Lands-/region- och språkval

Smart Factory – vad innebär det?

En Smart Factory – eller på svenska "intelligent fabrik" – står för en produktionsmiljö där människor, maskiner, automatisering och mjukvara samspelar perfekt. Föreställningen om en ideal industri 4.0-tillverkningsmiljö sätter press på många plåtbearbetande företag. Innan ett högeffektivt, flexibelt och transparent verkstadsgolv, som klarar de högsta kvalitetskraven, kan realiseras måste man i de flesta fall först städa upp och organisera. För "kaos" kan inte digitaliseras. Vi hjälper dig att skapa ordning i din tillverkning och ta nästa logiska steg i den  teknologiska evolutionen: Konsekvent sammankoppling av materialflöde, informationsflöde, automatisering och processoptimering.

Vad är Industri 4.0?

Industri 4.0 representerar den fjärde industriella revolutionen – även kallad "Digital Transformation" som skall förbereda den industriella tillverkningen optimalt för framtiden.

Vad är en Smart Factory?

En Smart Factory – eller på svenska "Intelligent fabrik" – står för en produktionsmiljö där människor, maskiner, automatisering och mjukvara samspelar perfekt.

Vår väg till Smart Factory

Vi erbjuder modulära lösningsmiljöer för din Smart Factory. Med detta koncept förbereder tillverkare inom plåtbranschen sin produktion på marknads- och kundkraven som ändrar sig i ett rasande tempo.

Smart Factory Consulting
Vad är Industri 4.0?

Kärnan i Industri 4.0 är den digitala uppkopplingen som genom en genomgripande användning av informationsteknologier inom tillverkningen och genom utveckling av digitala affärsplattformar erbjuder en enorm potential för en ökning av flexibilitet och produktivitet. Den kopplar ihop olika komponenter inom en tillverkning och med andra enheter utanför denna. Framtidens fabrik optimerar aktiviteter långfristigt och förkortar processer drastiskt.

Kontrollrum i Smart Factory i Chicago
Vad är en Smart Factory?

Vilka konkreta fördelar erbjuder en Smart Factory? Genom intelligent uppkoppling blir tillverkningen transparent. Därför har du som tillverkare alltid kännedom om det aktuella läget i din produktion och kan planera bättre. Indirekta processer optimeras. Ägare av en digital fabrik producerar snabbare och mer flexibelt och deras processer går att kontrollera bättre. En avgörande fördel – i synnerhet vid mindre seriestorlekar. Basis för Smart Factory är kommunikation via Internet of Things (IoT). För på "sakernas Internet" kommunicerar allt med allt. Produkten överför den för tillverkningen nödvändiga informationen till den intelligenta fabriken.

Bild av en Smart Factory
Vår väg till Smart Factory

Passande till situationen erhåller Smart Factory-kunder skräddarsydda lösningar i tre steg: Från enkla första steg via en stegvis anpassning till komplett uppkoppling. Oavsett var dessa befinner sig är målet på vägen till den komplett uppkopplade Smart Factory tydligt: att göra hela processen mer transparent, mer flexibel och framför allt mer lönsam.

Potential hos industri 4.0: Hur kan maskiner kommunicera i Smart Factory?

KeyVisual TruConnect

Ett gemensamt språk förbinder – detta gäller även för maskiner i Industrial Internet of Things. Ju enklare de utbyter information desto effektivare arbetar de. VDW (föreningen för tyska verktygsmaskinbyggare) har därför tillsammans med TRUMPF och ytterligare 16 andra projektpartner utvecklat umati (universal machine tool interface). Ett universellt gränssnitt som kan integrera verktygsmaskiner och anläggningar säkert, sömlöst och utan problem i kund- och användarspecifika IT-ekosystem. En standard inte bara i Tyskland utan för användare i hela världen – för exploatering av nya potentialer i tider av Industrie 4.0.

Smarta processer – Smart Factory

Hitta rätt tillverkningslösning med bara tre frågor

Det är bara att klicka igenom och upptäcka resultaten som hjälper dig att starta morgondagens produktion.

Steg för steg mot den digitala framtiden

Oberoende av om du redan har tagit stora steg mot ditt företags uppkopplade framtid eller om du bara är i början av denna process – målet är tydligt: Att hantera en kontinuerligt ökande komplexitet och minskande seriestorlekar inom plåtbearbetning. Med vår innovativa lösningsmiljö realiserar du din Smart Factory steg för steg. Ingen väg likar den andra eftersom delarna av Smart Factory kan kombineras till individuella lösningar för dig. Vi står gärna vid din sida på den här resan.

Enkelt att komma igång

Ingen väg liknar den andra. Därför är också dina första steg till Smart Factory skräddarskydda. Lägg grunden för din Smart Factory – med maskiner som är utrustade för uppkoppling som standard. Våra erfarna Smart Factory-experter utarbetar tillsammans med dig ett optimalt tillvägagångssätt för dina krav. Det grundläggande målet är att skapa transparens i tillverkningen och identifiera optimeringspotentialer.

Anpassa stegvis

Allt under kontroll – därför lönar det sig att ta nästa steg till automatiserad tillverkning. Med automatiserade maskiner eller autonoma bearbetningsceller som är integrerade i en produktionslösning kan du bygga ut din tillverkning till en intelligent fabrik. Resultatet blir att både automatiseringsgraden och produktiviteten ökar. På så sätt kan medarbetarna koncentrera sig på sina kärnuppgifter, vilket ökar motivationen samtidigt som detaljkvaliteten förbättras. Med automatiserad produktion sparar du plats och utnyttjar dina maskiner bättre.

Fullständigt uppkopplad

I slutet av processen har du en genomgående produktionslösning från beställning till leverans. Med ett komplett system tillverkar du hela tiden högeffektivitet i din Smart Factory. Modulära lösningar från TRUMPF fungerar som ett stöd och hjälper dig att utforma dina processer mer transparent, flexibelt och framför allt kostnadseffektivare. Våra Smart Factory-experter utarbetar tillsammans med dig ett optimalt industri 4.0-paket som passar dina krav som handsken.

 
 

Det säger våra konsulter

Vi arbetar själva med plåttillverkning och kan det bättre än de flesta. Inom Smart Factory Consulting kombinerar vi på ett unikt sätt metodkunskap med djup teknologi- och processförståelse inom plåtindustrin – och detta gör vi för alla processteg i din tillverkning.

THOMAS RUPP
CHEF FÖR TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Kostnadsbesparingar står inte bara i ekonomiskt utmanade tider i fokus för många företag. De första stegen för kostnadsoptimering är därför att skapa transparens. Tillsammans med dig tar vi fram solida grunddata och riktar uppmärksamheten mot de relevanta delarna.

SVEN ONGERT
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Stigande energi- och råmaterialkostnader, brist på utbildad personal samt pensionering av mångåriga och erfarna medarbetare ökar trycket på tillverkningsindustrin. Vi hjälper dig pragmatiskt och lösningsorienterat så att ditt företag även fortsättnignsvis är lönsamt och kan fortsätta växa.

JAN-LUKAS NELKE
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Ladda ner whitepaper nu och upptäck lösningar!

PDF - 7 MB
Börja enkelt
Liten tillverkningslösning för laserskärning med litet automatiserat lager.
PDF - 3 MB
Expandera stegvis
Tillverkningslösning för kombinerad laserskärning och stansning med mellanstort lager.
PDF - 5 MB
Fullständigt uppkopplad
Helautomatisk tillverkningslösning för laserskärning och bockning med stort lager.

Gör arbetslivet med plåt lättare för dig

Små partistorlekar, stort produktutbud, krävande kunder: på denna sida tar vi en närmare titt på de problem som gör livet svårt för plåttillverkare som dig – och hur vi kan hjälpa dig att ändra på det. Tills din produktion går precis som du vill. 

Smart Factory Consulting – Utnyttja möjligheten till consulting!

Vi supportar dig på din väg mot den uppkopplade framtiden. Vilken potential innebär uppkoppling för dig? Hur ser din rutt mot uppkopplad tillverkning ut? Det spelar ingen roll om du börjar enkelt, önskar en stegvis anpassning eller föredrar en komplett uppkoppling – med vårt erbjudande om konsultation hittar du den optimala lösningen för varje situation.

Be om rådgivning
Oproduktiv ställtid
... som du kan använda mer produktivt
Spill
... som du till största del kan spara
Dags att skapa meningslösa erbjudanden
... som du kan förvandla till omsättning

Lindra bristen på kvalificerad personal

Där det fattas specialister för svetsning och bockning lämnas jobb ogjorda. Kvalitet och leveranssäkerhet blir en chansning. Istället för att ta hand om din strategiska tillväxt är du upptagen med operativa nödsituationer. Och vid sidan av detta tar du även hand om personalplanering, ekonomi eller inköp. Hur undkommer man denna onda cirkel? Genom att automatisera rutinuppgifter har ditt team tid för värdeskapande arbetsuppgifter. Mjukvara kan hjälpa upplärd personal att använda maskiner på ett säkert sätt. I nästa avsnitt hittar du sätt på vilka du kan lindra bristen på kvalificerad arbetskraft. 

Brist på yrkespersonal

Det är svårt att hitta kunnig personal. Framför allt inom plåtbearbetningen. Automatiserade processer samt assistanssystem och utbildningar för upplärd personal är ett hjälpmedel. Dessutom stödjer vi din verksamhet med service och fjärrsupport. 

Brist på yrkespersonal

Oseon avlastar

Mjukvaran Oseon och Smart Material Flow stödjer användare på ett rollspecifikt sätt och säkerställer transparens i verkstaden.

Teknologibild maskiner och system
Brist på yrkespersonal

Maskinportfölj

Tillverkningslösningar som är anpassade till varandra garanterar genomgående hög kvalitet, oberoende av personalen. 

Brist på yrkespersonal

Automatisering

Dra nytta av våra konsulttjänster angående automatisering och ökad produktivitet – för företag i alla storlekar.  

Brist på yrkespersonal

Integrerad kunskap

Digitala bruksanvisningar och lagrade parametertabeller gör arbetet vid maskinerna enklare. 

Key visual of TRUMPF Services Training
Brist på yrkespersonal

Utbildningar

Utbildningsprogrammet från TRUMPF hjälper dig att producera med hög kvalitet, även med okvalificerad personal. 

Brist på yrkespersonal

Platshållare TRUMPF-maskin
VS.
Stäng

Små partier

Små partistorlekar orsakar stora problem för plåtbearbetare: kasserade detaljer, felprocent och tidsåtgång är höga. För att tillverka ekonomiskt måste även föregående och nästkommande processer kontrolleras. Målet: att utföra jobb fortare, att producera även små kvantiteter i hög kvalitet – och att i slutändan arbeta lönsamt. Det råder ofta brist på transparens angående jobbstatus och arbetsbelastning. Detta gör det svårt att erbjuda kundspecifika och snabba erbjudanden för partistorlek 1. Det som hjälper är att koppla produktionen till ett ERP-system. Mjukvarustöd underlättar självorganiseringen i verkstaden och förkortar programmeringstider. Läs mer om hur du får små partistorlekar under kontroll steg för steg. 

Små partier

Som om det inte vore tillräckligt svårt med partistorlek 1 ökar onlinemarknadsplatser konkurrensen. Hur kan du fortfarande ge lönsamma erbjudanden? Ett smart materialflöde, automatiserade produktionsprocesser och effektiv intralogistik hjälper till med detta.

Små partier

Oseon & Smart Material Flow

Inga fler delar eller beställningar försvinner: Med ett nätverksanslutet materialflöde bokar du delar automatiskt och vet alltid var de finns. 

Små partier

Automatiseringsportfölj

Modulära automatiseringskomponenter hjälper dig att kompensera för ekonomiska fluktuationer och att tillverka ekonomiskt. 

Små partier

Enkel produktionsplanering

Satsa på en produktionsplan som optimerar serieproduktion, enstaka jobb och leveranstider med ett enda klick. 

TruTops Boost Key Visual
Små partier

TruTops Boost

Construction and Programming Software maximerar ditt materialutnyttjande tack vare LeanNest och återvinning av restplåt. 

Små partier

Sorting Guide

Med hjälp av Sorting Guide påskyndas sorteringen och fel undviks – på så vis bokas delar snabbare och din maskin kan fortsätta att skära. 

Till produkten

Små partier

Platshållare TRUMPF-maskin
VS.
Stäng

Brist på finansieringsmöjligheter

Den som vill växa måste investera. Men vägen till ett lån är ofta lång. Det är här en finansiering hos oss som tillverkare kommer väl till pass: enklare utlåning, längre betalningstider och planeringssäkerhet går hand i hand. För vi är själva plåtbearbetare och känner till din marknad. Om din bank avböjer på grund av att jobbläget är osäkert eller den initiala investeringen verkar för hög, är du välkommen att vända dig till oss. Vare sig det gäller leasing eller inköp: TRUMPF banken stödjer dig i goda och dåliga tider. Därför erbjuder vi till exempel avbetalningsmodeller beroende på säsong eller återbetalning baserat på kapacitet. Nedan har vi sammanställt några finansieringsalternativ för dig. 

Brist på finansieringsmöjligheter

En fluktuerande uppdragsituation, stigande material- och lagerkostnader – din bank är skeptisk. Med TRUMPF banken har du en pålitlig partner från din bransch. Detta öppnar upp för större frihet, till exempel säsongsavbetalningar eller sänkta avbetalningar. 

TRUMPF Services Financing Keyvisual
Brist på finansieringsmöjligheter

Finansiering från maskinleverantören

Från TRUMPF banken får du en finansieringsplan som passar till din situation. Som till exempel startar med låga priser tills ditt företag är igång. 

TRUMPF Teknisk Service begagnade maskiner Keyvisual
Brist på finansieringsmöjligheter

Ge tillbaka begagnade maskiner

Vi accepterar begagnade TRUMPF-maskiner som delbyte. Som branschexperter erbjuder vi attraktiva restvärden – det ger trygghet. 

Brist på finansieringsmöjligheter

Pay per Part

Du får en ny TruLaser Center 7030 inklusive kalkylering och programmering – i gengäld betalar du per producerad del. 

Till produkten
Pointing at touchpad
Brist på finansieringsmöjligheter

Leasing

Hos oss leasar du maskiner, lager, tjänster eller mjukvara över hela världen. Eftersom vi känner till branschen bedömer vi den kvarstående risken som mer fördelaktig än en "normal" bank. 

Tablet mobile device displaying some charts
Brist på finansieringsmöjligheter

Snabbt lån

Finansiering hos oss innebär en enkel process och att du får ditt lån fortare. Enligt mottot: från medelstora företag för medelstora företag. 

Brist på finansieringsmöjligheter

Platshållare TRUMPF-maskin
VS.
Stäng

Smart Factory Consulting – Utnyttja möjligheten till consulting!

Vi supportar dig på din väg mot den uppkopplade framtiden. Vilken potential innebär uppkoppling för dig? Hur ser din rutt mot uppkopplad tillverkning ut? Det spelar ingen roll om du börjar enkelt, önskar en stegvis anpassning eller föredrar en komplett uppkoppling – med vårt erbjudande om konsultation hittar du den optimala lösningen för varje situation.

Be om rådgivning

Brist på transparens och effektivitet

Hur är jobbstatusen? Var ligger delarna? Hur ser det ut med kapaciteten? Alla dessa frågor kostar tid varje dag och därmed vinst. Du kan varken planera dina befintliga resurser exakt eller svara på kundfrågor om jobbstatus exakt. I kombination med allt kortare leveranstider minskar din kapacitet och effektivitet. Men det finns ett annat sätt: med en transparent produktionsplanering har du en överblick över alla aktuella jobb och din kapacitet. Nyckeltal ersätter magkänslan och utifrån detta använder du dina resurser på bästa möjliga sätt. Resultatet: bättre priser och större vinst. 

Brist på transparens och effektivitet

Att söka material, rigga och sortera för hand, jämföra papper – det är ofta onödigt eller manuellt arbete som orsakar tidsförlust och låg genomströmning. Få transparens i verkstaden med digital support – för effektiv användning av människa, maskin och material.

Brist på transparens och effektivitet

Smart Factory Consulting

Experter hjälper dig att optimera produktionsförlopp och varuflöden för att få ut det mesta av det. 

Brist på transparens och effektivitet

Oseon produktionsplanering

Stress med ad hoc-jobb och snäva leveranstider är ett minne blott: Med Oseon kan du flexibelt ta expressjobb utan att förstöra den övergripande planen. 

Brist på transparens och effektivitet

Smart Material Flow

Med ett transparent materialflöde sparar du in aktiviteter som inte tillför något värde och effektiviserar din produktion. 

Brist på transparens och effektivitet

TRUMPF Tracking Technologies

Realtidslokaliseringen sätter stopp för söktider - universell och flexibel på alla enheter tack vare den öppna omlox-standarden. 

Brist på transparens och effektivitet

Oseon tillverkningsstyrning

Den digitala produktionsstyrningen hjälper dig att utnyttja alla resurser i verkstaden maximalt. 

Brist på transparens och effektivitet

viewport test images /w Retina support
VS.
Stäng

Höga materialkostnader

Material binder mycket kapital. Höga inköpspriser och brist på lagringskapacitet begränsar dina möjligheter. Dessutom pressar finansiellt starka onlinemarknadsplatser ner priserna på marknaden. Men det finns sätt att motverka detta. Till exempel genom att på ett smart sätt bygga ut lagerytor för att kunna handla billigt och kompensera när det råder materialbrist. Genom att få transparens när det gäller jobb och lager. Genom att ta materiallån. Genom att använda intelligenta funktioner för att öka dina bearbetade delar och minska delskostnaderna. Vi ger dig gärna råd när det gäller dessa och andra lösningar. 

Höga materialkostnader

Leveransproblem och fluktuerande priser på råvaror och energi gör planering och kalkylering till en chansning. I värsta fall leder det till förluster. Du kan förbättra din situation med billig lagerkapacitet och flexibla lån för material. 

Höga materialkostnader

Transparens på shopfloor

Inget slöseri: Med intelligenta assistanssystem ökar du din bearbetade del och organiserar din verkstad mer kostnadseffektivt. 

Höga materialkostnader

Automatiserat lager

Utöka ditt lager och använd materialhantering med tillverkningsstyrningen från Oseon - för transparens och minskade detaljkostnader. 

TruTops Calculate
Höga materialkostnader

TruTops Calculate

Med mjukvaran kan du kalkylera tid och kostnader för hela produktionen – det gör det enklare för dig att ta fram ett anbud och analysera kostnader. 

Höga materialkostnader

Inköpsfinansering

Säkra pengar hos TRUMPF banken för att fylla ditt lager i gynnsamma situationer. 

Höga materialkostnader

Pay per Part

Med Pay per Part och TruLaser 7030 matchar dina kostnader din arbetsbelastning: du får ekonomisk frihet och vet det exakta priset per del innan produktionen startar. 

Till produkten

Höga materialkostnader

viewport test images /w Retina support
VS.
Stäng

Höga kundkrav

Dina kunder förväntar sig smidiga processer från partistorlek 1, information i realtid och fallande kostnader. Du å andra sidan vill ha högre vinster, högre genomströmning och mer möjligheter i kalkyleringen. Hur skapar man en win-win-situation? Kostnadsbesparande processer för alla partistorlekar, transparens kring kapacitet och processer samt kostnadsreducerande automatisering hjälper här. När du alltid har rätt information vid rätt tidpunkt krävs inga avbrott och söktider. Om du förkortar föregående och nästkommande processer ökar din genomströmning. Och bättre kalkyleringsalternativ ger dig möjligheter i prissättningen. Upptäck möjligheterna: 

Höga kundkrav

Onlinehandeln har ökat förväntningarna hos många kunder. De vill ha låga priser, omedelbar information och ett kontinuerligt digitalt informationsflöde. Med skräddarsydda produkter och tjänster hjälper vi dig att möta dessa krav steg för steg. 

TRUMPF Oseon Keyvisual
Höga kundkrav

Oseon tillverkningsstyrning

Öka transparens och konkurrenskraft med digitaliserade processer och ett kontinuerligt informationsflöde. 

Höga kundkrav

Lönsamhet från partistorlek 1

Enkel programmering, inställningsscheman, assistentsystem för maskinoperatörer och teknologitabeller gör redan den första delen till en bearbetad del. 

Höga kundkrav

Smart Factory Consulting

Det är bara att börja, anpassa gradvis eller ansluta helt: Vi följer din utveckling i ögonhöjd och med känsla för proportioner. 

Höga kundkrav

Scale NC & Optimate

Minska tillverkningskostnader inom plåtbearbetning eller maskinprogrammering som en tjänst i molnplatsen: Så stödjer TRUMPF-dotterbolagen Scale NC och Optimate framför allt små och medelstora företag.

TruTops Boost Key Visual
Höga kundkrav

TruTops Boost

Construction and Programming Software TruTops Boost med lagrade teknologitabeller hjälper till att öka andelen bearbetade delar och minska operatörens delaktighet.  

Höga kundkrav

viewport test images /w Retina support
VS.
Stäng
 

Dina problem – våra lösningar

Mer output? Vid samma arbete.

Hela tiden på jakt? Allt kan hittas med livelokalisering.

Risk för att snubbla på expressjobb? Anpassa tillverkningsplanen snabbt.

Förlorat översikten? Red upp allt.

Allt under kontroll? Alltid och överallt.

Besök oss!

TRUMPF Smart Factorys

Ingen tillverkning är den andra lik, inga utvecklingsvägar är samma. Det finns heller inte några marknader som våra kunder rör sig på som är identiska. Därför gör vi det möjligt att uppleva framtidens fabrik och precis där våra kunder finns: Europa, Amerika eller Asien – på alla tre kontinenter visar vi i våra intelligenta fabriker hur en uppkopplad tillverkning fungerar i verkligheten. I våra Smart Factory från TRUMPF är samspelet mellan medarbetare, maskiner, automatisering och mjukvara redan perfekt och uppkopplat. Oavsett om våra besökare befinner sig i början på sin framtidsanpassade tillverkning, vill utöka steg för steg eller koppla upp hela systemet, så möter vi er precis där ni befinner er idag. Våra Smart Factory Consultants analyserar varje kunds processkedja och optimerar baserat på detta alla förlopp i verkstadsgolvet. Helt enligt mottot: Kundernas framgångar är TRUMPFs framgångar.

Här finns våra Smart Factory

Chicago, USA

Filialen i Chicago är som gjord för Smart Factory. Eftersom ungefär 40 procent av den amerikanska plåtbearbetningsindustrin finns i de omgivande delstaterna. Där kan våra amerikanska kunder få uppleva hur den intelligenta fabriken hjälper till med sortering till helautomatisk produktion. En höjdpunkt utgör de integrerade Cutting- och Bending-cellerna. En så kallad skywalk gör det dessutom möjligt att förstå produktionsanläggningen med material- och informationsflöde som helt system.

Ta reda på mer

Ditzingen, Tyskland

30 uppkopplade maskiner över olika processteg, en 5 000 m² stor hall med manuellt och automatiserat materialflöde – besökare på vår intelligenta fabrik i Ditzingen har något särskilt att se fram emot på TRUMPF:s huvudanläggning. Du kan själv skapa dig en bild av hur våra Smart Factory-experter skräddarsyr lösningar för hela processkedjan plåt. Vi gör det även möjligt att uppleva samspelet mellan helintegrerade maskiner från tredje part och förarlösa transportsystem i vår intelligenta fabrik.

Ta reda på mer

Taicang, Kina

Kinesiska kunder kan uppleva morgondagens produktionsvärld live i våra produktionsplatser i Taicang. Från laserskärning, bockning och stansning till lasersvetsning – vi gör det möjligt att uppleva hela processkedjan plåt och visar besökarna vilka individuella lösningar på uppkoppling vi kan erbjuda. 2017 infördes en helautomatisk produktionslinje samt TruTops Fab produktionshanteringssystem i Taicang. Den digitala, intelligenta uppgraderingen lyfte tillverkningen till nästa nivå och sörjde för transparens på produktionsgolvet.

Ta reda på mer

Besök oss här!

Smart Factory-framgångsberättelser från våra kunder

Våra processlösningar

Appen PFO Teach

Skapa laserprogram för din programmerbara fokuseringsoptik (PFO) i en handvändning.

Appen Visual Assistance

Med Visual Assistance ser vi vad du ser och hjälper dig på distans för att lösa ditt problem.

Automatisering TruBend

Automatiseringskomponenter för bockmaskiner.

Automatisering TruLaser

Automatiseringskomponenter för 2D-laserskärmaskiner.

Automatisering TruLaser Tube

Automatiseringskomponenter för rörlaserskärmaskiner.

Automatisering TruMatic

Automatiseringskomponenter för stansmaskiner och stans-/lasermaskiner.

Condition Monitoring

Zustandsüberwachung Laser

Ta reda på mer
Consulting 1 - kontinuerlig förbättring

Processoptimeringar för en smidig tillverkning.

Consulting 2 - digital produktion

Processdigitaliseringar för effektiv tillverkning.

Consulting 3 - fabrik- & teknologiplanering

Harmonisering av teknologi och resursinsatser för ekonomisk framgång.

Consulting 4 - strategi & framtidsorientering

Strategisk och organisatorisk anpassning för en framgångsrik framtid.

Fjärrstyrning

Maximera tillgängligheten hos din anläggning genom att snabbt och säkert låta fjärravhjälpa eventuella störningar.

Industri 4.0 startpaket

Startpaketet hjälper dig att identifiera optimeringspotentialer, ökar produktiviteten och reducerar maskinens driftstoppstider.

Oseon Flow

Komplett uppkoppling uppnår du med Oseon Flow.

Oseon Go

Digitaliserar alla kärnprocesser i din tillverkning.

Oseon Grow

Kompletterar Oseon Go på områdena lager, logistik och gränssnitt. 

Programmeringssystem

Beroende på teknologi och maskintyp tar dig det perfekta programmeringssystemet snabbt och säkert till målet.

Quality Data Storage

Registrera och visualisera processdata för din laser och anslutna optiker och ansluten sensorik.

Rådgivning

Från den första idén till konkret implementering – som expert på plåtbearbetning fungerar vi som din pragmatiska partner på samma villkor.

STOPA storlagersystem

Det är mer än bara en materiallagerplats och hanterar alla de omfattande uppgifter hos ett logistikcentrum för din produktion.

Serviceapp

Med hjälp av serviceappen och MyTRUMPF-kontot som du erhåller utan kostnad och kan du, när som helst, och snabbt och enkelt, överföra servicemeddelanden till vår Teknisk Service.

Smart View Services

Överskådliga instrumentpaneler för visualisering av aktuella lasertillstånd.

TruStore Serie 1000

Praktiskt kompaktlager, perfekt instegsmodell i TRUMPFs lagerteknik.

TruStore Serie 3000

Ett otroligt flexibelt lager som växer med kraven, sänker platsbehovet och dessutom är utbyggbart.

TruTops Calculate

Beräknar automatiskt förväntade bearbetningstider och kostnader för detaljer eller hela komponenter.

Underhållsavtal

Tack vare den visuella bearbetningen av alla data i Condition Report har du alltid en överblick över maskinens tillstånd och kan planera dina uppgifter efter behov.

Ta reda på mer
Visual Training Center

Välj bland ett omfattande utbud av operatörs-, programmerings- och underhållskurser. Säkra ett kunskapsförsprång för att flexibelt kunna reagera på dina kunders krav.

Smart Factory Consulting – Utnyttja möjligheten till consulting!

Vi supportar dig på din väg mot den uppkopplade framtiden. Vilken potential innebär uppkoppling för dig? Hur ser din rutt mot uppkopplad tillverkning ut? Det spelar ingen roll om du börjar enkelt, önskar en stegvis anpassning eller föredrar en komplett uppkoppling – med vårt erbjudande om konsultation hittar du den optimala lösningen för varje situation.

Be om rådgivning

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Construction and Programming Software Keyvisual från TRUMPF Technical Service
Mjukvara

Med vårt programutbud har du alltid tillgång till hela produktionsprocessen, reducerar insatserna och producerar även små serier ekonomiskt.

Transparens med hjälp av realtidslokalisering

TRUMPF erbjuder omlox-kompatibla lokaliseringsstandarder till Smart Factory och många andra områden som kräver tansparens.

Automatisering

Med en högautomatiserad tillverkning arbetar du ekonomiskt och effektivt även i framtiden.