Lands-/region- och språkval

Sensorik

Die Sensorik von TRUMPF überwacht die Qualität Ihrer Prozesse. Sie liefert Ihnen kontinuierlich Daten und regelt den Prozess nach Ihren Vorgaben. Intelligente Prozesssensorik hilft Ihnen, in der Produktion Geld zu sparen, indem die Einrichtung von Prozessen beschleunigt oder die Vorschubgeschwindigkeit während der Bearbeitung erhöht werden kann. Zudem vermeiden Sie Produktionsausschuss sowie überflüssige Laserleistungsüberschüsse. Die Sensorik von TRUMPF lässt sich optimal in Optiken, Laser und Systeme integrieren - als Gesamtsystemanbieter erhalten Sie alles aus einer Hand.

Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar

Bildbehandling för skär- och svetstillämpningar

Med TRUMPF bildbehandling VisionLine för skär- och svetstillämpningar identifieras placeringen av dina komponenter så att svetsningen alltid hamnar rätt. Utnyttja den höga processäkerheten och intuitiva manövreringen.

Bildbehandling för märkning

Bildbehandling för märkning

Öka din processförmåga med TRUMPFs bildbehandling Vision Line. Den identifierar kännetecken på komponenterna och ser till markeringen alltid görs på rätt ställe. Även identifiering och bedömning av 1D- och 2D-koder samt text är möjlig.

3D-Merkmalserkennung
.NEW

3D-egenskapsidentifiering

Vid TRUMPF sensorik VisionLine OCT Detect utgör kameran och OCT en perfekt enhet. Med hjälp av OTC går det att se höjdprofiler. På detta sätt får du alltid ut det bästa ur din komponent.

Svetsdjupreglering, TRUMPF sensorsystem

Svetsdjupsövervakning

TRUMPF svetsdjupsövervakning varnar användaren när processen avviker från det förinställda svetsdjupet. Det gör det möjligt att arbeta nära processgränserna.

Melt Travel Monitor, TRUMPF sensorsystem

Melt Travel Monitor

Vid genomsvetsning av plast med laser stänger TRUMPF Melt Travel Monitor av lasern när en bestämd mängd material har smälts. Det förbättrar processkontrollen och bidrar till att tillverkningstoleranser kompenseras.

Enkel och säker kalibrering med CalibrationLine från TRUMPF

Kalibrering

CalibrationLine från TRUMPF kontrollerar med jämna, individuellt definierbara mellanrum om fokalläget och lasereffekten på arbetsstycket faktiskt motsvarar dina förinställningar. Vid behov korrigerar kalibreringsverktyget fokus i X-, Y- och Z-riktningen samt lasereffekten och ser till att program och verklighet stämmer överens.

TRUMPF sensorsystem SeamLine för foglägesreglering

Foglägesreglering

TRUMPF foglägesreglering detekterar fogstället och styr svetspositionen under svetsprocessen. Den beröringsfria metoden möjliggör höga matningshastigheter För maximal kvalitet kontrollerar ytterligare en övervakning den redan svetsade fogen

Temperaturreglering

Temperaturreglering

TRUMPF temperaturreglering registrerar värmestrålningens intensitet på komponentens yta och reglerar lasereffekten efter börtemperaturen. På så sätt kan man vid svetsning av plaster skapa optiskt jämna fogar även vid komplexa komponentgeometrier. Vid ytskiktshärdning med laser kan man därmed uppnå jämna härdningsdjup vid en definierad härdningsgrad.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF Technical Service Product Enhancements Keyvisual
Product enhancements

If you already have a TRUMPF laser or laser system and would like to improve the monitoring and management of your processes, our product enhancement experts will be glad to assist you.

Bearbetningsoptiker

Tack vare modulsystemet kan bearbetningsoptiken från TRUMPF anpassas efter de olika rumsliga och användningsspecifika förhållandena.

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Skärning, svetsning, märkning, bearbeta ytor: Med TRUMPF kan du dra nytta av flexibiliteten, mångsidigheten och kostnadseffektiviteten hos verktyget laser.

Kontakt
Tjänster
Utbildning Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Service och kontakt