilda kundönskemål.

Bildbehandlingen VisionLine stöttar med optionerna Detect, Model, Code och OCR längs med UDI-märkningsprocessen.

UDI-märkning

UDI-märkning inom medicinteknik

VisionLine möjliggör automatisk eller manuell positionering av märkningsinnehållet som exempelvis för en UDI-konform märkning, inklusive dokumentation.

Märkning av text och kod med hjälp av bildebehandlingen VisionLine Mark.

Märkning av text och kod

Bildbehandlingen VisionLine hittar den rätta positionen före märkningsprocessen och kontrollerar efter märkningen om innehållet och kvaliteten motsvarar förinställningarna.

Positionsavkänning och innehållskontroll med VisionLine

Bildbehandlingen VisionLine hittar, identifierar och lär sig automatiskt komponentpositionen och kan läsa och analysera innehåll som datamatriskoder.

TRUMPF GmbH * Co. KG

Kvalitetskontroller via VisionLine

VisionLine erbjuder en autofokusfunktion av lasern och separat inställning av kamerans och laserns fokalpunkter och möjliggör därmed laserbearbetning och kvalitetskontroll i flera nivåer.

Avläsning på flera bearbetningsnivåer

Streckkoder, datamatriskoder och texter kan läsas av efter lasermärkningen, deras kvalitet kan bedömas och de erhållna resultaten kan dokumenteras tillförlitligt.

Bearbetning av stora komponenter

VisionLine kan bestämma mellanrummet till arbetsstycket exakt. Med funktionen stitching – uppradning av intilliggande bilder – har du dessutom bästa tänkbara uppsikt över stora komponenter med hög upplösning.

Bildbehandling VisionLine Adjust

VisionLine Adjust

Den automatiska fokalpunktsinställningen ställer automatiskt in korrekt avstånd till arbetsstycket. På detta sätt sparar du tid vid inställningen – det räcker med ett enkelt knapptryck.

Upptäck egenheter med VisionLine Detect

VisionLine Detect

Kantidentifieringen erbjuder möjligheten att enkelt identifiera egenskaper på arbetsstycket för att integrera lägeskorrigering i produktionsprocessen. Man kan välja lämpliga karakteristiska egenskaper (t.ex. klackar, cirklar, linjer eller skärningspunkter) för många användningsfall i ett mallbibliotek.

VisionLine Model

Bildbehandlingen erbjuder identifiering av inlärda geometriska egenskaper för lägeskorrigering på arbetsstycket. Bildbehandlingsprogram kan på ett enkelt sätt integreras i produktionsprocessen. Tillräcklig belysning kan ombesörjas genom belysningslisterna som finns som tillval så att funktionen även säkerställs under tuffa industriella förhållanden.

Bildbehandling VisionLine Trace

VisionLine Code

Med återläsningen av de markerade 1D- eller 2D-koderna säkerställer du att innehållet är korrekt och läsligt. Utöver läsningen av en kod kan även dess kvalitet kontrolleras.

VisionLine OCR

VisionLine OCR erbjuder en teckenigenkänning (OCR – Optical Character Recognition) och analys av system- och maskinfonter.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Försäljning Laserteknik
E-post
Tjänster
Training courses Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Service och kontakt