You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Sensorsystem | TRUMPF

Sensorsystem

Sensorsystemen från TRUMPF övervakar kvaliteten på dina processer. De levererar kontinuerligt data och styr processen efter dina specifikationer. Intelligenta processensorer hjälper dig att spara pengar under produktionen genom göra inställningen av processerna snabbare eller genom att kunna öka matningshastigheten under bearbetningen. Dessutom förhindras kasserade detaljer i produktionen samt överflödiga lasereffekt. Sensorsystem från TRUMPF kan integreras optimalt i optik, laser och system – med oss som fullständig systemleverantör får du allt från samma leverantör.

TRUMPF bildbehandling, lita på din process

Bildbehandling

Öka din processförmåga med TRUMPFs bildbehandling Vision Line. Den identifierar kännetecken på komponenterna och ser till att svetsningen eller märkningen alltid görs på rätt ställe. Även identifiering och bedömning av 1D- och 2D-koder är möjlig.

.NEW

3D-egenskapsidentifiering

Vid TRUMPF sensorik VisionLine OCT Detect utgör kameran och OCT en perfekt enhet. Med hjälp av OTC går det att se höjdprofiler. På detta sätt får du alltid ut det bästa ur din komponent.

Svetsdjupreglering, TRUMPF sensorsystem

Svetsdjupsövervakning

TRUMPF svetsdjupsövervakning varnar användaren när processen avviker från det förinställda svetsdjupet. Det gör det möjligt att arbeta nära processgränserna.

Melt Travel Monitor, TRUMPF sensorsystem

Melt Travel Monitor

Vid genomsvetsning av plast med laser stänger TRUMPF Melt Travel Monitor av lasern när en bestämd mängd material har smälts. Det förbättrar processkontrollen och bidrar till att tillverkningstoleranser kompenseras.

Enkel och säker kalibrering med CalibrationLine från TRUMPF

Kalibrering

CalibrationLine från TRUMPF kontrollerar med jämna, individuellt definierbara mellanrum om fokalläget och lasereffekten på arbetsstycket faktiskt motsvarar dina förinställningar. Vid behov korrigerar kalibreringsverktyget fokus i X-, Y- och Z-riktningen samt lasereffekten och ser till att program och verklighet stämmer överens.

TRUMPF sensorsystem SeamLine för foglägesreglering

Foglägesreglering

TRUMPF foglägesreglering detekterar fogstället och styr svetspositionen under svetsprocessen. Den beröringsfria metoden möjliggör höga matningshastigheter För maximal kvalitet kontrollerar ytterligare en övervakning den redan svetsade fogen

Temperaturreglering

Temperaturreglering

TRUMPF temperaturreglering registrerar värmestrålningens intensitet på komponentens yta och reglerar lasereffekten efter börtemperaturen. På så sätt kan man vid svetsning av plaster skapa optiskt jämna fogar även vid komplexa komponentgeometrier. Vid ytskiktshärdning med laser kan man därmed uppnå jämna härdningsdjup vid en definierad härdningsgrad.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Service och kontakt