Lands-/region- och språkval
Enkel och säker kalibrering med CalibrationLine från TRUMPF
Enkel och säker kalibrering med CalibrationLine från TRUMPF
Sensorik

Kalibrering

Lita på processen med TRUMPF processensorer

Enkelt att kalibrera säkert

CalibrationLine från TRUMPF kontrollerar med jämna, individuellt definierbara mellanrum om fokalläget och lasereffekten på arbetsstycket faktiskt motsvarar dina förinställningar. Vid behov korrigerar kalibreringsverktyget fokus i X-, Y- och Z-riktningen samt lasereffekten och ser med styrmjukvaran TruControl till att program och verklighet överensstämmer. Det ger en hög repeternoggrannhet. Data som registrerats av CalibrationLine sparas i en FiFo-databas så att användaren alltid kan hämta detaljerade mätdata. Dessutom kan du vid behov exportera data till din databas.

Alltid rätt fokus

CalibrationLine kalibrerar fokalpunkten och utjämnar långtids- och temperaturavdrift.

Rätt lasereffekt

Optimala svetsresultat även efter byte av laserljuskabeln eller fokuseringsoptiken.

Fullständig transparens

Garanterad spårbarhet genom sparade, detaljerade mätvärden.

Skannersvetsning med CalibrationLine

Svetsning av karosskomponenter med Remote lasersvetsning

CalibrationLine möjliggör exakt kalibrering av hela anläggningen för karosskomponenter under svetsning.

CalibrationLine Focus kontrollerar om fokalpunkten på arbetsstycket fortfarande motsvarar specifikationerna.

CalibrationLine Focus

Fokalpunkten kan variera på grund av långtids- och temperaturdrift eller avvikelser vid monteringen. CalibrationLine Focus kontrollerar regelbundet med individuellt definierbara mellanrum om fokalpunkten på arbetsstycket motsvarar dina specifikationer. Vid behov anpassas och kalibreras fokus automatiskt. Genom att återställa fullständig överenstämmelse mellan program och verklighet uppnås hög grad repeternoggrannhet.

CalibrationLine Power kontrollerar om lasereffekten på arbetsstycket faktiskt motsvarar kundens specifikationer.

CalibrationLine Power

Laserns effekt på arbetsstycket kan variera på grund av byte av laserljuskabel, byte av fokuseringsoptik eller nedsmutsning av skyddsglaset till fokuseringsoptiken. Funktionen CalibrationLine Power kontrollerar med regelbundna, individuellt definierbara mellanrum, om lasereffekten på arbetsstycket faktiskt motsvarar kundens specifikationer. Vid behov korrigerar CalibrationLine Power lasereffekten och återställer kongruensen mellan program och verklighet med hjälp av styrmjukvaran TruControl. Resultatet av denna synkronisering är konstanta svetsresultat av hög kvalitet

Kompatibilität der Sensoriken

Laser
Bearbetningsoptiker
PFO 2DPFO 3DBEO D35BEO D70weitere
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro
TruLaser Cell 3000
TruLaser Station 5005
Laser
Bearbetningsoptiker
PFO 2DPFO 3DBEO D35BEO D70weitere
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro
TruLaser Cell 3000
TruLaser Station 5005

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF Technical Service Product Enhancements Keyvisual
Product enhancements

If you already have a TRUMPF laser or laser system and would like to improve the monitoring and management of your processes, our product enhancement experts will be glad to assist you.

Bearbetningsoptiker

Tack vare modulsystemet kan bearbetningsoptiken från TRUMPF anpassas efter de olika rumsliga och användningsspecifika förhållandena.

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Skärning, svetsning, märkning, bearbeta ytor: Med TRUMPF kan du dra nytta av flexibiliteten, mångsidigheten och kostnadseffektiviteten hos verktyget laser.

Kontakt
Tjänster
Training courses Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Service och kontakt