Lands-/region- och språkval

Sensorsystemen från TRUMPF övervakar kvaliteten på dina processer. De levererar kontinuerligt data och styr processen efter dina specifikationer. Intelligenta processensorer hjälper dig att spara pengar under produktionen genom göra inställningen av processerna snabbare eller genom att kunna öka matningshastigheten under bearbetningen. Dessutom förhindras kasserade detaljer i produktionen samt överflödiga lasereffekt. Sensorsystem från TRUMPF kan integreras optimalt i optik, laser och system – med oss som fullständig systemleverantör får du allt från samma leverantör.

Sensorik bildbehandling för skär- och svetstillämpningar

Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar

Med TRUMPF bildbehandling VisionLine för skär- och svetstillämpningar identifieras placeringen av dina komponenter så att svetsningen alltid hamnar rätt. Utnyttja den höga processäkerheten och intuitiva manövreringen.

Svetsdjupreglering, TRUMPF sensorsystem

VisionLine OCT Check

Upplev svetsdjupsövervakningens framtid med TRUMPF sensorsystem VisionLine Check. OCT möjliggör exakt kvalitetssäkring av din svetsfog synkront med din bearbetning.

Bildbehandling för märkning

Bildbehandling för märkning

Öka din processförmåga med TRUMPFs bildbehandling Vision Line. Den identifierar kännetecken på komponenterna och ser till markeringen alltid görs på rätt ställe. Även identifiering och bedömning av 1D- och 2D-koder samt text är möjlig.

3D-egenskapsidentifiering

3D-egenskapsidentifiering

Vid TRUMPF sensorik VisionLine OCT Detect utgör kameran och OCT en perfekt enhet. Med hjälp av OTC går det att se höjdprofiler. På detta sätt får du alltid ut det bästa ur din komponent.

Melt Travel Monitor, TRUMPF sensorsystem

Melt Travel Monitor

Vid genomsvetsning av plast med laser stänger TRUMPF Melt Travel Monitor av lasern när en bestämd mängd material har smälts. Det förbättrar processkontrollen och bidrar till att tillverkningstoleranser kompenseras.

Bearbetningsoptik CalibrationLine

Kalibrering

CalibrationLine från TRUMPF kontrollerar med jämna, individuellt definierbara mellanrum om fokalläget och lasereffekten på arbetsstycket faktiskt motsvarar dina förinställningar. Vid behov korrigerar kalibreringsverktyget fokus i X-, Y- och Z-riktningen samt lasereffekten och ser till att program och verklighet stämmer överens.

Temperaturreglering

Temperaturreglering

TRUMPF temperaturreglering registrerar värmestrålningens intensitet på komponentens yta och reglerar lasereffekten efter börtemperaturen. På så sätt kan man vid svetsning av plaster skapa optiskt jämna fogar även vid komplexa komponentgeometrier. Vid ytskiktshärdning med laser kan man därmed uppnå jämna härdningsdjup vid en definierad härdningsgrad.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF Teknisk Service produktförbättringar Keyvisual
Product Enhancements

Har du redan en TRUMPF laser eller lasersystem och vill övervaka och styra processerna bättre? Våra experter inom Product Enhancements hjälper dig vidare.

Bearbetningsoptiker

Tack vare modulsystemet kan bearbetningsoptiken från TRUMPF anpassas efter de olika rumsliga och användningsspecifika förhållandena.

Teknologibild för TRUMPF skivlaser
Laser

Skärning, svetsning, märkning, bearbeta ytor: Med TRUMPF kan du dra nytta av flexibiliteten, mångsidigheten och kostnadseffektiviteten hos verktyget laser.

Kontakt
Tjänster
Utbildning Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Service och kontakt