Lands-/region- och språkval

Quality Data Storage

Med Quality Data Storage har du möjligheten att registrera och visualisera din lasers processdata dess anslutna optik och sensorsystem, spara dem synkroniserat med processen och att visualisera dem.

Dina processdatas spårbarhet och kvalitetssäkring 

Systemet registrerar processdata och arkiverar dem på flexibla lagringsplatser. Dessa data blir då kvar lokalt hos dig. Du automatiserar därigenom din kvalitetssäkring. Du automatiserar därigenom din kvalitetssäkring. För komplett spårbarhet tilldelar ni varje komponent till relevant processdata för lasern, optiken eller andra processensorer. Detta gör det möjligt för dig att dessutom analysera data över flera processer och underlättar tack vare detta att i efterhand fastställa orsakerna till kvalitetsbristerna.

Infrastruktur och dataflöde

Tillgängliga tjänster för följande lasrar och lasersystem

Lasrar och lasersystem Smart View Services Condition Monitoring Quality Data Storage
TruDisk + + +
TruFiber + + +
TruMark + - -
TruMicro + + -
TruMicro Mark + + -
TruPulse + - +
TruDiode + + +
TruLaser Cell (+) * + -
       

*troligen tillgänglig fr.o.m. kvartal 4 2022

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Affärsutveckling TruConnect laserteknik
E-post
Service och kontakt