Lands-/region- och språkval
TRUMPF serviceavtal Keyvisual
TRUMPF serviceavtal Keyvisual
Tjänster

Service avtal

Öka tillgängligheten till din anläggning helt avspänt och förbättra dessutom din produktionskvalitet vid kostnader som går att planera.

Vill ni ha snabbt och enkelt stöd av våra serviceexperter och detta under er TRUMPF-produkts hela livscykel? Då är ett underhållsavtal precis det ni behöver. Välj en passande tjänst från vårt breda utbud.

Optimalt maskintillstånd

Med regelbundet underhåll tillverkar ni mycket säkert och tillförlitligt vilket sparar tid och pengar.

Längre livslängd

Din anläggnings återköpsvärde och livslängd ökar tack vare underhållet enligt tillverkarens anvisningar.

Kostnader som går att beräkna

Dina utgifter går att planera och du sparar driftkostnader tack vare optimalt inställda komponenter.

En leverantör

Ett underhållsavtal garanterar okomplicerad hjälp och minimerar reaktionstiderna.

Grafik Service Agreements
Teknisk Service, Teleservice

Fjärrstyrning/hotline

Redan det minsta paketet lönar sig: Telefonhotline eller fjärrstyrning säkerställer en snabb felavhjälpning och reducerar kostnaderna för insatser på plats. Manövrerings- och inställningsfel identifieras exempelvis väldigt snabbt och enkelt på detta sätt. Över två tredjedelar av alla servicetillfällen går att lösa med fjärrstyrning. Du kan då alltid räkna med väl utbildade och erfarna servicespecialister.

Service Agreements, underhåll

Underhåll

Regelbundet och planlagt underhåll i rätt tid ger god tillgänglighet, produktivitet och processäkerhet. Tack vare fasta paketpriser eller fasta årsavgifter behåller du då absolut planeringssäkerhet. Mycket väl utbildade servicetekniker utför underhållet enhetligt enligt tillverkarens anvisningar över hela världen och dokumenterar detta med en underhållschecklista samt en underhållsplakett. Vi använder då enbart original TRUMPF underhållsdelar som garanterar en fortsatt optimal drift. Samordningen av tider går i sin helhet via TRUMPF och du får därför inget arbete med detta. I underhållspaketet ingår allt innehåll i fjärrservice-/hotline-paketet.

Service Agreements Full Service

Full Service

Paketet för total bekymmersfrihet: En fast årsavgift gör att det går att planera underhålls- och driftkostnaderna för många olika produkter. Utöver paketen Underhåll och fjärrstyrning innehåller det reparationer inklusive de reservdelar som behövs. Tack vare en bättre kostnadskontroll får ni högre planeringssäkerhet.

Detta kan också vara intressant för dig

MyTRUMPF

Visste du redan om vår kundportal? Många intressanta fördelar väntar på dig!

Konstruktions- och programmeringssystemet Keyvisual från TRUMPF Teknisk Service
Mjukvara

Med vårt programutbud har du alltid tillgång till hela produktionsprocessen, reducerar insatserna och producerar även små serier ekonomiskt.

TRUMPF serviceapp
Service app

Med appen Service kan du rapportera dina servicesamtal för många maskiner snabbt och enkelt till Technical Service via appen.

Kontakt
Tjänster
MyTRUMPF inloggning Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt