Lands-/region- och språkval
Smart Factory Consulting

Din branschrådgivning inom plåtbearbetning

Från den första idén till det konkreta genomförandet – som experter på plåtberbetning är vi din partner för optimering av processer, företagsekonomiska frågor eller för planering av en ny produktion. När det gäller detta vet vi följande: ingen väg är den andra lik. Därför är våra pragmatiska lösningar lika individuella som du är.

Smart Factory Consulting - copiloten för din uppkopplade tillverkning

Brist på kvalificerad arbetskraft, nya konkurrenter och leveranskedjor samt stigande priser – industriell tillverkning blir alltmer krävande. Nätverksbaserade processer lovar en lösning, ingen tvekan. Men var börjar du med processoptimeringen? Innan du skjuter upp projektet för länge: Skaffa dig en erfaren copilot som du inte först behöver förklara processkedjan plåt för. Oavsett om det handlar om digitalisering, fabrik eller framtidsplanering: vi följer dig i din strategiska inriktning och dess praktiska genomförande.

Såhär arbetar vi

Pragmatiskt

Som copilot för din uppkopplade produktion gör vi inte bara snygga presentationer, utan också gedigna förslag som ger vinst och sparar tid.

Mätbart

Resultatet av vår rådgivning kan kännas och mätas i ditt företag. För att göra detta definierar vi kvantitativa och kvalitativa mått tillsammans.

Som partners

Ett gemensamt språk skapar gemensamheter . Vi pratar plåtbearbetning flytande och ger dig råd i ögonhöjd - från småföretag till stora koncerner.

Objektivt

Smart Factory Consulting är ett oberoende dotterbolag till TRUMPF. För dig innebär detta: objektiv rådgivning och branschexpertis från ett nätverk av starka partners.

Det säger våra konsulter

Vi arbetar själva med plåttillverkning och kan det bättre än de flesta. Inom Smart Factory Consulting kombinerar vi på ett unikt sätt metodkunskap med djup teknologi- och processförståelse inom plåtindustrin – och detta gör vi för alla processteg i din tillverkning.

THOMAS RUPP
CHEF FÖR TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Potentialen med digitalisering underskattas ofta, men samtidigt får inte digitalisering bli ett självändamål. Eftersom ett digitaliserat kaos också är ett kaos, leder vår väg till digitalisering via optimering av processerna – bara i kombination blir resultatet bra.​

FERDINAND BAAIJ
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Vid fabriksplanering flödar alla våra kompentenser samman. Vi planerar helhetligt innehållet i din plåttillverkning för samtliga processteg. Oavsett om du planerar för en helt ny anläggning eller en utbyggnad av hallen eller bara vill växa i din befintliga verksamhet.

ALEXANDER BUSINGER
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Stigande energi- och råmaterialkostnader, brist på utbildad personal samt pensionering av mångåriga och erfarna medarbetare ökar trycket på tillverkningsindustrin. Vi hjälper dig pragmatiskt och lösningsorienterat så att ditt företag även fortsättnignsvis är lönsamt och kan fortsätta växa.

JAN-LUKAS NELKE
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Kostnadsbesparingar står inte bara i ekonomiskt utmanade tider i fokus för många företag. De första stegen för kostnadsoptimering är därför att skapa transparens. Tillsammans med dig tar vi fram solida grunddata och riktar uppmärksamheten mot de relevanta delarna.

SVEN ONGERT
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Vi står vid våra kunders sida vid introduktionen av Oseon, TRUMPFs mjukvara för tillverkningsstyrning. På så sätt säkerställer vi att processer och mjukvara passar ihop perfekt.

CASPAR RIEBEL
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Tillsammans med dig tar vi fram målinriktade lösningar för en hållbar optimering av dina processer och utvecklar din verksamhet steg för steg till en Smart Factory.

ANDREAS TARABA
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Transparens och automatisering sänker kostnaderna för tillverkningen. Vi hjälper dig att hitta rätt nivå för din verksamhet. För vi vet att ingen tillverkning är den andra lik.

SIMON TUTTASS
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Med fyra steg till Smart Factory!

Ta nästa steg med oss ​​mot din produktiva och långsiktigt lönsamma Smart Factory. Vi hjälper producerande företag att se och implementera sin potential för framtidens fabrik. För att göra detta för vi vidare den erfarenhet vi skaffat oss från konsultprojekt till dig. Ett nätverk av starka partners kompletterar vårt erbjudande. Vi ger dig allsidig rådgivning tills du är helt nöjd. 

Allt börjar med analys

Vi analyserar processkedjan i ditt företag – från ordermottagning till leverans. Vi rekommenderar sedan konkreta steg för att få din produktion på rätt spår.

Färdplanen för din uppkopplade tillverkning

Höj tempot: tillsammans med vårt team av experter utformar du planen för din individuella, uppkopplade plåtproduktion. Som ett resultat har du en färdig layout inklusive ett koncept för implementering i dina händer.

Din intelligenta fabrik uppstår

Nu är det dags att implementera din framtida fabrik. Vi arbetar med dig för att skapa en steg-för-steg-plan för att utöka dina teknologier, automatisering och digitala lösningar inklusive mjukvara.

Kontinuerlig förändringsledning

För att säkerställa att du utvecklar dina processer på ett långsiktigt sätt kan vi på begäran ge dig löpande stöd i den fortsatta omvandlingen av din produktion. Till exempel när det gäller nyckeltalsbaserad styrning av din produktion och verkstadshantering skräddarsydd efter dina behov.

Siffror du kan lita på

Kunder

drar redan nytta av vår erfarenhet av olika konsultprojekt.

Länder

Vi arbetar som experter på plats och ingår i ett internationellt nätverk.

Kontinenter

Process- och branschkunskap möter kulturell kompetens.

När följer du med oss ​​på vägen till framgång?

Oavsett om du har frågor, idéer eller ett specifikt projekt i åtanke – dra nytta av kraften i vår rådgivning. 

Be om rådgivning

Kontinuerlig förbättring för din plåttillverkning

Sätt dina processer i pole position – med produktion och kostnader under kontroll. Det innebär att du kan sova lugnt på natten och ha tillräckligt med energi för viktiga saker under dagen. Låter det bra? Få det att hända: med Smart Factory Consulting. Vi granskar dina processer med branschkunskap och lean-expertis. Det är ofta små saker som har en stor effekt. Allt med ett mål: processer som får ditt företag att fungera smidigt.  

Förvandla pain points till möjligheter

Enkla processer

Kaos uppstår i verkstaden när produktionen inte är processstyrd. Resultatet är dåligt maskinutnyttjande och alltför höga kostnader. Transparens och planeringssäkerhet saknas. För att göra era processer effektiva och lönsamma klargör vi grundläggande frågor och definierar tydliga processer: Hur kommer materialet till rätt plats? Hur kommer jobb från en arbetsstation till nästa?  

Dags för genomförandet

I en hektisk vardagsproduktion finns det ofta helt enkelt inte tillräckligt med tid för att systematiskt eliminera problemområden. Etablera med vårt stöd en kultur av ständiga förbättringar: Vi hjälper dig med vår tid och nödvändiga erfarenhet. När metoderna och förhållandena för din verkstadshantering har fastställts kan du använda dem för att hålla din produktion på rätt spår. 

Integrering i efterföljande processer

Att planera plåttillverkning kräver mycket kunskap. Hur integrerar du effektivt den nya maskinen eller systemet i din befintliga produktion? Som copilot följer vi dig kontinuerligt och utforskar den bästa vägen för dig. Vi visar också var du står jämfört med konkurrenterna och vilka möjligheter som uppstår på grund av detta. Dra nytta av kunskap om plåtprocesser och Best Practice erfarenheter. 

Optimera processer: med oss ​​som copilot vid din sida

Lean Management & förbättrade processer
Processintegration för utrustning
Digitalt Shopfloor Management
Hållbarhet & energimanagement

Din processoptimering - våra lösningar

Lean Management & förbättrade processer

Ordning är halva livet – det gäller även dina processer. Vi tittar noga på din produktion, avslöjar förbättringspotential och tillhandahåller lean-management-metoder med vilka du snabbt kan utnyttja denna potential. Det handlar om praktiska frågor: Var slösar du bort tid i onödan? Vilka bestånd är ideala? Har du tillräckligt med lagringsutrymme? Dagliga rutiner hjälper ofta till att uppnå mer transparens och kontroll i din produktion. Detta ger dig en bra känsla och den säkra vetskapen att allt fungerar som det ska. 

Processintegration för utrustning

Utnyttja den fulla potentialen av din nya investering: Med oss ​​som din copilot vid din sida kan du integrera din nya maskin eller system i den befintliga produktionsmiljön på bästa möjliga sätt. På så vis minskar du dina detaljkostnader, ökar produktionen och får transparens.

Shopfloor Management

Styr din produktion agilt med rutiner för din verkstadshantering: Genom att fastställa och använda rätt förhållanden får du transparens – och därmed det bästa underlaget för att ta välgrundade beslut i vardagen.  Och det i samförstånd med dina medarbetare –  för i slutändan är det de som fyller processerna med liv.

Hållbarhet & energimanagement

Hållbarhet är inte ett självändamål, utan en nyckel till din konkurrenskraftiga produktion. Vi tittar noga på dina processer och anläggningar och identifierar rätt justerskruvar så att du behöver färre råvaror, energi och förbrukningsmaterial. Och på så vis sparar kostnader.

Vad tänker våra kunder på när det gäller att rusta sig för framtiden?

"Jag har ingen överblick över min produktion."

"Företaget och arbetsuppgifterna är för mycket."

"Min produktion går inte som den ska, var ska jag börja?"

När sätter du dina processer i pole position?

Prata med oss ​​om potentialen kontinuerlig förbättring i din plåtbearbetning. 

Be om rådgivning

Fritt fram för din digitala produktion

Digitala processer gör plåtbearbetare mer konkurrenskraftiga om de är exakt anpassade till produktionen. Som Smart Factory Consultants från plåtbearbetning är vi vid din sida i denna digitala transformation. Vi analyserar din nuvarande situation steg för steg, upptäcker potential och härleder målsituationen. Tack vare extern rådgivning kan du lösa interna motstånd – och etablera digitala processer som sparar tid och pengar. 

Förvandla pain points till möjligheter

Transparens i verkstaden

Förlorar ditt team för mycket tid på att leta efter plåt och jobb? Skapa transparens i verkstaden med oss: Vi optimerar dina processer och stöttar dig i nästa steg med digitaliseringen .

Inget beroende av personer

På många företag fungerar ingenting utan några få kunskapsbärare. Ett sjukdomsfall eller en uppsägning kan snabbt bli en katastrof. Med digitala processer försvinner detta beroende och gör produktionsrelevant kunskap tillgänglig. 

Klara upp interna motstånd

"Vi har alltid gjort så". Nya idéer möter ofta motstånd internt. Skaffa stöd: Med moderation och Best Practice-exempel kan du vinna medarbetare för gemensamma mål. 

Börja med digitalisering: med oss ​​som copilot vid din sida

Processanalys & digitaliseringsstrategi
Produktionsplanering
Papperslös tillverkningsstyrning
Digital shopfloor-logistik

Din digitala produktion - våra lösningar

Processanalys

En kaotisk process blir inte bättre om man digitaliserar den. Därför kommer analyseringen före digitaliseringen. Vi drar nytta av vår erfarenhet när vi tittar på dina processer och frågar oss hur de kan göras enklare. Nu är det dags för digitaliseringen: Vi visar dig var digitalisering kan  användas eller till och med var den är oundviklig.

Produktionsplanering

Med en digital produktionsplanering som Oseon kan du hålla igång din plåtproduktion. Den installerar automatiskt brådskande beställningar, övervakar dina leveransdatum och kontrollerar maskinutnyttjandet. Du får mjukvaran i utbyggnadsstegen Go-, Grow- och Flow – för att det ska passa till din situation. Och kan utökas när som helst. Enligt mottot "Så mycket som behövs, så enkelt som möjligt" rekommenderar vi rätt komponenter för dig och är vid din sida under installationen. 

Papperslös tillverkningsstyrning

Körs dina skrivare för fullt och lägger du mycket tid på att sortera orderpapper, tekniska ritningar och inställningsscheman? Med Oseon kan du kartlägga informationsflödet mellan arbetsförberedelse och produktion digitalt. Vi utformar processerna tillsammans med dig så att medarbetarna har relevant information för sina arbetsuppgifter till hands, även utan papper – samtidigt minskar även risken för fel.  

Digital shopfloor-logistik

Alltid rätt material på rätt plats i god tid? För att detta ska lyckas analyserar vi dina nuvarande logistikprocesser och identifierar det ideala materialflödet – inklusive lager och buffert. Vi utvärderar även teknologier som AGV (förarlösa transportsystem), QR-kodläsare eller automatiserade materialbokningar. Allt med ett mål: ett synkront jobb- och materialflöde som reducerar stress och sparar tid och pengar. 

Vad tänker våra kunder på när det gäller digitalisering?

"Alla talar om digitalisering men var börjar vi som plåtspecialister?"

"Det som tidigare fungerade analogt fungerar inte så idag."

"Vi kan manövrera maskiner, men vi kan inte digitalisera processerna."

När tänker du satsa på digital produktion?

Prata med oss ​​om potentialen för mer digitalisering i din plåtbearbetning.

Be om rådgivning

Fabriksplanering för din Smart Factory

Oavsett om du vill genomföra en förändring av din befintliga plåttillverkning, planera en ny hall eller förverkliga en helt ny plåttillverkning – vi följer med dig från idé till implementering och förser dig med en erfaren copilot vid din sida. På Smart Factory Consulting sysslar vi med fabriksplanering för plåtbearbetning dagligen. Tack vare denna unika mix av teknologival och fabriksplanering kan du planera hela din produktion optimalt. Sätt kurs med en erfaren copilot som har tid och kunskap för förändring.

Förvandla pain points till möjligheter

Så att brist på kapacitet inte längre bromsar dig

Långsam utveckling för att maskiner eller resurser fattas? Avvisa jobb eller överlämna dem åt konkurrenter? Få din produktion att växa med en partner med kunskap inom plåt. Vi börjar med en potentialanalys och visar hur du kan öka tempot i din produktion. Därefter planerar vi maskinpark, layout och resurser så att du kan växa långsiktigt och hållbart. 

Brist på kvalificerad arbetskraft och fluktuation är inte längre något problem

Vill du komma igång – men bristen på personal bromsar din tillväxt? Tappar du arbetskraft och värdefull kunskap på grund av fluktuation och pensionering? Vi visar vilka lösningar från processoptimering, digitalisering och automatisering som kan hjälpa dig att positionera dig för att vara motståndskraftig. Så att du kan få ut mer av din produktion med det befintliga teamet.

Start, mål och seger för din fabriksplanering

Din befintliga verksamhet styr du perfekt – men det är inte varje dag du planerar en ny fabrik. Som Smart Factory konsulter känner vi till alla relevanta aspekter och vettiga rutiner från många projekt. Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet och vår expertkunskap för att göra din fabriksplanering till en framgång direkt.  

Sätt igång med fabriksplanering: med oss ​​som copilot vid din sida

Val av teknologi och automatisering
Definition av produktionssystemet
Fabrikslayout för Green & Brownfield
Implementeringsstrategi

Din fabriksplanering - våra lösningar

Val av teknologi och automatisering

Lämpar sig dina komponenter bättre för stansning än för laserskärning? Lönar sig lediga skikt i autopiloten? Hur uppnår man mer produktion med samma antal medarbetare? Vilket är det mest ekonomiska sättet att producera? För att ge hållbara svar analyserar vi din komponentportfölj och kontrollerar vilka maskiner och vilken automatiseringsgrad som är idealisk. Vi tittar på din produktion och begränsar oss inte till "blå" teknologier.

Definition av produktionssystemet

Hur ser ditt ideala produktionssystem ut? Å ena sidan gäller det att skaffa rätt anläggningar och automatisering. Å andra sidan är lämpliga tillverkningsstrategier och -principer avgörande. Vi stöttar dig enligt lean-principer och tittar på alla frågor under projektets gång så att människor, system och automatisering blir ett holistiskt produktionssystem - på turboladdarnivå. 

Fabrikslayout för Green & Brownfield

Först analyserar vi vägen för ditt material. Utifrån detta utformar vi det optimala materialflödet och den perfekta layouten för dina maskiner och lager. Vi planerar hela inredningen i din nya produktionshall (Greenfield) samt dina befintliga produktioner (Brownfield). Detta ger dig fria händer för en optimal produktionsmiljö.  

Implementeringsstrategi

Layouten är klar och vår investeringskalkyl har övertygat dig – nu är det dags att starta. En genomtänkt steg-för-steg-plan säkerställer att omställningen och starten med din nya eller nystrukturerade plåtfabrik går smidigt – medan du producerar för fullt .

Vad tänker våra kunder på när det gäller fabriksplanering och tillväxt?

"Jag får inte tag på kvalificerad personal."

"För att fortsätta växa behöver vi en genomtänkt struktur."

"Jag vill inte vara tvungen att ta hand om allting själv."

Gör din fabriksplanering till start mål och seger

Som copilot följer vi dig från idé till genomförande av din smarta plåtproduktion.

Be om rådgivning

Som copilot stödjer vi dig i strategiska beslut

På grund av stora utmaningar lägger man ofta inte märke till de möjligheter som finns. Tillsammans tar vi vara på dessa möjligheter och utvecklar en tydlig strategi för din Smart Factory – holistiskt, fokuserat och steg för steg. Skulle du vilja vara oberoende av bristen på kvalificerad personal och leveranskedjor? Vill du växa eller säkra ditt företag? Då är en rådgivning från oberoende plåtexperter något för dig. 

Förvandla pain points till möjligheter

Dags för strategi

I produktionsvardagen finns knappast tid för strategiska beslut. Det saknas tydliga visioner och mål för framtiden. Vilka produktionsstrategier vill du satsa på? Få en professionell bedömning utifrån med Smart Factory Consulting. Vi utvecklar din framtidsvision tillsammans och härleder kvantifierade mål från den – för en strategi som tar dig till toppen.  

Minska investeringsrisken

Oavsett om du bygger en ny hall eller investerar i en ny maskin, finns det ofta tvivel om investeringen kommer att löna sig. Under investerings- och break-even analysen gör vi noggranna beräkningar och tar hänsyn till interna och externa faktorer som påverkar. På så sätt har du konkreta siffror som stöd.

Plåttillverkning: Make-or-buy

Det ökande kostnadstrycket ställer till problem för företagen. Hur blir man mer oberoende av leverantörer? Lönar sig egen tillverkning? Och vilken maskinpark behövs för detta? Tillsammans utvärderar vi den ekonomiska bärkraften, möjligheterna och riskerna med dina optioner. Med våra kunniga plåtkonsulter tar du ett beslut som leder direkt till vinnarpallen. 

Mot framtiden: med oss ​​som copilot vid din sida

Investitions- & Break-Even analys
Platsval & produktionsnätverk
Make-or-Buy analys
Strategisk företagsinriktning

Din strategiska riktning – våra lösningar

Investitions- & Break-Even analys

Lönar det sig att börja med en ny teknologi? När lönar det sig att bygga nytt? Från och med vilken försäljningsvolym producerar du lönsamt? Genom att beräkna det kapital som krävs för investeringar i nya maskiner eller en ny fabrik hjälper vi dig att svara på strategiska frågor. Under investerings- och break-even-analysen tittar vi på ditt företag och hela marknaden. För att ge ett säkert beslutsunderlag tar vi även hänsyn till dina nuvarande och framtida produktionsmål och kostnadsstrukturer.  

Platsval & etablering av produktionsnätverk

Vilken är den optimala uppställningsplatsen i framtiden? Med hjälp av kvalitativa och kvantitativa kriterier hittar vi den optimala uppställningsplatsen för din framtida plåt- och/eller rörproduktion. Som ・copilot・stödjer・vi・dig・vid・uppbyggnad・av produktionsnätverk・och・identifikation av・möjliga・kompetenscentra. För att säkerställa en smidig implementering utvecklar och implementerar vi standarder för platserna. 

Make-or-Buy analys

Egen eller extern produktion är ett strategiskt beslut. För att göra detta analyserar vi dina komponenter och kontrollerar om det lönar sig att tillverka dem själv. När det gäller Make-or-Buy, räknas din verksamhets långsiktiga inriktning mer än kortsiktiga kostnadsfördelar. Andra påverkande faktorer är kvalitet och anseende, risk för kunskapsförlust samt graden av flexibilitet. Ofta är oberoende av leveranskedjan ett starkt argument för egen tillverkning. 

Strategisk företagsinriktning

Vilka branscher riktar du dig mot? Hur ser ditt framtida förädlingsdjup i bästa fall ut? Vilka  teknologier vill du satsa på? När du strategiskt anpassar din  verksamhet utvecklar vi en tillväxtstrategi  som passar din verksamhet och förändrade marknadsförhållanden . På så vis hamnar du på snabbspåret.

Vad tänker våra kunder på när det gäller att rusta sig för framtiden?

"Jag behöver stöd för att implementera de givna målen."

"Konkurrensen är hård, jag måste minska mina kostnader."

"Jag vill använda mina maskiner så mycket som möjligt."

Satsa på en framgångsrik framtid med oss

Prata med oss ​​om potentialen i att strategiskt anpassa din plåtbearbetning.  

Be om rådgivning

Smart Factory-framgångsberättelser från våra kunder

Arcas Ollé

Kassaskåpstillverkaren Arcas Ollé producerar skräddarsydda produkter och satsar då på en innovativ och flexibel produktion med TRUMPF kantpressar och lasersystem. 

Autolink

Ju fler jobb som AutoLink fick, desto mer bromsades de interna processerna av verkstadsgolvet. Med flytten till en ny anläggning och TRUMPF Smart Factory-rådgivning startar nu företaget om.

Dax

Med en helautomatisk lösning för väg- och tidsoptimerad planering av materialrörelser i kombination med automatiserad detaljtransport med förarlösa transportsystem har effektiviteten på DAX MetallForm ökat betydligt.

VD på företaget FBT
FBT

Möjligheten att producera snabbare och flexiblare: Det var det tydliga målet från legotillverkaren från Brandenburg. Lösningen var att stegvis anpassa den egna tillverkningen till industri 4.0-standarder. De första framgångarna? Imponerande!

H.K. Heun

En helhetslösning från TRUMPF leder vägen till en framgångsrik framtid för HEUN-koncernen. 

VD på företaget Knoll
Knoll

Företaget Knoll Maschinenbau planerade tidigt för framtiden för att ha tillräcklig lagerkapacitet för framtida behov och öka produktiviteten. Det lönade sig att vara förutseende.

VD företaget Lasercor
Lasercor

Med Smart Factory-rådgivning för uppkopplad tillverkning tog Lasercor de första stegen i riktning mot IoT. Experterna från TRUMPF upptäckte potentialer som skulle sätta ordentlig fart utan stora insatser.

Lasertek

Felipe González vill med Lasertek skapa ett referensföretag för tillverkning och montering av metalldelar. Därför litar han på TRUMPF och satsar på automatiserings-, mjukvaru- och Smart Factory-lösningar.

Loka

Tack vare ett optimalt materialflöde, perfekt maskinutnyttjande och reducerade riggningstider för anläggningarna tillverkas produkterna från Loka smart, effektivt och framtidssäkert. Mycket lönsamt!

Randon

Randon har kopplat ihop fem TruLaser-maskiner och sex TruBend-bockningsmaskiner med ett helautomatiskt STOPA-lager. Med det här nya tillverkningssystemet klarar koncernen 80 procent av sin släpvagnsproduktion.

Herr Riguzzi och medarbetare från TRUMPF
Riguzzi

Det tillverkande företaget Riguzzi har lyckats utan problem med att koppla upp och digitalisera sina interna processer. Central framgångsfaktor: Mjukvara och olika maskiner från TRUMPF i kombination.

Schrag

För att fortsätta vara marknadsledande inom kantprofiler vill vd Thomas Goswin skapa ytterligare tillväxt med automatisering. Därför ska en ny produktionsanläggning byggas för automatiserad tillverkning.

Kolleger framför en miniatyrmodell av produktionen
SNBC

En stororder som går i stöpet på grund av för små resurser? Inget alternativ för det kinesiska företaget! Med hjälp av TRUMPF byggde företaget på rekordtid en helautomatiserad Smart Factory.

Framgångsberättelse från vår kund LoKa

Hur lägger man samman tillverkningen hos två framgångsrika metallbearbetningsföretag? Den frågan ställde sig grundarna av LoKa och hittade svaren hos experterna på Smart Factory Consultings.

Läs berättelsen

Vår kund Autolinks framgångsberättelse

I samband med flytten till en ny produktionshall och en TRUMPF Smart Factory-rådgivning accelererade job shopen Auto Link i Sydkorea rejält.

Läs berättelsen

Vår kund Riguzzis framgångsberättelse

Med maskiner från TRUMPF och den moduluppbyggda programvaran TruTops Fab har den schweiziska metalltillverkaren Riguzzi kopplat upp och digitaliserat sina interna processer.

Läs berättelsen

Vår kund Randon och deras framgångsberättelse

Randon är den största tillverkaren av släp i Latinamerika. För att utöka denna position använder koncernen TRUMPF för reduktion och digitalisering.

Läs berättelsen
VD framför en maskin

Vår kund Lasercors framgångsberättelse

Hur Lasercor med små justeringar mot Smart Factory kunde öka utnyttjandegraden av sina laserskärmaskiner och bockmaskiner med 15 procent.

Läs berättelsen
Kolleger framför en miniatyrmodell av produktionen

Vår kund SNBCs framgångsberättelse

Liu Bo, tillverkningschef hos SNBC

Kunderna är övertygade om vår produktionsexpertis. Vår investering har betalat sig även om vi ännu bara befinner oss i början av vår resa mot Industri 4.0.

Läs berättelsen
VD på företaget Knoll

Vår kund Knolls framgångsberättelse

Joachin Riebsamen, avdelningschef för byggnadsstommar hos Knoll

Under de gångna fyra åren har vi ökat vår produktivitet inom detaljtillverkningen med ca 20 till 25 procent. Vi är alltså på god väg.

Läs berättelsen
VD på företaget FBT

Vår kund FBTs framgångsberättelse

Ralf Stirl, FBT Feinblechtechnik

FBT Feinblechtechnik anpassade produktionen till Industry 4.0 med våra Smart Factory-experter. De första framgångarna? Imponerande!

Läs berättelsen

Vår kund Laserteks framgångsberättelse

Miguel Ruiz, partner och medgrundare till Lasertek

Vi vill vara det mest moderna och tekniskt avancerade företaget i Spanien inom vår sektor.

Läs berättelsen

Vår kund SCHRAG Kantprofile GmbH:s framgångsberättelse

Vid planeringen av en ny produktionsanläggning fick SCHRAG Kantprofile hjälp av TRUMPF Smart Factory Consultants. Efter intensiv analys fattas ett överraskande beslut.

Läs berättelsen

Vår kund Dax framgångsberättelse

"Nu fungerar materialflödet på ytan." Med TruTops Fab Logistics kombinerat med ett förarlöst transportsystem från Jungheinrich arbetar DAX effektivare.

Läs berättelsen
Kontakt
Service och kontakt