Lands-/region- och språkval

Smart produktion under ett tak

Hur slår man ihop tillverkningen hos två framgångsrika men rätt olika metallbearbetningsföretag på ett framtidssäkert sätt? Den frågan ställde sig företagets grundare Tomas Loh och VD Mathias Kroll och hittade svaren hos experterna på TRUMPF Smart Factory Consultings.

LoKa Metallverarbeitung GmbH

www.loka-metallverarbeitung.de

LoKa tillverkar komponengrupper och chassit till branscher som maskin- och verktygstillverkning samt förpacknings-, luftfarts- och livsmedelsindustrin. För detta bearbetas plåtar, rostfritt stål, stål och aluminium, upp till 10 mm tjockt. Hos LK Mechanik däremot arbetar man mer filigrant: Företaget är marknadsledare inom utveckling och produktion av mycket exakta magasin för arbetsstycken och verktyg för industriella och medicintekniska användningar.

Bransch
Maskintillverkning
Antal medarbetare
55
Uppställningsplats
Hüttenberg/Heuchelheim, Tyskland
TRUMPF-produkter
  • TruLaser 5030 fiber
  • TruBend 5130
  • TruBend 5170
  • TruLaser Tube 7000
  • Smart Factory Consulting

Utmaning

På tillgångssidan finns två metallbearbetande företag, totalt 55 medarbetare, en stor tomt på 18 500 kvadratmeter och en företagsgrundare med mod och långsiktiga visioner. På börsidan står önskemålet om en ny modern tillverkningshall. Där ska båda företagens produkter i framtiden tillverkas i processer som är perfekt avstämda mot varandra – smart, effektivt och framtidssäkrat. För detta måste båda företagens alla teknologier, tillverkningsstrategier och processer genomlysas. Var finns det potentialer och synergier? Var är en utbyggnad av de befintliga kapaciteterna eller en automatisering motiverad? Lönar det sig att investera i nya teknologier och vilka är förutsättningarna för att nå dit? Vilka befintliga maskiner kan användas även i framtiden och var är det motiverat att investera i nya maskiner?

Samarbetet med proffs har besparat oss många omvägar. Dessutom har Smart Factory-teamets analyser och tankegångar förmedlat helt ny inblick och tillträden som vi kommer ha nytta av även i framtiden.

Tomas Loh
Företagsgrundare LoKa Metallverarbeitung GmbH

Lösning

Fabrikdesign är ett nytt Smart Factory Consulting-erbjudande från TRUMPF och har som mål att supporta kunderna med consulting under den övergripande planeringen av deras produktion. Då spelar det ingen roll om det rör sig om en helt ny produktion eller en befintlig produktion som ska göras om. Fabriksdesignern tar inte bara hänsyn till produkter från TRUMPF utan tänker även utanför boxen. Experternas analyser visade tydligt var i tillverkningen det finns utrymme för ökad kapacitet. Det visade sig att möjligheterna till automatisering för LoKa-portföljen inte var så omfattande som man tidigare hade antagit. Kroll lägger till: "Vi upplevde live hos TRUMPF referenskunder att det finns mycket att vinna på automatisering. Vi producerar dock många special- och singeldetaljer och därför är det inte så enkelt hos oss. Med hjälp av produktanalyser har även fabrikdesign-teamet konstaterad det, denna punkt har vi sen diskuterat utförligt och kontroversiellt. Det visar hur rådgivningen fungerade generellt: Det handlade inte om att byta ut eller nyanskaffa så många maskiner som möjligt. Det handlade för oss om att hitta lämpliga lösningar."

 

Genomförande

När det var fastlagt vilka befintliga maskiner som skulle följa med till den nya produktionen, vilka nya anläggningar som skulle anskaffas och vilka ytterligare teknologier som skulle installeras, fokuserades det på layouten i hallen. VD Mathias Kroll: "Fabrikdesign-teamet skissade upp det tidigare framtagna, perfekta materialflödet och flyttade, tillsammans med våra medarbetare, skalenliga maskinmodeller runt på layouten tills alla var nöjda med flödena." Runt 20 % av alla åtgärder för idealversionen genomförs i det första utbyggnadssteget för Smart Factory. Företaget beslutade att införskaffa två delautomatiserade laserskärmaskiner från TRUMPF och att satsa på en för företaget hel ny teknologi. Radikal var dock även lösningen för den framtida separerade bearbetning av stål och rostfritt, som togs fram av consulting-teamet. För svetsning och slipning skapas helt avskilda boxar. Även två nya, avskilda monteringsområden och renrum inrättades. Viktigt för företagsledningen inom LoKa var ett optimalt materialflöde, ett perfekt maskinutnyttjande och att merkostnaden på grund av omställning och rengöring av anläggningarna kan hållas inom rimliga gränser. Dessutom har LoKa redan i det första utbyggnadssteget nytta av att maskiner och resurser nu används i båda tillverkningarna.

Framtidsutsikter

När maskinerna står i sin nya omgivning och processerna har stabiliserat sig vill Loh och Kroll installera den automatiserade programmeringen TruTops Boost. Sammanslagningen av de hittills separata ERP-systemen från LoKa och LK är redan igång. Det finns således fortfarande mycket att göra. Båda är dock övertygade att de med hjälp av fabrikdesign-konsulten har lagt en viktig grundsten för alla kommande steg på vägen mot en Smart Factory.

Ta reda på mer om produkterna

TruBend Series 5000, productive all-around machine
TruBend Serie 5000

TruBend Serie 5000 är den bockningsmaskin från TRUMPF som fått störst framgångar. Med kantpressen utför du allt från programmering till riggning och kantpressning och får en ojämförbar produktivitet..

Gruppenbild des Smart Factory Consulting Teams
Smart Factory Consulting

Var och i vilken form profiterar du för närvarande mest av en uppkopplad produktion? Just där kommer vi in med vår consulting. I vår portfolio finns den rätta lösningen för varje steg – tillsammans tar vi reda på vad exakt som lönar sig mest för dig för tillfället.