Lands-/region- och språkval
Verktygs- och formtillverkning

Verktygs- och formbygge

Lasern tillverkar verktyg inte bara exakt utan den ser dessutom till att de har lång livslängd och får en effektiv reparation.

TRUMPF har en bra ställning inom verktygs- och formtillverkning och är känt som drivande inom framtidsteknologier. Tack vare detta uppskattar exempelvis allt fler tillverkare lasertillämpningarna som kan användas mångsidigt så att de kan erbjuda sina kunder vassare och samtidigt mer ekonomiska slutprodukter med längre livslängd.

Tillverkning

Laserskurna köksknivar

2D- och 3D-laserskärmaskiner är en investering för framtiden för tillverkning av knivar för industriell användning samt för trädgårds- eller hushållsområdet eftersom de kan skära olika plåttjocklekar mycket dynamiskt och produktivt. Detta gör dem flexibla för massproduktion och intressanta även för legotillverkare. Det går att belägga och 3D-generera klingor med hjälp av generativ laserpåsvetsning (Laser Metal Depostion) . Även borttagning av material med hjälp av laser används ofta inom verktygs- och formbygge: Kortpuls- eller ultrakortpulslaser genererar till exempel tredimensionella, detaljrika fördjupningar vars former senare avbildas i plastdetaljen vid formsprutning i formsprutningsverktyg.

Reparation

Reparation av verktyg med hjälp av laserpåsvetsning

Laserpåsvetsning (Laser Metal Deposition (LMD)) används överallt i branschen där material saknas på grund av slitage och skador, till exempel vid reparation av formsprutningsverktyg. Dessutom kan ett verktygs design anpassas med hjälp av LMD genom att material appliceras på ytan så att komponenter kan tillverkas med en ny geometri med det modifierade verktyget. Denna metod leder till en betydande sänkning av kostnaderna jämfört med anskaffning av nya verktyg.

Funktionell beläggning

Funktionell beläggning med hjälp av additiv tillverkning

Verktyg måste klara allt högre belastningar. TRUMPF Hüttinger DC-generatorer svarar under den plasmastödda beläggningen för reglering av den rätta gasblandningen och stabila processer. Med Laser Metal Deposition går det också att tillverka funktionella skikt med förbättrade mekaniska egenskaper. Detta gör det möjligt för branschen att använda mer ekonomiska material till verktygen och formarna. Pulverpåsvetsning har en signaleffekt även vid tillverkning av t.ex. "Cuttern" genom att metallpulver svetsas på den framtida eggen. Resultatet: ständigt vassa klingor med extremt lång livslängd.

Kontakt
Service och kontakt