Lands-/region- och språkval

Smart Factory Consulting

Din branschrådgivning inom plåtbearbetning

Från den första idén till det konkreta genomförandet – som experter på plåtberbetning är vi din pragmatiska partner för optimering av processer, företagsekonomiska frågor eller för planering av en ny produktion. När det gäller detta vet vi följande: ingen väg är den andra lik. Därför är våra lösningar lika individuella som du. Som leverantör av lösningar talar vi samma språk som produktionsledningen och som medarbetarna i produktionen.

Avtala ett gratis rådgivningssamtal nu!

Fyll helt enkelt i formuläret – en av våra erfarna Smart Factory-konsulter kommer att kontakta dig inom kort.

Dina data

Mer information om dataskydd hos TRUMPF finns i vår dataskyddsförklaring.

Tillverkningstiden

tas upp av indirekta processer – här ligger den största optimeringspotentialen.

Av alla jobb

har i branschgenomsnitt en seriestorlek på fyra eller färre detaljer.

Genomloppstiden

består av ren bearbetningstid i en tillverkning som inte är digitalt uppkopplad.

Vill du digitalisera din produktion? Vi bereder vägen till uppkopplad tillverkning i fyra konkreta steg.

Planera kommande aktiviteter för din uppkopplade tillverkning tillsammans med våra experter – som Smart Factory-konsulter tänker vi strategiskt och agerar pragmatiskt.&Vi supportar din strategiska inriktning helt, engagerat och motiverat. Vi lämnar ifrån oss erfarenheter från våra egna tillverkningsprocesser för att ta den digitala omvandlingen i din produktion kontinuerligt framåt. Vi utarbetar innovativa koncept och lösningar och supportar dig fram till en framgångsrik implementering – eller kort sagt: tills du verkligen är nöjd. 

Allt börjar med analys

Tillsammans med dig analyserar och utvärderar vi din processkedja från orderingång till utleverans. Därefter ger vi dig specifika rekommendationer som är skräddarsydda för dig för hur du kan optimera din tillverkning på bästa sätt.

Schemat för uppkoppling av din produktion.

Uppnå en ny nivå och planera din individuella, uppkopplade plåttillverkning tillsammans med vårt expertteam. Detta ger dig en layoutplanering och ett konkret koncept för genomförandet.

Tillsammans med våra experter mot den digitala framtiden.

Vi supportar dig tillförlitligt och kompetent vid implementering av samtliga processer för din intelligenta fabrik. Vi tar till exemplet fram ett koncept hur du stegvis vidareutvecklar din teknologi, automatisering och mjukvara.

Det bara fortsätter

För att du ska kunna vidareutveckla dina processer kontinuerligt supportar vi dig långvarigt så att du kan transformera din produktion även i framtiden. I centrum står t.ex. en nyckeltalsbaserad styrning av din produktion och en Shopfloor Management som är skräddarsydd för dig.

Kunder

dra nytta av vår erfarenhet från många olika konsultationsprojekt.

Länder

Nöjda kunder över hela världen, lokala experter i det internationella nätverket

Kontinenter

Global processexpertis och branschkännedom

Det säger våra konsulter

Vi arbetar själva med plåttillverkning och kan det bättre än de flesta. Inom Smart Factory Consulting kombinerar vi på ett unikt sätt metodkunskap med djup teknologi- och processförståelse inom plåtindustrin – och detta gör vi för alla processteg i din tillverkning.

THOMAS RUPP
CHEF FÖR TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Vid fabriksplanering flödar alla våra kompentenser samman. Vi planerar helhetligt innehållet i din plåttillverkning för samtliga processteg. Oavsett om du planerar för en helt ny anläggning eller en utbyggnad av hallen eller bara vill växa i din befintliga verksamhet.

ALEXANDER BUSINGER
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Kostnadsbesparingar står inte bara i ekonomiskt utmanade tider i fokus för många företag. De första stegen för kostnadsoptimering är därför att skapa transparens. Tillsammans med dig tar vi fram solida grunddata och riktar uppmärksamheten mot de relevanta delarna.

SVEN ONGERT
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Stigande energi- och råmaterialkostnader, brist på utbildad personal samt pensionering av mångåriga och erfarna medarbetare ökar trycket på tillverkningsindustrin. Vi hjälper dig pragmatiskt och lösningsorienterat så att ditt företag även fortsättnignsvis är lönsamt och kan fortsätta växa.

JAN-LUKAS NELKE
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Potentialen med digitalisering underskattas ofta, men samtidigt får inte digitalisering bli ett självändamål. Eftersom ett digitaliserat kaos också är ett kaos, leder vår väg till digitalisering via optimering av processerna – bara i kombination blir resultatet bra.​

FERDINAND BAAIJ
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Vi står vid våra kunders sida vid introduktionen av Oseon, TRUMPFs mjukvara för tillverkningsstyrning. På så sätt säkerställer vi att processer och mjukvara passar ihop perfekt.

CASPAR RIEBEL
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Tillsammans med dig tar vi fram målinriktade lösningar för en hållbar optimering av dina processer och utvecklar din verksamhet steg för steg till en Smart Factory.

ANDREAS TARABA
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Transparens och automatisering sänker kostnaderna för tillverkningen. Vi hjälper dig att hitta rätt nivå för din verksamhet. För vi vet att ingen tillverkning är den andra lik.

SIMON TUTTASS
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Vårt tjänsteutbud

Smart Factory Consulting Portfolio

Gör en djupdykning i fabrikplanering och det digitala konsultationskonceptet

Individuella lösningar för dina utmaningar

2020 Keyvisual 1:1 format Börja enkelt
Starta enkelt

Anpassa den egna produktionen stegvis till Industri 4.0. Men var skall man börja? Våra experter analyserar var det kärvar, tar reda på vilka spakar som ger störst optimeringseffekt och hjälper därmed er att sätta igång förbättringsåtgärder.

Anpassa 2020 Keyvisual stegvis format 1:1
Anpassa stegvis

Har du redan uppnått transparens för produktionen och identifierat den första optimeringspotentialen när det gäller Industri 4.0? Ta då nästa steg tillsammans med oss och bygg ut fabriken: Med automatiserade maskiner eller autonoma produktionsceller ökar du produktiviteten steg för steg.

2020 Keyvisual komplett uppkopplat format 1:1
Helt uppkopplat

Vi är er partner för planering och implementering av en nyckelfärdig Smart Factory. Med en sammanhängande produktionslösning får du ut maximalt av er produktion. Vi bryr oss om det optimala samspelet mellan maskiner, automatiserings- och mjukvarukomponenter.

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt