Lands-/region- och språkval
Temperaturreglering
Temperaturreglering
Sensorik

Temperaturreglering

Lita på processen med TRUMPF processensorer

Alltid rätt temperatur

TRUMPF temperaturreglering registrerar värmestrålningens intensitet på komponentens yta och reglerar lasereffekten efter den inställda börtemperaturen. Vid svetsning av plast med laser och vid ytskiktshärdning med laser säkerställer den konstanta resultat även om komponentens geometri är komplex. Vid användning tillsammans med en skanner är temperaturregulatorn direkt integrerad i PFO:s elektronik. Även pyrometern sitter direkt vid optiken – det krävs inte några externa enheter. En kompakt kontrollbox ingår i leveransen av optikenheten.

Helt rätt kvalitet

Tack vare inställbar börtemperatur och gränsvärdesparametrar uppnås en optimal kvalitet.

Perfekt integrerad

Direkt koppling av pyrometrarna till optiken och parametrering via TruControl.

Fullständig transparens

Garanterad spårbarhet med lagrade temperaturdata.

En översikt över trenden

Med trendindikatorn detekterar du långsamma processförändringar tidigt.

Lasersvetsad kontaktlist för bensinstyrenheter

Svetsning av plast med laser i en högdynamisk process.

Med TRUMPF temperaturreglering svetsar du plasthus eller kontakter till elektroniska styrenheter, sensorer och aktuatorer med hög kvalitet och täta fogar. Orenheter och högre glasfiberinnehåll i den lasertransparenta övre delen upptäcks snabbt genom det avvikande temperaturbeteendet.

Svetsning av plast med TRUMPF laser

Svetsning av plast med laser med konturmetoden

Vid kontursvetsning roteras komponenten under den fast inställda laserstrålen. Temperaturregleringen säkerställer en jämn hög värmetillförsel längs hela fogen.

Ytskiktshärdning med TRUMPF laser

Ytskiktshärdning med laser

Temperaturregleringen för ytskiktshärdning med laser reglerar lasereffekten med lokal upplösning. Därmed förhindras värmeackumulering vid komponentens kanter, hål eller hörn.

Temperaturreglering för plastsvetsning
Temperaturreglering för ytskiktshärdning med laser
Konfiguration    
Tillgänglig laser TruDiode 151, TruDiode 301, ytterligare på förfrågan TruDisk upp till 6 kW
Tillgängliga brännvidder 200 / 250 mm (BEO D50)
200 / 280 mm fler på förfrågan (PFO 20-2 postobjektiv)
560 mm fler på förfrågan (PFO 20-2 postobjektiv)
Tillgängliga kollimeringsbrännvidder 35 mm (BEO D50)
34,5 / 56 / 80 mm (PFO 20-2 postobjektiv)
80 mm (PFO 20-2 postobjektiv)
Parameter    
Mätområde pyrometer 180 °C - 520 °C (vid emissionsfaktor ε = 1) 650 °C - 1600 °C
Mäthastighet pyrometer 2 kHz (500 µs) 4 kHz (250 µs)
Takthastighet temperaturreglering 12,5 kHz (80 µs) 12,5 kHz (80 µs)
Typ. noggrannhet 3 % vid 250 °C (förutsätter årlig kalibrering) 2 % vid 1000 °C (förutsätter årlig kalibrering)
Temperaturreglering för svetsning av plast med laser

Temperaturreglering för svetsning av plast med laser

TRUMPF temperaturreglering för lasertransmissionssvetsning av plaster mäter temperaturen i fogzonen med en pyrometer. Systemet registrera värmestrålningens intensitet i det angivna våglängdsområdet och reglerar lasereffekten
efter börtemperaturen. Vanliga användningsområden är högdynamisk svetsning av slutna konturer med skanneroptik samt kontursvetsning av runda delar med fast optik.

Temperaturreglering för ytskiktshärdning med laser

Temperaturreglering för ytskiktshärdning med laser

Vid ytskiktshärdning med laser mäter pyrometern
yttemperaturen under härdningsprocessen och
reglerar lasereffekten med lokal upplösning. Därmed förhindras värmeackumulering
vid komponentens kanter, hål eller hörn och man uppnår
jämnt härdningsdjup vid definierad härdningsgrad Genom att
använda skanneroptik kan man härda
olika geometrier. Med den oscillerande laserstrålen
kan man även skapa varierande spårbredder.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF Teknisk Service produktförbättringar Keyvisual
Product Enhancements

Har du redan en TRUMPF laser eller lasersystem och vill övervaka och styra processerna bättre? Våra experter inom Product Enhancements hjälper dig vidare.

Bearbetningsoptiker

Tack vare modulsystemet kan bearbetningsoptiken från TRUMPF anpassas efter de olika rumsliga och användningsspecifika förhållandena.

Teknologibild för TRUMPF skivlaser
Laser

Skärning, svetsning, märkning, bearbeta ytor: Med TRUMPF kan du dra nytta av flexibiliteten, mångsidigheten och kostnadseffektiviteten hos verktyget laser.

Kontakt
Tjänster
Utbildning Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Service och kontakt