Lands-/region- och språkval
Sensorik bildbehandling för skär- och svetstillämpningar
Sensorik bildbehandling för skär- och svetstillämpningar
Sensorik

Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar

Du kan lita på TRUMPF processensorer för din process.

Med TRUMPF processensorer tar du inga risker!

Med TRUMPFs bildbehandling VisionLine undviker du felaktiga delar. Den kamerabaserade bildbehandlingen har allt i blickpunkten vid skär- och svetstillämpningar VisionLine identifierar komponentens position automatiskt, vidarebefordrar informationen automatiskt till styrningen och ser till att svetsfogen alltid hamnar rätt. Med tillvalen Basic, Detect och Project väljer du mellan en enkel observation av arbetsstycket, en egenskapsidentifiering eller en kundspecifik komplettering. Bildbearrbetningen finns tillgnglig för laser med optik som ett systemintegratörspaket samt även för TruLaser Station- och TruLaser Cell-system.

Tack vare ett intuitivt användarsnittställe och ett fördefinierat bibliotek av kännetecken är det mycket enkelt att utforma integreringen av VisionLine i produktionsprocessen. Efter några få arbetssteg kan operatören sätta igång direkt.

Högt integrade lösningar från ett ställe.

Dra nytta av TRUMPF som total leverantör – från laser till processensorer och rådgivning om dessa ämnen.

Öka processförmågan

Reducera kraven på komponentpositionering utan kvalitetsförluster.

Enkelt att göra det själv

Det fördefinierade biblioteket av kännetecken gör det enkelt för installatören att skapa bildbearbetningsuppgifter.

Transparent och säkert

Du kan spara bilddata när som helst för att garantera spårbarheten.

Hårnålssvetsning med bildbehandlingen VisionLine

Hårnålssvetsning med bildbehandling Vision Line

Ett typiskt tillämpningsfall för bildbehandlingen VisionLine är
lageravkänning av hårnålar i statorer som används i elmotorer.

Svetsning av elektroniska komponenter

Bildbehandlingssystemet upptäcker de stift som ska svetsas, till exempel vid elektroniska styrenheter, sensorer och aktuatorer.

Lasersvetsning av fogförband

Svetsning av fogförband

Tack vare bildbehandling identifierar du fogställen vid svetsning av värmeväxlare eller sätesskenor och kan svetsa dessa på rätt ställe.

TRUMPF GmbH * Co. KG

Märkning av utrustning

Vid märkning av komponenter stöder VisionLine kvalitetskontrollen med funktionen "avståndsmätning".

Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar
Konfiguration  
Tillgängliga system TruLaser Cell 3000
Tillgänglig laser TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse
Tillgängliga tillval Basic, Detect, Project
Adjust (TruLaser Cell 3000)
Tillgängliga brännvidder 150 / 200 mm (FocusLine Professional)
150 / 200 / 250 mm (WeldLine Modular)
150 / 200 / 250 / 300 mm (BEO D50)
200 / 300 mm (BEO D70)
90 / 135 / 160 / 264 mm (PFO 20-2)
255 / 345 / 450 mm (PFO 33-2)
255 / 450 mm (PFO 3D-2)
Belysning -
Parameter  
Typ. bildbearbetningstid 80 ms - 150 ms
Typ. precision på arbetsavståndssökningen ± 50 μm med f = 150 mm (TruLaser Cell 3000)
Typ. precision på lageravkänningen ± 20 μm i bildens centrum
Bildbehandling, Vision Line Basic

VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren. En särskild fördel blir resultatet vid användning av VisionLine Basic i kombination med TRUMPF skanneroptik i serien PFO. Här korrigeras förskjutningen mellan laserljuset och observationsljuset utanför skanningsfältet så att den fokusposition som tonats in på bilden stämmer överens med den faktiska positionen för laserns fokus.

Upptäck egenheter med VisionLine Detect

VisionLine Detect

Kantidentifieringen erbjuder möjligheten att enkelt identifiera egenskaper på arbetsstycket för att integrera lägeskorrigering i produktionsprocessen. Man kan välja lämpliga karakteristiska egenskaper (t.ex. klackar, cirklar, linjer eller skärningspunkter) för många användningsfall i ett mallbibliotek.

VisionLine Project

VisionLine Project

Med ett extra tjänstepaket levererar TRUMPF den kompletta lösningen för komplexa bildbehandlingsuppgifter. Med förbehåll för en genomförbarhetsstudie med lyckat resultat görs programmeringen av det processtabila bildbehandlingsprogrammet inklusive utförlig dokumentation.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

AI-utbildningsplattform – EasyModel AI

Utöka möjligheterna med VisionLine Detect med EasyModel AI. Den molnbaserade AI-utbildningsplattformen gör det möjligt att uppnå bra resultat utan några kunskaper inom programmering och med lite träningsdata. På så vis kan du träna bildbaserade AI-modeller för att exakt passa dina krav och din komponent. Med VisionLine Detect-optionen AI filter kan du sedan förbättra karaktärsdetekteringen och göra din process mer oberoende av yttre påverkan, som t. ex. svåra ljussituationer eller fluktuerande preliminära processer.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

3D-laserskärmaskiner från TRUMPF
3D-laserskärmaskiner

Vill du skära 3D-komponenter, profiler eller rör? Som pionjär inom 3D-laserbearbetning erbjuder TRUMPF 3D-laserskärmaskiner som passar för din tillämpning.

Bearbetningsoptiker

Tack vare modulsystemet kan bearbetningsoptiken från TRUMPF anpassas efter de olika rumsliga och användningsspecifika förhållandena.

Teknologibild för TRUMPF skivlaser
Laser

Skärning, svetsning, märkning, bearbeta ytor: Med TRUMPF kan du dra nytta av flexibiliteten, mångsidigheten och kostnadseffektiviteten hos verktyget laser.

Kontakt
Tjänster
Utbildning Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt