Lands-/region- och språkval
Energi- och klimatteknik

Energi- och ventilationsteknik

Skräddarsydd tillverkning för byggnader och små serier – TRUMPF erbjuder flexibla verktygskoncept för branschen.

Det spelar ingen roll om det rör sig om filter, ventilatorer, ventilationsschakt, högspänningskablar eller energiackumulatorer – energi- och ventilationsteknikbranschen är hänvisad till en stor mängd stora och små maskiner och verktyg vid tillverkningen. Efterfrågan på specialtillverkningar för speciella byggnader som kräver flexibla maskinkoncept hos tillverkarna ökar.

Plåtbearbetning

TruPunch 5000, demodetalj med repfri yta

Många produkter inom energi – och ventilationstekniken består av plåtkonstruktioner. Detta innebär exempelvis att utrustning för ventilation ofta stansas och skärs med laser. I och med att dessa ofta tillverkas individuellt och i små serier drar våra kunder nytta av de flexibla maskinkoncepten från TRUMPF: Med kombinerade stans- och lasermaskiner kan tillverkare både laserskära och stansa på en maskin. Med de belagda bockningsverktygen från TRUMPF går det dessutom att få branschens ofta förzinkade plåtar i form produktivt och exakt .

Energilagring

DC-DC-omvandlare: optimerad för användning med Redox-Flow-batterilagringssystem

Den volatila energigenereringen med hjälp av solcellsanläggningar kräver användning av lagringssystem. För koppling av lagringssystemen till elnätet utvecklar och levererar TRUMPF Hüttinger innovativa bidirektionella växelriktare. Dessa laddar och laddar ur batterisystem effektivt. Tack vare det modulära konceptet kan den användas i olika lagringslösningar i väldigt olika effektklasser – från kilowatt till megawatt. Även vid svetsning av elektriska kontakter används lasrar från TRUMPF. Den lokalt begränsade, låga värmetillförseln ger fogar utan distortion.

Ventilation

Slitting-shear-spiral-duct

Förbereda invändiga utskärningar i ventilationskanaler med exakta mått, tillsluta kilometerlånga Pittsburgh-falsar  – med saxar, slitssaxar och falsningsverktyg från TRUMPF klarar du dessa uppgifter snabbt och med konstant hög kvalitet. Med vår fogningspress fäster du anslutningsflänsar till ventilations- och värmekanaler och skapar enkla plåtförband som står emot utmattning utan förbrukningsmaterial – en tydlig konkurrensfördel jämfört med andra metoder. Med de sladdlösa maskinerna med lång batteritid kan våra kunder dessutom röra sig flexibelt på byggarbetsplatsen.

Kontakt
Service och kontakt